Obec Petrovice - Úřední deska
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovice

Úřední deska

Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16. 11. 2021.
Vyvěšeno: 23. 11. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Informační seminář „Kotlíkové dotace 2022“ HRADEC KRÁLOVÉ
Kdy: ve středu 1. 12. 2021, kdykoliv mezi 14:00 a 17:00 hod. Kde: v prostorách sálu zastupitelstva Krajského úřadu, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Pro koho je určen: pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, bytového domu nebo rekreačního objektu Na semináři se dozvíte vše o čerpání dotace, především o změnách, ke kterým dochází oproti předchozím výzvám a podrobně bude vysvětlen celý proces od podání žádosti až po úspěšné ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace. Dále bude občanům ze strany pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nabídnuta metodická pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci a realizací projektu.
Vyvěšeno: 07. 11. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Informační seminář „Kotlíkové dotace 2022“ HRADEC KRÁLOVÉ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Vyvěšeno: 01. 11. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Vyvěšeno: 01. 11. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 13,14,15,16
Rozpočtové opatření č. 13,14,15,16
Vyvěšeno: 01. 11. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 13,14,15,16
Zimní údržba
Plán zimní údržby obce Petrovice
Vyvěšeno: 01. 11. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zimní údržba
Rozpočtové opatření
Dne 25. 10. 2021 Rada DSO POCIDLINSKO schválila Rozpočtové opatření č. 4.
Vyvěšeno: 26. 10. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 08. 10. 2021.
Vyvěšeno: 14. 10. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočtové opatření č. 12
Rozpočtové opatření č. 12
Vyvěšeno: 08. 10. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 12
Drakiáda
OZ a spolek Petrovický Senior srdečně zvou všechny občany a zvláště děti na Drakiádu. 16. října 2021 od 14 hodin na hřiště v Petrovicích. Pro děti je připraveno občerstvení zdarma. Těšit se můžete na soutěže a malování na obličej.
Vyvěšeno: 01. 10. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Drakiáda
Poplatek za odvod odpadních vod
Oznamujeme občanům, že splatnost poplatku za odvod odpadních vod je do 30.11.2021. Poplatek na rok 2021 činí 360,-Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a 720,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek lze uhradit na účet obce dle vaší smlouvy nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách. Děkujeme za včasné zaplacení poplatku.
Vyvěšeno: 01. 10. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Poplatek za odvod odpadních vod
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
V souladu s § 15 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) OZNAMUJEME Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech: - v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a - v sobotu 9. října 2021 od 08.00 hod. do 14.00 hod. V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 09. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Petrovice
Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích 2.etapa“.
Vyvěšeno: 15. 09. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Petrovice
Rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Petrovice
Projekt „Rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Petrovice“ byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 15. 09. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Petrovice
Rozpočtové opatření
Dne 30. 8. 2021 Rada DSO POCIDLINSKO schválila Rozpočtové opatření č. 3.
Vyvěšeno: 06. 09. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 10,11
Rozpočtové opatření č. 10,11
Vyvěšeno: 01. 09. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 10,11
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14e odst.7 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, nar. 21.5.1964, byt. Petrovice 28.
Vyvěšeno: 28. 08. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s § 14c odst.1 písm. f) zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) informujeme: V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 24. 08. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2021.
Vyvěšeno: 24. 08. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s § 14c odst.1 písm. c) zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 09. 08. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č. 9
Vyvěšeno: 21. 07. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtové opatření č. 8
Vyvěšeno: 08. 07. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtové opatření
Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO schválilo Rozpočtové opatření č. 2
Vyvěšeno: 15. 06. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Závěrečný účet
Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO schválilo Závěrečný účet DSO POCIDLINSKO za rok 2020.
Vyvěšeno: 15. 06. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Závěrečný účet
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č. 7
Vyvěšeno: 31. 05. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 7
Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2020
Vyvěšeno: 28. 05. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Závěrečný účet
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 6
Vyvěšeno: 10. 04. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 5
Vyvěšeno: 13. 03. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 4
Vyvěšeno: 11. 03. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 3
Vyvěšeno: 09. 03. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 2
Vyvěšeno: 28. 02. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření DSO POCIDLINSKO č. 1. 2021.
Vyvěšeno: 26. 02. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 05. 01. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 1/2021.
Vyvěšeno: 04. 01. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočet
ROZPOČET OBCE PETROVICE NA ROK 2021 v Kč
Vyvěšeno: 23. 12. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočet
Rozpočtový výhled
Střednědobý rozpočtový výhled 2022 a 2023
Vyvěšeno: 23. 12. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtový výhled
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 22. 12. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
Schválený rozpočet pro rok 2021
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO – Schválený rozpočet pro rok 2021
Vyvěšeno: 16. 12. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Schválený rozpočet pro rok 2021
Schválený výhled rozpočtu na období 2022 - 2024
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO – Schválený výhled rozpočtu na období 2022 - 2024
Vyvěšeno: 16. 12. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Schválený výhled rozpočtu na období 2022 - 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 následovně: Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
Vyvěšeno: 04. 08. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Závěrečný účet
Závěrečný účet DSO POCIDLINSKO, rok 2019
Vyvěšeno: 24. 04. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Závěrečný účet
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 20. 12. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Vyvěšeno: 20. 12. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
Vyvěšeno: 10. 12. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Plán rozvoje sportu
Plán rozvoje sportu obce Petrovice na rok 2019 – 2025
Vyvěšeno: 10. 11. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Plán rozvoje sportu
Veřejná vhyláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 30. 08. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vhyláška - opatření obecné povahy
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi smluvními stranami Město Nový Bydžov a Obec Petrovice.
Vyvěšeno: 03. 05. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
Vyvěšeno: 05. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Vyvěšeno: 23. 06. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Podpora rozvoje regionů
Projekt „Výměna střešních krytin na objektech v majetku obce Petrovice“ Identifikační číslo 117D815006020 byl realizován za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj - Program 11781 - Podpora rozvoje regionů.
Vyvěšeno: 10. 05. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Podpora rozvoje regionů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Vyvěšeno: 07. 02. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Směrnice č. 1/2016
Směrnice č. 1/2016, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek
Vyvěšeno: 14. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Směrnice č. 1/2016
Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). http://www.mzp.cz/cz/news_161006_domaci_COV
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obec Petrovice má místo pro ukládání oznámení o uložení zásilek v poštovní schránce na budově obecního úřadu v Petrovicích: Adresa: Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách: úterý a pátek 17.00 – 19.00 hod.
Vyvěšeno: 20. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Sociálně právní ochrana dětí
Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 06. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Sociálně právní ochrana dětí
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.2/2015
> > Zobrazit historii úřední desky < <