Obec Petrovice - Úvod
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovice

Vítejte na stránkách Obce Petrovice

Počátky vzniku obce Petrovice uvádějí kroniky dobu koncem r. 1350, kdy tu stál farní kostel Sv. Václava. Prvními pány Petrovic byli 2 bratří, Jan a Gothard. Jméno Petrovic vzniklo podle zakladatele jako „ves Petrových". Obec se nachází 11 km severovýchodně od Nového Bydžova. Dominantou obce je kostel Nanebevzetí Panny Marie, který je zapsán jako národní kulturní památka.
V současné době má naše obec celkem 254 obyvatel, z čechož je 39 dětí. Mužů je v obci Petrovice celkem 123 a žen 131.
Obec je vlastníkem jak zemědělských, tak lesních pozemků. Zemědělské pozemky obce pronajímá Rolnické a.s. Králiky, které na nich hospodaří.
Obec provozuje vlastní hospodářskou činnost v obecních lesích a to na celkové výměře 156 ha lesa. V obecních lesích se každým rokem zlepšuje jejich stav a to tak‚ že jsou vysazovány nové porosty a stará nekvalitní pařezina se přeměňuje na les vysokokmenný. Ten bude dávat větší užitek dalším generacím obyvatel Petrovic. Každým rokem obec vysazuje nové stromky, většinou duby a částečně jedle.
Pro likvidaci domovního a nebezpečného odpadu od občanů má obec vybudovaný sběrný dvůr. Občané zde mají možnost odložit veškerý odpad‚ který vyprodukují‚ včetně odpadu nebezpečného .Odpad je tříděn dle provozního řádu.
Obec Petrovice