Obec Petrovice - Kultura - 2018
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovice

Kulturní život v obci - 2018

8. 12. 2018 se konalo odpoledne pro děti s čertovskou tematikou, ale bez čertů. Děti si během odpoledne vyráběly a zhlédly pohádku s čerty.
Čerti "jinak" 08. 12. 2018 Čerti Čerti "jinak" 08. 12. 2018 Čerti Čerti "jinak" 08. 12. 2018 Čerti Čerti "jinak" 08. 12. 2018 Čerti13. 10. 2018 se konal další ročník Drakiády. Děti si mohly během odpoledne zasoutěžit, bylo krásné počasí a draci létali. Všichni zúčastnění mohli ochutnat bramboráky od našich seniorek.
Drakiáda 13. 10. 2018 Drakiáda Drakiáda 13. 10. 2018 Drakiáda24. 6. 2018 jsme navštívili tvrz Haničku v Orlických horách, která patřila do systému předválečného opevnění, budovaného ve 30.letech minulého století. Všichni jsme byli na sebe pyšní, neboť jsme zdolali velké množství schodů a chodili jsme dolů a nahoru. Při zpáteční cestě jsme navštívili Rokytnici v Orlických horách a těšili jsme se na pohoštění na hřišti, které pro všechny účastníky i neúčastníky výletu již tradičně připravovali hasiči.
Tajný výlet 24. 06. 2018 Tajný výlet Tajný výlet 24. 06. 2018 Tajný výlet Tajný výlet 24. 06. 2018 Tajný výlet Tajný výlet 24. 06. 2018 Tajný výlet Tajný výlet 24. 06. 2018 Tajný výlet26. 5. 2018 se konal výlet k oslavě Dnu dětí. Letos jsme navštívili ZOO v Liberci.
ZOO Liberec 26. 05. 2018 ZOO Liberec22. 4. 2018 se konalo vítání nových občánků obce Petrovice a Kanice. Vítali se Eduard Ende, Anna Brettová, Laura Ondráčková z Petrovic a Šárka Tomášková z Kanic.
Vítání občánků 22. 04. 2018 Vítání občánků Vítání občánků 22. 04. 2018 Vítání občánků Vítání občánků 22. 04. 2018 Vítání občánků Vítání občánků 22. 04. 2018 Vítání občánků Vítání občánků 22. 04. 2018 Vítání občánků17. 3. 2018 se konal maškarní karneval pro děti. Děti si během odpoledne zasoutěžily, zatancovaly a pořádně se vydováděly. Každá krásná maska byla oceněna malou drobností. Letos se o soutěže a občerstvení postaraly pomocníci samotného Lucifera.
Maškarní karneval 17. 03. 2018 Maškarní karneval Maškarní karneval 17. 03. 2018 Maškarní karneval Maškarní karneval 17. 03. 2018 Maškarní karneval Maškarní karneval 17. 03. 2018 Maškarní karneval Maškarní karneval 17. 03. 2018 Maškarní karneval Maškarní karneval 17. 03. 2018 Maškarní karneval06. 01. 201 se konala Tříkrálová sbírka. Tři králové z Petrovic navštívili občany všech věkových kategorií a vykoledovali 7821,-Kč. Děkujeme všem, kteří příspěli.