Obec Petrovice - Úřední deska
Fotka
Fotka
Mapa Stránek Obce Petrovice

Úřední deska

Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16. 11. 2021.
Vyvěšeno: 23. 11. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Informační seminář „Kotlíkové dotace 2022“ HRADEC KRÁLOVÉ
Kdy: ve středu 1. 12. 2021, kdykoliv mezi 14:00 a 17:00 hod. Kde: v prostorách sálu zastupitelstva Krajského úřadu, Pivovarské nám. 1245, Hradec Králové Pro koho je určen: pro vlastníky nebo spoluvlastníky rodinného domu, bytového domu nebo rekreačního objektu Na semináři se dozvíte vše o čerpání dotace, především o změnách, ke kterým dochází oproti předchozím výzvám a podrobně bude vysvětlen celý proces od podání žádosti až po úspěšné ukončení projektu, vč. způsobu úhrady dotace. Dále bude občanům ze strany pracovníků Krajského úřadu Královéhradeckého kraje nabídnuta metodická pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci a realizací projektu.
Vyvěšeno: 07. 11. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Informační seminář „Kotlíkové dotace 2022“ HRADEC KRÁLOVÉ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Obecně závazná vyhláška č. 1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Vyvěšeno: 01. 11. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.
Vyvěšeno: 01. 11. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
Rozpočtové opatření č. 13,14,15,16
Rozpočtové opatření č. 13,14,15,16
Vyvěšeno: 01. 11. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 13,14,15,16
Zimní údržba
Plán zimní údržby obce Petrovice
Vyvěšeno: 01. 11. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zimní údržba
Rozpočtové opatření
Dne 25. 10. 2021 Rada DSO POCIDLINSKO schválila Rozpočtové opatření č. 4.
Vyvěšeno: 26. 10. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 08. 10. 2021.
Vyvěšeno: 14. 10. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočtové opatření č. 12
Rozpočtové opatření č. 12
Vyvěšeno: 08. 10. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 12
Drakiáda
OZ a spolek Petrovický Senior srdečně zvou všechny občany a zvláště děti na Drakiádu. 16. října 2021 od 14 hodin na hřiště v Petrovicích. Pro děti je připraveno občerstvení zdarma. Těšit se můžete na soutěže a malování na obličej.
Vyvěšeno: 01. 10. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Drakiáda
Poplatek za odvod odpadních vod
Oznamujeme občanům, že splatnost poplatku za odvod odpadních vod je do 30.11.2021. Poplatek na rok 2021 činí 360,-Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a 720,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek lze uhradit na účet obce dle vaší smlouvy nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách. Děkujeme za včasné zaplacení poplatku.
Vyvěšeno: 01. 10. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Poplatek za odvod odpadních vod
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
V souladu s § 15 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) OZNAMUJEME Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech: - v pátek dne 8. října 2021 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a - v sobotu 9. října 2021 od 08.00 hod. do 14.00 hod. V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 09. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Petrovice
Projekt byl financován ze státního rozpočtu ČR prostřednictvím programu Ministerstva zemědělství 129 390 „Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích 2.etapa“.
Vyvěšeno: 15. 09. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Petrovice
Rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Petrovice
Projekt „Rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Petrovice“ byl realizován za finanční podpory Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 15. 09. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rekonstrukce malé vodní nádrže v obci Petrovice
Rozpočtové opatření
Dne 30. 8. 2021 Rada DSO POCIDLINSKO schválila Rozpočtové opatření č. 3.
Vyvěšeno: 06. 09. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 10,11
Rozpočtové opatření č. 10,11
Vyvěšeno: 01. 09. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 10,11
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14e odst.7 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, nar. 21.5.1964, byt. Petrovice 28.
Vyvěšeno: 28. 08. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s § 14c odst.1 písm. f) zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) informujeme: V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 24. 08. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2021.
Vyvěšeno: 24. 08. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Seznam nemovitostí
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s § 14c odst.1 písm. c) zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 09. 08. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č. 9
Vyvěšeno: 21. 07. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 9
Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtové opatření č. 8
Vyvěšeno: 08. 07. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 8
Rozpočtové opatření
Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO schválilo Rozpočtové opatření č. 2
Vyvěšeno: 15. 06. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Závěrečný účet
Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO schválilo Závěrečný účet DSO POCIDLINSKO za rok 2020.
Vyvěšeno: 15. 06. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Závěrečný účet
Rozpočtové opatření č. 7
Rozpočtové opatření č. 7
Vyvěšeno: 31. 05. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 7
Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2020
Vyvěšeno: 28. 05. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Závěrečný účet
Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 6
Vyvěšeno: 10. 04. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 6
Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 5
Vyvěšeno: 13. 03. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 5
Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 4
Vyvěšeno: 11. 03. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 4
Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 3
Vyvěšeno: 09. 03. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 3
Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření č. 2
Vyvěšeno: 28. 02. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření č. 2
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření DSO POCIDLINSKO č. 1. 2021.
Vyvěšeno: 26. 02. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2020 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 05. 01. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 1/2021.
Vyvěšeno: 04. 01. 2021Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočet
ROZPOČET OBCE PETROVICE NA ROK 2021 v Kč
Vyvěšeno: 23. 12. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočet
Rozpočtový výhled
Střednědobý rozpočtový výhled 2022 a 2023
Vyvěšeno: 23. 12. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Rozpočtový výhled
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
Obecně závazná vyhláška č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 22. 12. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
Schválený rozpočet pro rok 2021
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO – Schválený rozpočet pro rok 2021
Vyvěšeno: 16. 12. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Schválený rozpočet pro rok 2021
Schválený výhled rozpočtu na období 2022 - 2024
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO – Schválený výhled rozpočtu na období 2022 - 2024
Vyvěšeno: 16. 12. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Schválený výhled rozpočtu na období 2022 - 2024
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 následovně: Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 17110/2020-MZE-16212 ze dne 2. 4. 2020 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
Vyvěšeno: 04. 08. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Závěrečný účet
Závěrečný účet DSO POCIDLINSKO, rok 2019
Vyvěšeno: 24. 04. 2020Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Závěrečný účet
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 20. 12. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
Vyvěšeno: 20. 12. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 2/2019
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 následovně: I. Příloha č. 1 opatření obecné povahy č. j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění opatření obecné povahy č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30. 8. 2019 se nahrazuje přílohou č. 1, která je nedílnou součástí tohoto opatření obecné povahy.
Vyvěšeno: 10. 12. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Plán rozvoje sportu
Plán rozvoje sportu obce Petrovice na rok 2019 – 2025
Vyvěšeno: 10. 11. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Plán rozvoje sportu
Veřejná vhyláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019.
Vyvěšeno: 30. 08. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vhyláška - opatření obecné povahy
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi smluvními stranami Město Nový Bydžov a Obec Petrovice.
Vyvěšeno: 03. 05. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Dodatek č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. e) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), v souladu s § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává podle § 51a lesního zákona následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
Vyvěšeno: 05. 04. 2019Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Vyvěšeno: 23. 06. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 3/2017
Podpora rozvoje regionů
Projekt „Výměna střešních krytin na objektech v majetku obce Petrovice“ Identifikační číslo 117D815006020 byl realizován za finanční podpory Ministerstva pro místní rozvoj - Program 11781 - Podpora rozvoje regionů.
Vyvěšeno: 10. 05. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Podpora rozvoje regionů
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy
Vyvěšeno: 07. 02. 2017Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
Směrnice č. 1/2016
Směrnice č. 1/2016, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek
Vyvěšeno: 14. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Směrnice č. 1/2016
Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR (dále jen „Fond“) Výzvu pro předkládání žádostí o poskytnutí podpory (dále jen „Výzva“) dle podmínek Národního programu Životní prostředí (dále jen „Program“). http://www.mzp.cz/cz/news_161006_domaci_COV
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Výzva č. 11/2016 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory
Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obec Petrovice má místo pro ukládání oznámení o uložení zásilek v poštovní schránce na budově obecního úřadu v Petrovicích: Adresa: Obec Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice v úředních hodinách: úterý a pátek 17.00 – 19.00 hod.
Vyvěšeno: 20. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Oznámení ve věci doručování na ohlašovnu
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016
Sociálně právní ochrana dětí
Standardy kvality Sociálně-právní ochrany dětí pro obec Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 06. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Sociálně právní ochrana dětí
Obecně závazná vyhláška č.2/2015
Obecně závazná vyhláška č.2/2015, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č.2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadů.
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka Luboš Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.2/2015

Úřední deska - sejmuto

Strojení vánočního stromečku
OZ srdečně zve všechny občany na strojení vánočního stromečku před kostelem Nanebevzetí Panny Marie, které se bude konat v pátek 26.11.2021 od 16:30. Přijďte načerpat adventní atmosféru. Z epidemiologických důvodů nebude možné posezení v prostorách OÚ. O punč, čaj a cukroví nepřijdeme. Přineste si prosím vlastní hrnečky na nápoj.
Vyvěšeno: 18. 11. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 11. 2021 Ke stažení Strojení vánočního stromečku
Zrušeny úřední hodiny
Tento pátek tj. 19. 11. 2021 budou zrušeny úřední hodiny obecního úřadu obce Petrovice. Děkujeme tímto za pochopení.
Vyvěšeno: 16. 11. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 11. 2021 Ke stažení Zrušeny úřední hodiny
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 16.11.2021 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 08. 11. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 11. 2021 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060805097
Dovolte, abychom Vás informovali o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie v katastru Vaší obce dne 23. 11. 2021 od 7:30 do 15:30 v rozsahu uvedeném v příloze této zprávy.
Vyvěšeno: 07. 11. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 11. 2021 Ke stažení Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie č. 110060805097
Záměr obce - prodej pozemku
Záměr obce - prodej pozemku p.č.354/1 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
Vyvěšeno: 19. 10. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 11. 2021 Ke stažení Záměr obce - prodej pozemku
Slavnostní otevření budovy čp. 9
Slavnostní otevření budovy čp.9, kyvadlová dooprava Petrovice - Kanice zajištěna, občerstvení na místě, 9.10.2021 od 15:00 v kanicích.
Vyvěšeno: 01. 10. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 10. 2021 Ke stažení Slavnostní otevření budovy čp. 9
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice. Dne: 8.10.2021 od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 23. 09. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 10. 2021 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Marian Jelínek - sebemotivace, aneb poznej sám sebe
Přednáška pro trenéry sportovních klubů, neziskové organizace, rodiče.
Vyvěšeno: 08. 09. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 10. 2021 Ke stažení Marian Jelínek - sebemotivace, aneb poznej sám sebe
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 20. 08. 2021.
Vyvěšeno: 26. 08. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 10. 2021 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Výlet ZOO Dvůr Králové
Obec Petrovice srdečně zve všechny děti na výlet do ZOO Dvůr Králové 18.9.2021, odjezd 9:00 z parkoviště u prodejny Hruška, návrat 17:00-18:00, vstup pro děti hradí obec. Zájemci hlaste se v kanceláři OÚ Petrovice.
Vyvěšeno: 25. 08. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 09. 2021 Ke stažení Výlet ZOO Dvůr Králové
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 25. 9. 2021 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 24. 08. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 25. 09. 2021 Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
VOLBY SE BLÍŽÍ: zkontrolujte si platnost občanského průkazu
Volby do Parlamentu ČR se nezadržitelně blíží, k urnám půjdeme již 8. a 9. října. Ve volební místnosti se volič musí prokázat prostřednictvím platného pasu nebo platného občanského průkazu. Ti, kteří nebudou mít v den voleb platný doklad, nebudou moci volit. Vyzýváme tedy voliče, aby si zkontrolovali platnost svých občanských průkazů, především pak ti, kteří nejsou držiteli platného cestovního dokladu. Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti nový zákon č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech a podle tohoto zákona již není možné vydat ve zrychleném režimu občanský průkaz bez strojově čitelných údajů pro účely výkonu volebního práva s dobou platnosti 30 dnů, tak jak tomu bylo v předešlých letech. O nový občanský průkaz je potřeba požádat nejméně 30 dní před volbami. Vyhotovený doklad si je pak potřeba vyzvednout nejpozději do pátku (08.10.) do 17:00 hod. a v sobotu (09.10.) do 10:00 hod.
Vyvěšeno: 20. 08. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 10. 2021 Ke stažení VOLBY SE BLÍŽÍ: zkontrolujte si platnost občanského průkazu
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 20.08.2021 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 11. 08. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 08. 2021 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Retro diskotéka
Klub přátel Petrovic pořádá v pátek 27.8. Retro diskotéku. Začínáme ve 20 hod k tanci a poslechu české a světové hity 80 - 90 let. Bohatá tombola. Vstupné dobrovolné.
Vyvěšeno: 10. 08. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 08. 2021 Ke stažení Retro diskotéka
Okresní výstava
Okresní výstava králíků, drůbeže hrabavé i vodní, holubů, okrasného ptactva, morčat, ...
Vyvěšeno: 30. 07. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 08. 2021 Ke stažení Okresní výstava
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 20. 07. 2021.
Vyvěšeno: 23. 07. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 10. 2021 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen "stavební zákon") oznamuje, v souladu s ustanovením § 78a odst. 1 až 5 a § 116 odst. 1 až 4 stavebního zákona, § 161 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění (dále jen „správní řád“), § 16 a § 18e vyhlášky č. 503/2006Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření s tavebního řádu, v platném znění, že byla uzavřena veřejnoprávní smlouva, která nahrazuje územní rozhodnutí o umístění stavby podle § 79, § 84 až 92 stavebního zákona a stavební povolení podle § 108 až 115 stavebního zákona na stavbu: Fotovoltaická elektrárna o výkonu 210kWp v areálu Rolnická a.s. Králíky v obci Petrovice (dále jen „záměr“) na pozemcích stavební parcela číslo 154, 157, 198, pozemková parcela číslo 354/5, 354/16, 354/18 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 23. 07. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 08. 2021 Ke stažení Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 20.07.2021 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 12. 07. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 10. 2021 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Záměr obce – prodej pozemku p.č.408/2,a části pozemku p.č. 424/2
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: - prodej pozemku p.č.408/2,a části pozemku p.č. 424/2 dle GP č. 228-49/2020.
Vyvěšeno: 12. 07. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 10. 2021 Ke stažení Záměr obce – prodej pozemku p.č.408/2,a části pozemku p.č. 424/2
Dodatkové tabule na autobusových zastávkách v Královéhradeckém kraji
V průběhu roku 2021 budou všechny autobusové zastávky v kraji označeny dodatkovou tabulí s informacemi. Co jednotlivé informace znamenají?
Vyvěšeno: 04. 07. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 10. 2021 Ke stažení Dodatkové tabule na autobusových zastávkách v Královéhradeckém kraji
Volné termíny na očkování proti covid-19
Využijte volných termínů a nechte se očkovat ještě během letních měsíců.
Vyvěšeno: 04. 07. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 10. 2021 Ke stažení Volné termíny na očkování proti covid-19
Záměr obce – pronájem plochy
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: pronájem plochy na oplocení obecního pozemku p.č. 2 , k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 02. 07. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 07. 2021 Ke stažení Záměr obce – pronájem plochy
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 22. 6. 2021.
Vyvěšeno: 25. 06. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 10. 2021 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška
Změna č. 1 Územního plánu Petrovice
Vyvěšeno: 23. 06. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 07. 2021 Ke stažení Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Doručení Změny č. 1 Územního plánu Petrovice a úplného znění Územního plánu Petrovice
Vyvěšeno: 23. 06. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 07. 2021 Ke stažení Veřejná vyhláška
Oznámení
Z personálních důvodů přesunuto zasedání OZ na úterý 22.6.2021.
Vyvěšeno: 14. 06. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 06. 2021 Ke stažení Oznámení
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice. Dne: 17.6.2021 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 08. 06. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 06. 2021 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 28. 5. 2021.
Vyvěšeno: 31. 05. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 10. 2021 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Naučno – zábavná stezka okolím obce Petrovice
OZ a místní spolky srdečně zvou všechny občany a zvláště děti na naučno – zábavnou stezku okolím obce Petrovice v sobotu 5.6.2021 od 15:00. Start je u místního hřbitova, u výstavní síně. S sebou si vezměte pohodlnou obuv a tužku. Cíl je na hřišti, kde budeme malovat kamínky pro Královéhradeckou charitu. Kamínky budou prodávány na divadelním festivalu a výtěžek bude určen pro rodiny s postiženými dětmi.
Vyvěšeno: 21. 05. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 06. 2021 Ke stažení Naučno – zábavná stezka okolím obce Petrovice
Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 - Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO
Vyvěšeno: 20. 05. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 06. 2021 Ke stažení Návrh závěrečného účtu za rok 2020
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 28.5.2021 od 18:00 hodin.
Vyvěšeno: 15. 05. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 05. 2021 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (únor 2018 – duben 2021) - návrh zprávy
Vyvěšeno: 12. 05. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 06. 2021 Ke stažení Veřejná vyhláška
Návrh - Závěrečný účet
Návrh - Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2020
Vyvěšeno: 12. 05. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 05. 2021 Ke stažení Návrh - Závěrečný účet
Nařízení státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „krajská veterinární správa“ nebo „KVS“) podle § 47 odst. 4 a odst. 7 a § 49 odst. 1 písm. c) a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, rozhodla takto: mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy vydaná na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy - vysoce patogenní aviární influenzy (subtyp H5N8) v katastrálním území Zábědov (707210) a Chudonice (707198) (okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji. se ukončují.
Vyvěšeno: 04. 05. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 07. 2021 Ke stažení Nařízení státní veterinární správy
Kalkulace cen vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce - Královéhradecká provozní a.s.
Vyvěšeno: 30. 04. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 07. 2021 Ke stažení Kalkulace cen vodné a stočné
Konkurs
Starosta obce Nepolisy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Nepolisy s nástupem dle dohody.
Vyvěšeno: 23. 04. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 07. 2021 Ke stažení Konkurs
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2021 do dne 26.05.2021 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj.
Vyvěšeno: 20. 04. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 07. 2021 Ke stažení Veřejná vyhláška
Staňte se hrdinou i vy!
Do předmětu e-mailu napište heslo
Vyvěšeno: 16. 04. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 07. 2021 Ke stažení Staňte se hrdinou i vy!
Záměr obce – pronájem nebytových prostor na čp. 104 v obci Petrovice u Nového Bydžova
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: - pronájem nebytového prostoru v obci Petrovice u Nového Bydžova na čp. 104, jednotka č.104/2
Vyvěšeno: 16. 04. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 05. 2021 Ke stažení Záměr obce – pronájem nebytových prostor na čp. 104 v obci Petrovice u Nového Bydžova
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 9. 4. 2021.
Vyvěšeno: 15. 04. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2020 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Vyvěšeno: 13. 04. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Vodné a stočné
Nařízení státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „KVS SVS pro Královéhradecký kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) a dále v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Starý Bydžov (754943) (okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji.
Vyvěšeno: 08. 04. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Nařízení státní veterinární správy
Nařízení státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „KVS SVS pro Královéhradecký kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) a dále v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Vysoké Veselí (788350), (okres Jičín) v Královéhradeckém kraji.
Vyvěšeno: 06. 04. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Nařízení státní veterinární správy
Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4.
Vyvěšeno: 02. 04. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 04. 2021 Ke stažení Veřejná vyhláška
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne: 9.4.2021 od 18:00 hodin.
Vyvěšeno: 31. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 04. 2021 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 146 - 147.
Vyvěšeno: 30. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Zápis dětí do mateřské školy
Mateřská škola, Petrovice vyhlašuje zápis dětí do mateřské školy na školní rok 2021/2022 Zápis se uskuteční v období od 2. do 16. května 2021.
Vyvěšeno: 30. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Zápis dětí do mateřské školy
Oznámení
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v České republice
Vyvěšeno: 23. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Oznámení
Nařízení státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen „KVS SVS pro Královéhradecký kraj“) jako místně a věcně příslušný správní orgán podle § 49 odst. 1 písm. c) a dále v souladu s § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 14 a násl. vyhlášky č. 36/2007 Sb., o opatřeních pro tlumení aviární influenzy a o změně vyhlášky č. 299/2003 Sb., o opatřeních pro předcházení a zdolávání nákaz a nemocí přenosných ze zvířat na člověka, ve znění pozdějších předpisů, nařizuje tato mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy Tato mimořádná veterinární opatření jsou vydávána na základě potvrzení výskytu nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy v katastrálním území Zábědov (707210) a Chudonice (707198) (okres Hradec Králové) v Královéhradeckém kraji.
Vyvěšeno: 23. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Nařízení státní veterinární správy
Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele
Influenza drůbeže, známá také jako ptačí chřipka, je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak drůbež jako slepice, krůty, kachny a husy. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. K přenosu dochází především trusem nemocných ptáků. Úhyn ptáka na ptačí chřipku lze potvrdit pouze v laboratoři. .........
Vyvěšeno: 23. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Ptačí chřipka – informace pro drobnochovatele
Ptačí chřipka – informace pro veřejnost
Co je ptačí chřipka? Ptačí chřipka je virové onemocnění postihující ptáky. Postihuje jak volně žijící ptáky, tak i drůbež, jako slepice, krůty, kachny a husy, ale i jiné ptáky chované v zajetí. Postižená zvířata mají dýchací potíže, trpí ztrátou chuti a masivně hynou v průběhu 1 – 2 dnů. ......
Vyvěšeno: 23. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Ptačí chřipka – informace pro veřejnost
Usnesení vlády České republiky
Vláda s účinností od 22. března 2021 od 00:00 hod. mění dobu účinnosti: 1. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 200, vyhlášeného pod č. 100/2021 Sb., 2. usnesení vlády ze dne 26. února 2021 č. 212, vyhlášeného pod č. 112/2021 Sb., ve znění usnesení vlády ze dne 15. března 2021 č. 292, vyhlášeného pod č. 130/2021 Sb., tak, že se jejich účinnost prodlužuje do dne 28. března 2021 do 23:59 hod.
Vyvěšeno: 19. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Usnesení vlády České republiky
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 9. 3. 2021.
Vyvěšeno: 16. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 27.3.2021 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku. Harmonogram pro svoz nebezpečných složek odpadů je navržen následovně: Petrovice 14:50-15:00 - Sběrný dvůr.
Vyvěšeno: 15. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 03. 2021 Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Oznamování plánovaných odstávek elektřiny
Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přecházíme na elektronický způsobinformování. Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na plánované odstávky ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou informace k dispozici také na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů před konáním odstávky.
Vyvěšeno: 12. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Oznamování plánovaných odstávek elektřiny
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 122.
Vyvěšeno: 05. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 117 - 119.
Vyvěšeno: 02. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 96 - 114.
Vyvěšeno: 01. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Informace
Informace k provozu škol a školských zařízení od 27.února 2021 do 21. března 2021
Vyvěšeno: 01. 03. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Informace
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 9.3.2021 od 18:00 hodin
Vyvěšeno: 26. 02. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 03. 2021 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Informace související s epidemiologickou situací
Obec nabízí občanům pomoc s registrací na očkování COVID 19 (nutnost mít s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a mobilní telefon). Využijte prosím danou možnost v nutném případě s ohledem na provoz obce. Dále obec nabízí pomoc se zajištěním respirátorů a individuální řešení konkrétních situací souvisejících s danou epidemiologickou situací.
Vyvěšeno: 23. 02. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Informace související s epidemiologickou situací
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 82 - 84.
Vyvěšeno: 23. 02. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 59 - 74.
Vyvěšeno: 15. 02. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 56.
Vyvěšeno: 12. 02. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 48.
Vyvěšeno: 09. 02. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Záměr obce – prodej pozemku p.č 630/2 v k.ú. Kanice u Petrovic
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: - prodej pozemku p.č. 630/2 v k.ú.Kanice u Petrovic
Vyvěšeno: 05. 02. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2021 Ke stažení Záměr obce – prodej pozemku p.č 630/2 v k.ú. Kanice u Petrovic
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29. 01. 2021.
Vyvěšeno: 02. 02. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Poplatek za komunální odpad a psa
OÚ Petrovice oznamujeme občanům, že poplatek za komunální odpad na rok 2021 činí 600,-Kč za osobu s trvalým pobytem a 600,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek na rok 2021 za psa činí 100,-Kč. Poplatek lze uhradit v úředních hodinách v kanceláři OÚ Petrovice nebo na obecní účet. Z důvodů epidemiologické situace prosíme o upřednostnění platby na účet. Splatnost poplatku je do 30.dubna 2021.
Vyvěšeno: 26. 01. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Poplatek za komunální odpad a psa
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 29.1.2021 od 18:00 hodin.
Vyvěšeno: 19. 01. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 01. 2021 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Stabilní a rychlý internet po „pevné lince“
Se společností CETIN se nám podařilo v posledních letech vyjednat zrychlení pevné sítě v místní části obce. Všude tam, kde byla dříve pevná linka, je dnes možné připojení k internetu rychlostí až 100 Mb/s.
Vyvěšeno: 12. 01. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 10. 2021 Ke stažení Stabilní a rychlý internet po „pevné lince“
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 12.
Vyvěšeno: 12. 01. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Záměr obce - pronájem plochy
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: pronájem plochy na oplocení obecního pozemku p.č.2, k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
Vyvěšeno: 12. 01. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 01. 2021 Ke stažení Záměr obce - pronájem plochy
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 9 - 11.
Vyvěšeno: 08. 01. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března 2021
Ministerstvo financí přistoupilo k prominutí příslušenství daně z nemovitých věcí a daně silniční. Fakticky se tím termín podání daňového přiznání k těmto daním odsouvá pro všechny daňové subjekty z 1. února na 1. dubna 2021, a to bez rizika sankcí z prodlení. Na 1. dubna 2021 se bez rizika sankce posouvá také povinnost silniční daň uhradit. Splatnost daně z nemovitých věcí je standardně až do 1. června 2021. Cílem rozhodnutí je s ohledem na pokračující dopady šíření pandemie Covid 19 omezit osobní návštěvy finančních úřadů i provozoven poštovních služeb. V souvislosti s přetrvávajícími protiepidemickými opatřeními platí od 4. ledna 2021 na Finančním úřadě pro Královéhradecký kraj a jeho územních pracovištích omezené úřední hodiny, a to pondělí a středa od 8.00 do 13.00 hodin.
Vyvěšeno: 08. 01. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Přiznání k dani z nemovitých věcí a silniční dani podáte až do konce března 2021
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Městský úřad Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, příslušný orgán podle § 124/ odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a změn na základě ust. § 77/ odst. 5) zákona č. 361/2000 Sb., v souladu s ustanovením § 171) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn vydává opatření obecné povahy stanovení dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve smyslu ustanovení § 77/ odst. 1, písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 294/2015 Sb. na silnice II a III třídy na území okresu Hradec Králové spadající do správního území Obecního úřadu obce s rozšířenou působností Městského úřadu Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov.
Vyvěšeno: 05. 01. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 01. 2021 Ke stažení Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
KONKURS – prodloužení termínu podání přihlášek
Starosta obce Nepolisy prodlužuje v rámci konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitel(ka) Základní školy a Mateřské školy, Nepolisy, Nepolisy 142, 503 63 Nepolisy, Termín pro podání přihlášek: do 1.2.2021 do 12:00 hod.
Vyvěšeno: 04. 01. 2021Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2021 Ke stažení KONKURS – prodloužení termínu podání přihlášek
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 10/2020.
Vyvěšeno: 31. 12. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 01. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 593 - 599.
Vyvěšeno: 29. 12. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 22. 12. 2020.
Vyvěšeno: 29. 12. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr obce
Záměr obce - uzavření dodatku k nájemní smlouvě z důvodu snížení nájmu
Vyvěšeno: 29. 12. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2021 Ke stažení Záměr obce
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 9/2020.
Vyvěšeno: 22. 12. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 01. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Veřejná vyhláška
Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Petrovice.
Vyvěšeno: 22. 12. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 01. 2021 Ke stažení Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření DSO POCIDLINSKO č. 6. 2020
Vyvěšeno: 16. 12. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 02. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 532 - 537.
Vyvěšeno: 15. 12. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice. Dne: 22.12.2020 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 14. 12. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 12. 2020 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Sbírka zákonů České
Sbírka zákonů České republiky, částka 511-513.
Vyvěšeno: 08. 12. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České
Restaurace
Pronájem restaurace v obci Lužec nad Cidlinou čp. 80
Vyvěšeno: 04. 12. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2021 Ke stažení Restaurace
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 20. 11. 2020.
Vyvěšeno: 26. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2021 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 483.
Vyvěšeno: 24. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy Petrovice
Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy, Petrovice na rok 2022 a 2023.
Vyvěšeno: 24. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 12. 2020 Ke stažení Návrh - Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy Petrovice
Návrh rozpočtový výhled
Návrh Střednědobý rozpočtový výhled 2022 a 2023
Vyvěšeno: 24. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 12. 2020 Ke stažení Návrh rozpočtový výhled
Návrh rozpočtu
Návrh ROZPOČTU OBCE PETROVICE NA ROK 2021 v Kč
Vyvěšeno: 24. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 12. 2020 Ke stažení Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Mateřské školy Petrovice
Rozpočet Mateřské školy Petrovice na rok 2021 - návrh
Vyvěšeno: 24. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 12. 2020 Ke stažení Návrh rozpočtu Mateřské školy Petrovice
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 462 - 465.
Vyvěšeno: 20. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 8/2020.
Vyvěšeno: 20. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 01. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Konkurs
Starosta obce Nepolisy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Nepolisy s nástupem dle dohody.
Vyvěšeno: 13. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 12. 2020 Ke stažení Konkurs
Výběrové řízení - Prasek
Starosta obce Prasek vyhlašuje výběrové řízení na pozici ÚČETNÍ OBCE
Vyvěšeno: 13. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 11. 2020 Ke stažení Výběrové řízení - Prasek
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 20.11.2020 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 11. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 11. 2020 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření DSO POCIDLINSKO č. 5. 2020
Vyvěšeno: 09. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 02. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Sbírka zákonů České
Sbírka zákonů České republiky, částka 439-447.
Vyvěšeno: 03. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České
Nová pošta Partner
Nová pošta Partner - otevírací doba a nabízené služby
Vyvěšeno: 03. 11. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 12. 2020 Ke stažení Nová pošta Partner
Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb.,o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: úklidu sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Vyvěšeno: 30. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 12. 2020 Ke stažení Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Sbírka zákonů České
Sbírka zákonů České republiky, částka 421.
Vyvěšeno: 20. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České
Veřejná vyhláška
Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území
Vyvěšeno: 20. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 11. 2020 Ke stažení Veřejná vyhláška
Omezení provozu autobusových linek
S platností od 19.10.2020 budou regionální autobusové linky provozovány v režimu „letních prázdnin“ (bez turistických a cyklobusových spojů). Spojení bude dostupné na www.idos.cz od 16.10.2020. V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333.
Vyvěšeno: 16. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2021 Ke stažení Omezení provozu autobusových linek
Záměr obce - prodej obecního majetku
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: prodej vyřazeného zahradího traktůrku typu aj 102/18h.
Vyvěšeno: 13. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2021 Ke stažení Záměr obce - prodej obecního majetku
Záměr obce - prodej obecního majetku
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu §39, odst. 1.) Zákona 128/2000 Sb., O obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: prodej části pozemku z pozemku parcelní číslo 425/4 o výměře 1000m2, v obci Petrovice, katatrální území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 12. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 12. 2020 Ke stažení Záměr obce - prodej obecního majetku
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6. 10. 2020.
Vyvěšeno: 12. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 12. 2020 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Sbírka zákonů České
Sbírka zákonů České republiky, částka 398 - 402.
Vyvěšeno: 08. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 7/2020.
Vyvěšeno: 06. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 01. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Uzavření prodejny Hruška
Opatření obce při uzavření prodejny Hruška: Obecním vozidlem bude zajištěna doprava pro občany obce pro nezbytný nákup a to vždy v pondělí, ve středu a v pátek po dobu uzavření prodejny. Odjezd vždy v 8:00 od prodejny Hruška.  Další nákupy lze provést v prodejně Hruška v obci Myštěves, je možnost objednat si pečivo u p. Prchlíkové na tel. 495 496 210.
Vyvěšeno: 06. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 11. 2020 Ke stažení Uzavření prodejny Hruška
Nařízení Krajské hygienické stanice
Nařízení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové č. 1/2020.
Vyvěšeno: 02. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Nařízení Krajské hygienické stanice
Sbírka zákonů České
Sbírka zákonů České republiky, částka 158.
Vyvěšeno: 02. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Sbírka zákonů České
Usnesení vlády České republiky
Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 957 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 00.00 hodin dne 5. října 2020 na dobu 30 dnů.
Vyvěšeno: 02. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Usnesení vlády České republiky
Usnesení vlády České republiky
Usnesení vlády České republiky ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření - hromadné akce.
Vyvěšeno: 02. 10. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Usnesení vlády České republiky
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 6/2020.
Vyvěšeno: 30. 09. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 01. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Poplatek za odvod odpadních vod
Oznamujeme občanům, že splatnost poplatku za odvod odpadních vod je do 30.11.2020. Poplatek na rok 2020 činí 360,- Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a 720,- Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek lze uhradit na účet obce dle vaší smlouvy nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách. Z důvodů epidemiologické situace žádáme občany o upřednostnění úhrady poplatku na obecní účet. Děkujeme za pochopení a za včasné zaplacení poplatku.
Vyvěšeno: 30. 09. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 12. 2020 Ke stažení Poplatek za odvod odpadních vod
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Ve smyslu ust. § 25 odst. 3 písm. g) zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, si dovolujeme upozornit vlastníky a uživatele pozemků, přes něž vede nadzemní elektrické vedení distribuční soustavy provozované společností ČEZ Distribuce, a. s., nebo na něž zasahuje ochranné pásmo, na povinnost odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen „zásah“).
Vyvěšeno: 22. 09. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 07. 2021 Ke stažení Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice. Dne: 6.10.2020 od 18:00 hodin.
Vyvěšeno: 18. 09. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 10. 2020 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
V souladu s § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) OZNAMUJEME Volby do zastupitelstev krajů: v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 3. října 2020 od 08.00 hod. do 14.00 hod. V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 17. 09. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 11. 2020 Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
V souladu s § 14 c odst.1 písm. f) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) OZNAMUJEME Volby do Senátu Parlamentu České republiky I. kolo - v pátek dne 2. října 2020 od 14.00 do 22.00 . a - v sobotu 3. října 2020 od 08.00 do 14.00 případné II.kolo - v pátek dne 9.října 2020 od 14:00 do 22:00 a - - v sobotu dne 10.října 2020 od 8:00 do 14:00 V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 17. 09. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 11. 2020 Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 17.10.2020 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku. Petrovice 14:50 - 10 minut - sběrný dvůr
Vyvěšeno: 07. 09. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 11. 2020 Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Stálá služba na občanských průkazech
V době konání voleb dne 02.10.2020-03.10.2020, popř. druhého kola 09.10.2020-10.10.2020 je na Městském úřadu k dispozici stálá služba na občanských průkazech tel. 495 703 924 (Zuzana Svěcená) pátek 02.10. 8:00-18:00, sobota 03.10. 8:00-12:00 pátek 09.10. 8:00-18:00, sobota 10.10. 8:00-12:00 k novému OP je nutné 2x foto + starý OP fotografie zajistíte přímo v kanceláři občanských průkazů Městského úřadu Nový Bydžov.
Vyvěšeno: 04. 09. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 11. 2020 Ke stažení Stálá služba na občanských průkazech
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, tímto schvaluje dle § 94p stavebního zákona ve společném povolení stavební záměr, SO 01: Vodovodní potrubí.
Vyvěšeno: 04. 09. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 09. 2020 Ke stažení Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 8. 2020.
Vyvěšeno: 28. 08. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 07. 2021 Ke stažení Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni
Rozloučení s prázdninami
Obec Petrovice srdečně zve všechny děti na Rozloučení s prázdninami. Setkáme se v sobotu 29.8.2020 v 15.00 v horní části obce Petrovice u sv. Václava. S sebou si vezměte pohodlnou obuv, půjdeme naučno – zábavnou stezku v okolí obce. Poté se sejdeme všichni, děti i dospělí, na hřišti u táboráku, kde si opečeme párky. Párky obdrží každý účastník v cíli stezky
Vyvěšeno: 25. 08. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Rozloučení s prázdninami
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 17 odst. 6 zákona č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. , o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, Petrovice 28.
Vyvěšeno: 22. 08. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 11. 2020 Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu § 15 odst. 1 písm. f) zákona č.č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. , o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informujeme: V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 18. 08. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 11. 2020 Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu § 14 c odst. 1 písm. f) zákona zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) informujeme: V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 18. 08. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 11. 2020 Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11. 08. 2020.
Vyvěšeno: 18. 08. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 11. 2020 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření č. 5/2020.
Vyvěšeno: 11. 08. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 01. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 5/2020.
Vyvěšeno: 11. 08. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 01. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Záměr Královéhradecký kraj
Záměr č. 73/2020 prodat pozemek v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 11. 08. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 09. 2020 Ke stažení Záměr Královéhradecký kraj
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu § 15 odst. 1 písm. c) č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb. , o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 03. 08. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 11. 2020 Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice. Dne: 11.8.2020 od 18.30 hodin
Vyvěšeno: 03. 08. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Oznámení
Záměr obce – pronájem nebytových prostor na čp. 104 v obci Petrovice u Nového Bydžova
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: pronájem nebytového prostoru v obci Petrovice u Nového Bydžova na čp. 104 (část budovy čp. 104 v současné době provozována pošta)
Vyvěšeno: 22. 07. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Záměr obce – pronájem nebytových prostor na čp. 104 v obci Petrovice u Nového Bydžova
Rozhodnutí
Městský úřad Nový Bydžov vydává rozhodnutí na žádost společnosti VIS spol. s r.o., Na Střezině 1079, 500 75 Hradec Králové, IČO: 48153362 ze dne 09.03.2020 a po předchozím souhlasu smlouvou Správy silnic Královéhradeckého kraje p.o., Kutnohorská č. 59, 500 04 Hradec Králové č. 9/30/19/0466/Lu/NK ze dne 13.02.2020 v souladu s ust. § 25/ odst. 1, 2) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů, se povoluje podle ustanovení § 25/ odst. 6, písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů zvláštní užívání silnice.
Vyvěšeno: 17. 07. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 04. 08. 2020 Ke stažení Rozhodnutí
Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí obdržel dne 17.6.2020 žádost o vydání společného povolení č.j.: NBV/10330/2020 žadatele, kterým je subjekt: Obec Petrovice, IČ: 00269301, Petrovice 104, 503 55 Petrovice (zastoupena: Vodohospodářsko-inženýrské služby, s.r.o., IČ: 48153362, Na Střezině 1079, 500 03 Hradec Králové) Uvedeným dnem bylo zahájeno společné územní a stavební řízení. Předmětem společného povolení je: Stavební objekt SO 01 - řad K – vodovodní potrubí je navrženo z PE 100 RC s ochrannou vrstvou z PP v profilu 110 mm v tlakové řadě PN10.
Vyvěšeno: 17. 07. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 04. 08. 2020 Ke stažení Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření DSO POCIDLINSKO č. 4. 2020
Vyvěšeno: 09. 07. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 02. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 3. 7. 2020.
Vyvěšeno: 08. 07. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr obce – prodej pozemku p.č 78/1 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: prodej pozemku p.č. 78/1 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 07. 07. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Záměr obce – prodej pozemku p.č 78/1 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice; dne: 3.7.2020 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 23. 06. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 07. 2020 Ke stažení Oznámení
Platnost občanského průkazu
Městský úřad Nový Bydžov žádá touto cestou občany o kontrolu platnosti občanských průkazů. Dále sdělujeme, že úřední hodiny pro výměnu občanských průkazů jsou: PONDĚLÍ A STŘEDA: 7,30 – 11,00; 12,00 - 17,00 a ÚTERÝ A ČTVRTEK: 8,00 – 11,00; 12,00 – 14,30
Vyvěšeno: 10. 06. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 11. 2020 Ke stažení Platnost občanského průkazu
Záměr obce – pronájem nebytových prostor na čp. 104 v obci Petrovice u Nového Bydžova
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: pronájem nebytového prostoru v obci Petrovice u Nového Bydžova na čp. 104 (část budovy čp. 104 v současné době provozována pošta)
Vyvěšeno: 10. 06. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 07. 2020 Ke stažení Záměr obce – pronájem nebytových prostor na čp. 104 v obci Petrovice u Nového Bydžova
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 5. 6. 2020.
Vyvěšeno: 09. 06. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Závěrečný účet
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice – najdete Závěrečný účet Petrovice za rok 2019 včetně všech svých příloh.
Vyvěšeno: 05. 06. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 05. 2021 Ke stažení Závěrečný účet
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 4/2020.
Vyvěšeno: 05. 06. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 01. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Závěrečný účet
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice – najdete Návrh - Závěrečný účet Petrovice za rok 2019 včetně všech svých příloh.
Vyvěšeno: 20. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 06. 2020 Ke stažení Závěrečný účet
Poděkování hejtmana KHK Jiřího Štěpána
Vážení spoluobčané, v uplynulých týdnech jsme byli všichni vystaveni bezprecedentní zkoušce, jaká nemá v historii České republiky obdoby. Nikdo z nás neví, jak se v brzké budoucnosti situace vyvine, ale přeci jen je nyní trochu prostoru k vydechnutí a bilancování. Rád bych tento čas využil také k tomu, abych poděkoval všem, kteří se podíleli na zvládnutí epidemie, ať již jako příslušníci složek integrovaného záchranného systému, zdravotníci, pracovníci v sociálních službách, dobrovolníci nebo jako osoby ve vedení měst, obcí a institucí. Děkuji také všem prodavačkám, řidičům a dalším, díky kterým jsme mohli v minulých měsících fungovat alespoň trochu jako před vypuknutím epidemie. Děkuji vám všem za vstřícnost a součinnost s krajskou samosprávou, a především za obrovské nasazení a obětavost, jež jsou nezbytné k úspěšnému zvládnutí epidemie. S úctou Jiří Štěpá
Vyvěšeno: 19. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 06. 2020 Ke stažení Poděkování hejtmana KHK Jiřího Štěpána
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 05.06.2020 od 17.30 hodin.
Vyvěšeno: 19. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 06. 2020 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření DSO POCIDLINSKO č. 3. 2020
Vyvěšeno: 18. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 02. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Konkurs
Starosta obce Kosičky vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Základní škola, Kosičky, okres Hradec Králové s nástupem od 1. 8. 2020 nebo dle dohody.
Vyvěšeno: 15. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Konkurs
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 243 - 246.
Vyvěšeno: 15. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 225 - 227.
Vyvěšeno: 12. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 228 - 231.
Vyvěšeno: 12. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 232 - 233.
Vyvěšeno: 12. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 234.
Vyvěšeno: 12. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 237.
Vyvěšeno: 12. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Konkurs
Starosta obce Žlunice vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřská škola, Žlunice s nástupem od 1.9. 2020.
Vyvěšeno: 05. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Konkurs
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 30.5.2020 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedech ve smlouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 04. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 06. 2020 Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce.
Vyvěšeno: 04. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 06. 2020 Ke stažení Vodné a stočné
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 218 - 222.
Vyvěšeno: 01. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 223 - 224.
Vyvěšeno: 01. 05. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 3/2020.
Vyvěšeno: 30. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 01. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 205 - 206.
Vyvěšeno: 28. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 207 - 210.
Vyvěšeno: 28. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 211.
Vyvěšeno: 28. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 212 - 213.
Vyvěšeno: 28. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření DSO POCIDLINSKO č. 2. 2020
Vyvěšeno: 24. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 02. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 185 - 192.
Vyvěšeno: 24. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 193 - 198.
Vyvěšeno: 24. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 202 - 204.
Vyvěšeno: 24. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Letní příměstský tábor
Obecní úřad Králíky v projektu Společná Cidlina pořádá LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR pro děti 5–15 let „Ve zdravém těle zdravý duch“
Vyvěšeno: 21. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Letní příměstský tábor
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.04.2020 do dne 27.05.2020 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj v úředních hodinách (případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://financnisprava.cz): pondělí od 8:00 do 17:00 hodin; středa od 8:00 do 17:00 hodin; po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 723364/20/2700-11460-608125, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020.
Vyvěšeno: 21. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 06. 2020 Ke stažení Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 17. 04. 2020.
Vyvěšeno: 21. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 06. 2020 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 159 - 161.
Vyvěšeno: 14. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 156 - 158.
Vyvěšeno: 14. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 154 - 155.
Vyvěšeno: 09. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 17.4.2020 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 09. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 04. 2020 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 150 - 153.
Vyvěšeno: 07. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Zápis dětí do mateřské školy
Mateřská škola, Petrovice vyhlašuje ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY na školní rok 2020/2021 Zápis se uskuteční v pátek 15. května 2020 v době od 10 do 15 hodin v budově MŠ, Petrovice 52.
Vyvěšeno: 07. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 06. 2020 Ke stažení Zápis dětí do mateřské školy
Jak nakládat s odpadem
Jak nakládat s odpadem v době koronavirové pandemie
Vyvěšeno: 03. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Jak nakládat s odpadem
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 146 - 147.
Vyvěšeno: 03. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 144 - 145.
Vyvěšeno: 03. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Porovnání všech položek výpočtu
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Vyvěšeno: 03. 04. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 06. 2020 Ke stažení Porovnání všech položek výpočtu
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 140 - 142.
Vyvěšeno: 31. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky
Sbírka zákonů České republiky, obsah 133 - 137.
Vyvěšeno: 31. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České republiky
Závěrečný účet
Návrh - Závěrečný účet DSO POCIDLINSKO, rok 2019
Vyvěšeno: 31. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 04. 2020 Ke stažení Závěrečný účet
Nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami
Doporučení pro nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami. Státní zdravotní ústav (SZÚ) vydal doporučení pro nakládání s použitými ochrannými pomůckami v době epidemie Coronaviru.
Vyvěšeno: 27. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2021 Ke stažení Nakládání s použitými osobními ochrannými pomůckami
Sbírka zákonů České
Sbírka zákonů České republiky, obsah 122 - 128.
Vyvěšeno: 24. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů České
Otevírací hodiny sběrný dvůr
Oznamujeme občanům, že sběrný dvůr bude otevřen ve středu od 15:00-16:00 pro seniory od 65 let, od 16:00-17:00 pro všechny ostatní občany. V sobotu od 9:00-10:00 pro seniory starší 65 let, od 10:00-11:00 pro ostatní občany. Děkujeme za dodržování termínů.
Vyvěšeno: 24. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 06. 2020 Ke stažení Otevírací hodiny sběrný dvůr
Sbírka zákonů
Sbírka zákonů České republiky, obsah 109 - 112.
Vyvěšeno: 20. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 19. března 2020 č. 265 o mimořádném opatření Ministerstva zdravotnictví - k vyčlenění prodejní doby pro seniory Vláda I. schvaluje vydání mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, kterým se všem osobám zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod., a to s výjimkou: osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu; osob, které jsou držiteli průkazu ZTP/P, starší 50 let, včetně zajištění nezbytného doprovodu; zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu; majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru, uvedeného v příloze tohoto usnesení.
Vyvěšeno: 20. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření DSO POCIDLINSKO č. 1. 2020
Vyvěšeno: 19. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 02. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Informace pro cestující
S platností od 18.3.2020 dojde k omezení dálkových autobusových linek. V některých případech omezení znamená i změny v příměstské dopravě. Spojení bude dostupné na www.idos.cz. V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333.
Vyvěšeno: 19. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Informace pro cestující
Sbírka zákonů
Sbírka zákonů České republiky, obsah 106 - 108.
Vyvěšeno: 19. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů
Rozhodnutí č. 2
Rozhodnutí č. 2 hejtmana Královéhradeckého kraje o zákazu vstupu, pobytu a pohybu osob na území Královéhradeckého kraje za nouzového stavu. Nařizuje na území Královéhradeckého kraje zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchycích cest (ústenky, roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné prostředky chránící dýchací cesty).
Vyvěšeno: 18. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 06. 2020 Ke stažení Rozhodnutí č. 2
Sbírka zákonů
Sbírka zákonů České republiky, obsah 96 - 99.
Vyvěšeno: 17. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Sbírka zákonů
Usnesení
Usnesení Vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření. I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou, ...
Vyvěšeno: 16. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Usnesení
Oznání o uzavření mateřské školy
Ředitelka Mateřské školy, Petrovice, ve spolupráci se zřizovatelem mateřské školy, rozhodla o uzavření mateřské školy od 17. března 2020 až do odvolání.
Vyvěšeno: 16. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 06. 2020 Ke stažení Oznání o uzavření mateřské školy
Kalkulace cen vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) ceny pro vodné a stočné za kalenářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
Vyvěšeno: 15. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 06. 2020 Ke stažení Kalkulace cen vodné a stočné
Usnesení
Usnesení Vlády České republiky ze dne 14. března 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření.
Vyvěšeno: 14. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Usnesení
Seznam nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 2. 2020.
Vyvěšeno: 13. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Seznam nemovitostí
Usnesení
Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 200 o přijetí krizového opatření.
Vyvěšeno: 13. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Usnesení
Usnesení
Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 198 o přijetí krizového opatření.
Vyvěšeno: 13. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Usnesení
Usnesení
Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 201 o přijetí krizového opatření.
Vyvěšeno: 13. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Usnesení
Usnesení
Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 199 o přijetí krizového opatření.
Vyvěšeno: 13. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Usnesení
Usnesení
Usnesení Vlády České republiky ze dne 12. března 2020 č. 197 o dočasném zbnovuzavedení ochrany vnitříních hranic České republiky.
Vyvěšeno: 13. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Usnesení
Informace pro cestující
Omezení provozu autobusových linek s platností od 16.3.2020 budou veškeré autobusové linky provozovány v režimu „letních prázdnin“. Spojení bude dostupné na www.idos.cz od 13.3.2020. V případě dotazů se obraťte na Call centrum IREDO 491 580 333.
Vyvěšeno: 13. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 06. 2020 Ke stažení Informace pro cestující
Ruší se březnový termín jarní zábavy
Oznamujeme občanům, že z důvodu přijetí krizového opatření Vlády ČR se ruší březnový termín jarní zábavy. Nový termín jarní zábavy bude uveden, jakmile bude znám.
Vyvěšeno: 13. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 03. 2020 Ke stažení Ruší se březnový termín jarní zábavy
Nouzový stav
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 12. března 2020 č. 194 vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlašuje pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky NOUZOVÝ STAV na dobu od 14.00 hodin dne 12. března 2020 na dobu 30 dnů.
Vyvěšeno: 12. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Nouzový stav
MŠ Petrovice
Vážení rodiče, na základě opatření, která vydala vláda ČR Vám sděuji, že po domluvě se zřizovatelem mateřské školy zůstane naše MŠ i nadále v provozu.
Vyvěšeno: 12. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 06. 2020 Ke stažení MŠ Petrovice
Informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě
Vážená paní starostko, vážený pane starosto, na základě doporučení Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje Vám zasíláme informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě. Prosíme o zveřejnění těchto materiálů na informačních kanálech Vašeho města či obce (na nástěnkách, webových či facebookových stránkách apod.)
Vyvěšeno: 10. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Informace k problematice výskytu koronaviru v Evropě
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. Zakazují se s účinností ode dne 10. března 2020 od 18:00 hod. divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení, sportovní, kulturní, náboženské, spolkové, taneční, tradiční a jim podobné akce a jiná shromáždění, výstavy, slavnosti, poutě, ochutnávky, trhy a veletrhy, a to jak veřejné, tak soukromé, s účastí přesahující ve stejný čas 100 osob, a to do odvolání tohoto mimořádného opatření.
Vyvěšeno: 10. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Mimořádné opatření
Mimořádné opatření
Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle § 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření: I. Zakazuje se s účinností ode dne 11. března 2020: ? osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, II. osobní přítomnost studentů na studiu na vysoké škole podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Vyvěšeno: 10. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Mimořádné opatření
Přesunutí maškarní karneval
Oznamujeme občanům, že z důvodu mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR se přesouvá maškarní karneval pro děti na duben. Přesný termín bude upřesněn. Budeme se snažit, aby děti o karneval nepřišly.
Vyvěšeno: 10. 03. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 04. 2020 Ke stažení Přesunutí maškarní karneval
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 21. 2. 2020.
Vyvěšeno: 25. 02. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 04. 2020 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 2/2020.
Vyvěšeno: 21. 02. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 01. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Jménem provozovatele distribuční soustavy společnosti ČEZ Distribuce, a. s., si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny č. 110060694988 ve Vaší obci / městě: Petrovice dne 04.03.2020 od 7:30 do 15:30. Upřesnění rozsahu plánovaného přerušení dodávky elektřiny včetně adres dotčených odběrných míst naleznete na našich webových stránkách https://www.cezdistribuce.cz/odstavky.
Vyvěšeno: 20. 02. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 03. 2020 Ke stažení Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Maškarní karneval
OZ obce Petrovice zve srdečně všechny děti na maškarní karneval. Zábavné odpoledne plné her a tancování, sobota 14.3.2020 od 14:00 v jídelně v Petrovicích. Občerstvení zajištěno pro děti i jejich doprovod. Bohatá tombola.
Vyvěšeno: 18. 02. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 03. 2020 Ke stažení Maškarní karneval
Letní příměstský tábor
Obecní úřad Králíky v projektu Společná Cidlina pořádá Letní příměstský tábor pro děti 5 - 15 let "Ve zdravém těle zdravý duch". Termín konání 20. - 24. července 2020.
Vyvěšeno: 14. 02. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 02. 2020 Ke stažení Letní příměstský tábor
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 21.2.2020 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 11. 02. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 02. 2020 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 4. 2. 2020.
Vyvěšeno: 10. 02. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 04. 2020 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr obce – nepeněžitý vklad do právnické osoby Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: - nepeněžitý majetkový vklad do právnické osoby Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s. (vodovod Petroice, profil DN 50 mm, celková délka 207 m)
Vyvěšeno: 04. 02. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 02. 2020 Ke stažení Záměr obce – nepeněžitý vklad do právnické osoby Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 4.2.2020 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 20. 01. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 04. 02. 2020 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Městský úřad Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, příslušný orgán podle § 124/ odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a změn na základě ust. § 77/ odst. 5) zákona č. 361/2000 Sb., v souladu s ustanovením § 171) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn vydává opatření obecné povahy stanovení dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve smyslu ustanovení § 77/ odst. 1, písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 294/2015 Sb. na silnice II a III třídy na území okresu Hradec Králové spadající do správního území Obecního úřadu obce s rozšířenou působností Městského úřadu Nový Bydžov, Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov.
Vyvěšeno: 14. 01. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 01. 2020 Ke stažení Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 10. 01. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Poplatek za komunální odpad a psa
OÚ Petrovice oznamujeme občanům, že poplatek za komunální odpad na rok 2020 činí 500,-Kč za osobu s trvalým pobytem a 500,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek na rok 2020 za psa činí 100,-Kč. Poplatek lze uhradit v úředních hodinách v kanceláři OÚ Petrovice nebo na obecní účet. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 30.4.2020. Děkujeme za včasné zaplacení.
Vyvěšeno: 03. 01. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 04. 2020 Ke stažení Poplatek za komunální odpad a psa
Záměr obce – směna pozemku p.č.408/10, 376 v k. ú. Petrovice u Nového Bydžova
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: - směna pozemku p.č. 408/10 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova o výměře 10.700 m2, druh pozemku orná půda a pozemek p.č.376 v k.ú. Petrovice o výměře 13.473 m2, druh pozemku orná půda za pozemek p.č.488/1 a části pozemku p.č.204/20 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 03. 01. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 02. 2020 Ke stažení Záměr obce – směna pozemku p.č.408/10, 376 v k. ú.  Petrovice u Nového Bydžova
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 1/2020.
Vyvěšeno: 01. 01. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 01. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Sbírka v Petrovicích
Sbírka v Petrovicích se uskuteční 5. ledna 2020
Vyvěšeno: 01. 01. 2020Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 01. 2020 Ke stažení Sbírka v Petrovicích
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 12/2019.
Vyvěšeno: 31. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 02. 2020 Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 11/2019.
Vyvěšeno: 31. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 02. 2020 Ke stažení Rozpočtové opatření
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 20. 12. 2019.
Vyvěšeno: 27. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 02. 2020 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočet
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete Rozpočet obce Petrovice na rok 2020.
Vyvěšeno: 20. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 01. 2021 Ke stažení Rozpočet
Rozpočet
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření – Mateřská škola Petrovice najdete "Rozpočet Mateřské školy, Petrovice, na rok 2020".
Vyvěšeno: 20. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 01. 2021 Ke stažení Rozpočet
Střednědobý rozpočtový výhled
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete Střednědobý rozpočtový výhled Obce Petrovice na rok 2021 - 2022.
Vyvěšeno: 20. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 01. 2021 Ke stažení Střednědobý rozpočtový výhled
Střednědobý rozpočtový výhled
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření – Mateřská škola Petrovice najdete „Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy, Petrovice na rok 2021 a 2022“.
Vyvěšeno: 20. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 01. 2021 Ke stažení Střednědobý rozpočtový výhled
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 10/2019.
Vyvěšeno: 20. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 02. 2020 Ke stažení Rozpočtové opatření
Zrušeny úřední hodiny
Oznamujeme občanům, v pátek 27.12.2019, budou zrušeny úřední hodiny Obecního úřadu Petrovice. Děkujeme za pochopení.
Vyvěšeno: 20. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 12. 2019 Ke stažení Zrušeny úřední hodiny
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 10. 12. 2019.
Vyvěšeno: 16. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 02. 2020 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 20.12.2019 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 10. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Poděkování hejtmana za celoroční práci
Vážení spoluobčané, dovolte, abych vám všem, kteří se aktivně zapojujete do dění ve své obci, ať již jako členové zastupitelstva, sboru dobrovolných hasičů, zástupci sportovních oddílů, včelařů, rybářů, myslivců nebo kteréhokoliv jiného místního spolku, srdečně poděkoval za vaši soustavnou, nezištnou a obětavou práci ve prospěch nás všech, stejně jako za rozvoj partnerství a spolupráce mezi krajem a místní samosprávou. Zároveň všem občanům našeho kraje přeji klidný advent a úspěšné vykročení do nového roku. Jiří Štěpán, hejtman Královéhradeckého kraje
Vyvěšeno: 06. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 02. 2020 Ke stažení Poděkování hejtmana za celoroční práci
Návrh rozpočtu
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření – Mateřská škola Petrovice najdete Návrh rozpočtu Mateřské školy, Petrovice, na rok 2020
Vyvěšeno: 04. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Návrh rozpočtu
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření – Mateřská škola Petrovice najdete Návrh střednědobého rozpočtového výhledu.
Vyvěšeno: 04. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 10.12.2019 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 02. 12. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 12. 2019 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Návrh rozpočtu
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2020.
Vyvěšeno: 28. 11. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Návrh rozpočtu
Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu obce Petrovice na rok 2021 a 2022.
Vyvěšeno: 28. 11. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu
Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření DSO POCIDLINSKO č. 2, 2019
Vyvěšeno: 18. 11. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 02. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočet
Rozpočet DSO POCIDLINSKO, rok 2020
Vyvěšeno: 18. 11. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 12. 2020 Ke stažení Rozpočet
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled 2021 - 2023 DSO Pocidlinsko
Vyvěšeno: 18. 11. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 12. 2020 Ke stažení Rozpočtový výhled
Přelaďte na nový signál DVB-T2
I tady se mění televizní vysílání. Přelaďte na nový signál DVB-T2 včas.
Vyvěšeno: 17. 11. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 02. 2020 Ke stažení Přelaďte na nový signál DVB-T2
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 8. 11. 2019.
Vyvěšeno: 15. 11. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 12. 2019 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Plán zimní údržby
Plán zimní údržby obce Petrovice
Vyvěšeno: 14. 11. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2021 Ke stažení Plán zimní údržby
Informace pro chovatele – hledá se chovatel tohoto pejska
Městský úřad Nový Bydžov hledá chovatele psa, který byl odchycen dne 3.11.2019 v obci Žantov. Jedná se o psa křížence. Žádáme chovatele, aby si svého psa neprodleně vyzvedl. Městská policie tel.: 495 703 916, 777 48 48 48, policie@novybydzov.cz
Vyvěšeno: 14. 11. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 12. 2019 Ke stažení Informace pro chovatele – hledá se chovatel tohoto pejska
Oznámení
Oznamujeme občanům, že v pátek 15.11.2019 budou zrušeny úřední hodiny obecního úřadu. Děkujeme za pochopení.
Vyvěšeno: 12. 11. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 11. 2019 Ke stažení Oznámení
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 9/2019.
Vyvěšeno: 08. 11. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 8.1.2019 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 22. 10. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 12. 2019 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Plán rozvoje sportu
Plán rozvoje sportu obce Petrovice na rok 2019 - 2025
Vyvěšeno: 22. 10. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 11. 2019 Ke stažení Plán rozvoje sportu
Návrh rozpočtu
Návrh Rozpočtu 2020 DSO POCIDLINSKO
Vyvěšeno: 22. 10. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 11. 2019 Ke stažení Návrh rozpočtu
Návrh výhledu rozpočtu
Návrh výhledu rozpočtu na období 2021 - 2023 DSO POCIDLINSKO
Vyvěšeno: 22. 10. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 11. 2019 Ke stažení Návrh výhledu rozpočtu
Očekávané plnění rozpočtu
Očekávané plnění Rozpočtu 2019 DSO POCIDLINSKO
Vyvěšeno: 22. 10. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 11. 2019 Ke stažení Očekávané plnění rozpočtu
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 8/2019.
Vyvěšeno: 15. 10. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Oznámení
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, orgán územního plánování, jako pořizovatel příslušný podle § 6 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“) v souladu s ust. § 166 odst. 3 stavebního zákona oznamuje schválení „ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SO ORP NOVÝ BYDŽOV“.
Vyvěšeno: 14. 10. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 10. 2019 Ke stažení Oznámení
Poplatek za odvod odpadních vod
Oznamujeme občanům, že splatnost poplatku za odvod odpadních vod je do 30. 11. 2019. Poplatek na rok 2019 činí 288,-Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a 576,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek lze uhradit na účet obce dle vaší smlouvy nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách. Děkujeme za včasné zaplacení.
Vyvěšeno: 01. 10. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 12. 2019 Ke stažení Poplatek za odvod odpadních vod
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 23. 9. 2019.
Vyvěšeno: 24. 09. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 12. 2019 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 7/2019.
Vyvěšeno: 23. 09. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Drakiáda
Obec Petrovice a klub Petrovický Senior srdečně zvou všechny občany a zvláště děti na V sobotu 5.října 2019 od 14:00 na hřišti v Petrovicích. Co nás čeká: soutěže pro děti, bramboráky od našich seniorek.
Vyvěšeno: 23. 09. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 10. 2019 Ke stažení Drakiáda
Upozornění
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 20. 09. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 02. 2020 Ke stažení Upozornění
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, vydává oznámení o uložení písemnosti sp. zn.: 5600033919 – usnesení, upomínka.
Vyvěšeno: 20. 09. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2019 Ke stažení Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 10. 9. 2019.
Vyvěšeno: 13. 09. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 12. 2019 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 23.9.2019 od 18.30 hodin.
Vyvěšeno: 13. 09. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 09. 2019 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Nabídka pozemků
Nabídka pozemků SPÚ k náhradním restitucím - katastr
Vyvěšeno: 09. 09. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 10. 2019 Ke stažení Nabídka pozemků
Výběrové řízení
Obec Petrovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici „Obsluha sběru komunálního odpadu na sběrném dvoře v obci Petrovice“s nástupem od 1.10. 2019. Bližší informace u starosty obce (tel.773119490).
Vyvěšeno: 03. 09. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2019 Ke stažení Výběrové řízení
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 10.9.2019 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 30. 08. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2019 Ke stažení Oznámení
Seznam nemovitostí
Český úřad zeměměřický a katastrální předal v souladu s ustanovením § 64 odst. 2 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „Úřad“) údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou v katastru nemovitostí označeni dostatečně určitě. Stav evidence je aktualizován k datu 1. 8. 2019.
Vyvěšeno: 23. 08. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2020 Ke stažení Seznam nemovitostí
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 26.10.2019 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 23. 08. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 10. 2019 Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Desatero
Bezpečnostní desatero
Vyvěšeno: 23. 08. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2019 Ke stažení Desatero
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16. 08. 2019.
Vyvěšeno: 23. 08. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2019 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Výběrové řízení
Obec Nepolisy vyhlašuje Výběrové řízení na pozici Referent státní správy a samosprávy
Vyvěšeno: 20. 08. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2019 Ke stažení Výběrové řízení
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 16.8.2019 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 30. 07. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2019 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 6/2019.
Vyvěšeno: 17. 07. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 9. 7. 2019.
Vyvěšeno: 15. 07. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2019 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 5/2019.
Vyvěšeno: 09. 07. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Veřejná vyhláška
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1 a č. 2
Vyvěšeno: 28. 06. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 07. 2019 Ke stažení Veřejná vyhláška
Oznámení zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 9.7.2019 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 25. 06. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 07. 2019 Ke stažení Oznámení zasedání zastupitelstva
Záměr obce - směna pozemku p.č. 423/32 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu §39, odst. 1) Zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: směna pozemku p.č. 423/32 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 21. 06. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2019 Ke stažení Záměr obce - směna pozemku p.č. 423/32 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
Tajný výlet
OZ srdečně zve všechny občany obce Petrovice a Kanice na tajný výlet, který se bude konat v sobotu 22.června 2019. Odjezd bude v 9:00 z parkoviště u prodejny Hruška. Zájemci, hlaste se v kanceláři obecního úřadu. Večer bude pro všechny občany obce Petrovice a Kanice připraveno občerstvení na hřišti v Petrovicích.
Vyvěšeno: 05. 06. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 06. 2019 Ke stažení Tajný výlet
Rozpočtové opatření
Dne 29. 5. 2019 Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO schválilo Rozpočtové opatření číslo 1/2019.
Vyvěšeno: 31. 05. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 02. 2021 Ke stažení Rozpočtové opatření
Závěrečný účet
Dne 29. 5. 2019 Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO schválilo Závěrečný účet DSO POCIDLINSKO za rok 2018
Vyvěšeno: 31. 05. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 04. 2020 Ke stažení Závěrečný účet
Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2018
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice - najdete Závěrečný účet Petrovice za rok 2018 včetně všech svých příloh.
Vyvěšeno: 28. 05. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 06. 2020 Ke stažení Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2018
Nebojte se svěřit, že vás partner bije!
Bojíte se partnera? Psychicky Vás týrá, fyzicky napadá? Neváhejte, obraťte se s důvěrou na intervenční centrum Oblastní charity Hradec Králové, kde vám mohou pomoci. Nečekejte, až bude ještě hůř.
Vyvěšeno: 28. 05. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2019 Ke stažení Nebojte se svěřit, že vás partner bije!
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 21. 5. 2019.
Vyvěšeno: 28. 05. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2019 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 28. 05. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 06. 2019 Ke stažení Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 4/2019.
Vyvěšeno: 21. 05. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Návrh Závěrečného účtu
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Dobrovolný svazek obcí Pocidlinsko najdete Návrh Závěrečného účtu DSO POCIDLINSKO 2018.
Vyvěšeno: 14. 05. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 05. 2019 Ke stažení Návrh Závěrečného účtu
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
V souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJEME Volby do Evropského parmalentu se konají: v pátek dne 24. května 2019 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 25. ledna 2019 od 08.00 hod. do 14.00 hod. V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 09. 05. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2019 Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Fajn tábory
Fajn tábory, u nás si tábor vybere každý. Sportovní, zážitkové, taneční, se zvířaty, umělecké, akční, speciální, pro dospělé
Vyvěšeno: 07. 05. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2019 Ke stažení Fajn tábory
Vodné a stočné
Náklady pro výpočet ceny pro vodné a stočné, kalkulovaná cena pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 03. 05. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 06. 2019 Ke stažení Vodné a stočné
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 21.5.2019 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 30. 04. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 05. 2019 Ke stažení Oznámení
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2019 do dne 27.05.2019 zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 894889/19/2700-11460-608125, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2019.
Vyvěšeno: 26. 04. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2019 Ke stažení Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 3/2019.
Vyvěšeno: 24. 04. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Slet čarodějnic a čarodějů
Na vědomost se dává Slet čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií 30. dubna 2019 od 18:30, sraz u svatého Václava.
Vyvěšeno: 23. 04. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 05. 2019 Ke stažení Slet čarodějnic a čarodějů
Návrh Závěrečného účtu Petrovice za rok 2018
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice - najdete Návrh Závěrečného účtu Petrovice za rok 2018 včetně všech svých příloh
Vyvěšeno: 23. 04. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 05. 2019 Ke stažení Návrh Závěrečného účtu Petrovice za rok 2018
Výlet k oslavě Dnu dětí - PARK MIRAKULUM
Obec Petrovice srdečně zve všechny děti na výlet k oslavě Dnu dětí. Pojedeme do PARKU MIRAKULUM, v sobotu 25.5.2019, odjezd v 8:00 z parkoviště u prodejny Hruška. Zájemci hlaste se v kanceláři OÚ.
Vyvěšeno: 22. 04. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 05. 2019 Ke stažení Výlet k oslavě Dnu dětí - PARK MIRAKULUM
Stálá služba na občanských průkazech
V době konání voleb dne 24.05.-25.05.2019 je na Městském úřadu k dispozici stálá služba na občanských průkazech tel.: 495 703 924 (Zuzana Svěcená) pátek 24.05. 8:00-18:00 sobota 25.05. 8:00-12:00 k novému OP je nutné 2x foto + starý OP fotografie zajistíte přímo v kanceláři občanských průkazů (4 ks/100 Kč)
Vyvěšeno: 16. 04. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 08. 2019 Ke stažení Stálá služba na občanských průkazech
Výpočet ceny pro vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018.
Vyvěšeno: 16. 04. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 05. 2019 Ke stažení Výpočet ceny pro vodné a stočné
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 18 odst. 7 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, Petrovice 28.
Vyvěšeno: 13. 04. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2019 Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu § 16 odst. 1 písm. f) zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, informujeme: V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 09. 04. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2019 Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Záměr obce – prodej pozemku p.č. 765 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: prodej pozemku p.č. 765 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 26. 03. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 05. 2019 Ke stažení Záměr obce – prodej pozemku p.č. 765 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
Záměr obce – směna pozemku p.č.156/6 v k. ú. Petrovice u Nového Bydžova
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: směna pozemku p.č. 156/6 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova o výměře 160 m2, druh pozemku orná půda, za část pozemku p.č. 205 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 26. 03. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 05. 2019 Ke stažení Záměr obce – směna pozemku p.č.156/6 v k. ú.  Petrovice u Nového Bydžova
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 22. 03. 2019.
Vyvěšeno: 26. 03. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 05. 2019 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu § 16 odst. 1 písm. c) č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 25. 03. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2019 Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 2/2019.
Vyvěšeno: 15. 03. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 22.03.2019 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 12. 03. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 05. 2019 Ke stažení Oznámení
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 27. 4. 2019 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku. Harmonogram pro svoz nebezpečných složek odpadů je navržen následovně: Petrovice 14:50 Sběrný dvůr.
Vyvěšeno: 12. 03. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 04. 2019 Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2019.
Vyvěšeno: 01. 03. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 03. 2020 Ke stažení Seznam nemovitostí
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 12. 02. 2019.
Vyvěšeno: 19. 02. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 05. 2019 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zrušení úředních hodin
Oznamujeme občanům, v úterý 26.2.2019, budou zrušeny úřední hodiny Obecního úřadu Petrovice. Děkujeme za pochopení.
Vyvěšeno: 19. 02. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 02. 2019 Ke stažení Zrušení úředních hodin
Jarní zábava
Obecní úřad Petrovcie Vás srdečně zve na jarní zábavu, 30. března 2019 od 20:00 v jídelně v Petrovicích, vstupné 70 Kč. K poslechu a tanci zahraje skupina Reflex.
Vyvěšeno: 18. 02. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 05. 2019 Ke stažení Jarní zábava
Maškarní karneval
OZ obce Petrovice zve srdečně všechny děti na maškarní karneval. Zábavné odpoledne plné her a tancování, sobota 16. 3. 2019 Od 14:00 v jídelně v Petrovicích. Občerstvení zajištěno pro děti i jejich doprovod.
Vyvěšeno: 18. 02. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 05. 2019 Ke stažení Maškarní karneval
Výběr poplatků za komunální odpad a psy na rok 2019
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za komunální odpad a psy na rok 2019 bude probíhat každé úterý a pátek v úředních hodinách v kanceláři OÚ Petrovice. Poplatek za osobu trvale bydlící činí 500,-Kč. Poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci činí 500,-Kč. Poplatek za psa činí 100,-Kč. Poplatek můžete uhradit i na účet obce 1080779329/0800 s variabilním symbolem číslem domu.
Vyvěšeno: 15. 02. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2019 Ke stažení Výběr poplatků za komunální odpad a psy na rok 2019
Dodatek č. 1 směrnice zadávání veřejných zakázek
Dodatek č. 1 směrnice, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek.
Vyvěšeno: 12. 02. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 12. 2019 Ke stažení Dodatek č. 1 směrnice zadávání veřejných zakázek
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 1/2019.
Vyvěšeno: 12. 02. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Střednědobý rozpočtový výhled
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření – Mateřská škola Petrovice najdete „Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy, Petrovice na rok 2020 a 2021“.
Vyvěšeno: 12. 02. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Střednědobý rozpočtový výhled
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2018 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 08. 02. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 03. 2020 Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Petrovice, které se bude konat: 22.02.2019 od 7:30 do 10:00.
Vyvěšeno: 05. 02. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 02. 2019 Ke stažení Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 12.02.2019 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 29. 01. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Oznámení
Opatření obecné povahy
Městský úřad Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, příslušný orgán podle § 124/ odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a změn na základě ust. § 77/ odst. 5) zákona č. 361/2000 Sb., v souladu s ustanovením § 171) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn vydává opatření obecné povahy stanovení dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve smyslu ustanovení § 77/ odst. 1, písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 294/2015 Sb. na silnice II a III třídy na území okresu Hradec Králové spadající do správního území obce s rozšířenou působností Městského úřadu Nový Bydžov.
Vyvěšeno: 11. 01. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 01. 2019 Ke stažení Opatření obecné povahy
Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Jménem ČEZ Distribuce, a.s. si Vás dovolujeme informovat o plánovaném přerušení dodávky elektřiny ve Vaší obci / Vašem městě: Petrovice, které se bude konat: dne 16.01.2019 od 8:00 do 14:30 hodin. Bližší informace naleznete na níže uvedených webových stránkách v sekci "Odstávky" nebo přímo na odkazu http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/odstavky.html, a to 20 dnů před uvedeným termínem.
Vyvěšeno: 11. 01. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 01. 2019 Ke stažení Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
Rozpočet na rok 2019
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete „Rozpočet obce Petrovice na rok 2019“.
Vyvěšeno: 04. 01. 2019Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Rozpočet na rok 2019
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 11/2018.
Vyvěšeno: 31. 12. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 21. 12. 2018.
Vyvěšeno: 28. 12. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočet
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření – Mateřská škola Petrovice najdete "Rozpočet Mateřské školy, Petrovice, na rok 2019".
Vyvěšeno: 22. 12. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Rozpočet
Střednědobý rozpočtový výhled
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete „Střednědobý rozpočtový výhled Obce Petrovice na rok 2020 - 2021“.
Vyvěšeno: 21. 12. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2019 Ke stažení Střednědobý rozpočtový výhled
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 10/2018.
Vyvěšeno: 21. 12. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočet na rok 2019
Dne 13. 12. 2018 Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO schválilo Rozpočet na rok 2019.
Vyvěšeno: 20. 12. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 11. 2019 Ke stažení Rozpočet na rok 2019
Rozpočtový výhled na období 2020 - 2022
Dne 13. 12. 2018 Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO schválilo Rozpočtový výhled na období 2020 - 2022.
Vyvěšeno: 20. 12. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 11. 2019 Ke stažení Rozpočtový výhled na období 2020 - 2022
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření – Mateřská škola Petrovice najdete „Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Mateřské školy, Petrovice na rok 2020 a 2021“.
Vyvěšeno: 11. 12. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
Návrh rozpočtu
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete „Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2019“
Vyvěšeno: 03. 12. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 12. 2018 Ke stažení Návrh rozpočtu
Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete „Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu Obce Petrovice na rok 2020 – 2021“
Vyvěšeno: 03. 12. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 12. 2018 Ke stažení Návrh Střednědobého rozpočtového výhledu
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 21.12.2018 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 30. 11. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 12. 2018 Ke stažení Oznámení
Odpoledne s čertovskou tematikou
OZ srdečně zve všechny děti na odpoledne s čertovskou tematikou, ale bez čertů. Přijďte v sobotu 8. 12. 2018 ve 14:00 na obecní úřad, promítneme si pohádku s čerty, něco pěkného si vyrobíme. Občerstvení je zajištěno.
Vyvěšeno: 28. 11. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 12. 2018 Ke stažení Odpoledne s čertovskou tematikou
Návrh rozpočtu
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření – Mateřská škola Petrovice naleznete „Návrh rozpočtu Mateřské školy, Petrovice, na rok 2018“.
Vyvěšeno: 27. 11. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 12. 2018 Ke stažení Návrh rozpočtu
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 16. 11. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 04. 12. 2018 Ke stažení Veřejná vyhláška
Strojení vánočního stromečku před kostelem
OZ srdečně zve všechny občany na strojení vánočního stromečku před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a rozsvícení stromu před obecním úřadem, které se bude konat v pátek 30. 11. 2018 od 16:30. Přijďte si posedět se spoluobčany do přízemí obecního úřadu a načerpat adventní atmosféru. Občerstvení zajištěno OZ.
Vyvěšeno: 16. 11. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 12. 2018 Ke stažení Strojení vánočního stromečku před kostelem
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 09/2018.
Vyvěšeno: 15. 11. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Usnesení z ustavujícího zasedání
Usnesení z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 2.11. 2018, od 17:30 hodin.
Vyvěšeno: 09. 11. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Usnesení z ustavujícího zasedání
Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům
Při pálení odpadů vzniká mnoho toxických látek. Dioxiny a furany jsou nejen rakovinotvorné, ale poškozují také hormonální a imunitní systém a ovlivňují nervovou soustavu. V místnostech, kde se topí, byly naměřeny jejich vyšší koncentrace. V důsledku nedokonalého spalování vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH), jejichž vliv lze nejlépe připodobnit vlivu kouření cigaret. Formaldehyd je rakovinotvorný a spolu s ostatními aldehydy a kyselinou chlorovodíkovou dráždí oči a plíce. Benzen je látka rakovinotvorná. Styren je karcinogenní, jeho vlivem dochází při vysokých hladinách k poškození očí a sliznice, dlouhodobé působení ovlivňuje nervový systém a je příčinou bolestí hlavy, únavy, slabosti a deprese. Množství škodlivých látek se odvíjí od toho, co spalujete (viz dále). Při spalování vzniká také zápach obtěžující Vás i Vaše sousedy.
Vyvěšeno: 30. 10. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům
Informace o konání ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice
Obecní úřad Petrovice v souladu s ustanovením §93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice svolaného dosavadním starostou obce Petrovice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Petrovice - místnost obecního úřadu, Petrovice 104. Doba konání: 2. listopadu 2018 od 17:30 hod.
Vyvěšeno: 23. 10. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 11. 2018 Ke stažení Informace o konání ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice
Plán zimní údržby Obce Petrovice
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků, obce Petrovice je zajistit po dobu zimního období (od 1. listopadu do 31. března následujícího roku) zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich vznikly v důsledku zimních povětrnostních podmínek.
Vyvěšeno: 19. 10. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 05. 2019 Ke stažení Plán zimní údržby Obce Petrovice
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 8/2018.
Vyvěšeno: 15. 10. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Poplatek za odvod odpadních vod
Oznamujeme občanům, že splatnost poplatku za odvod odpadních vod je do 30.11.2018. Poplatek na rok 2018 činí 288,-Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a 288,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek lze uhradit na účet obce dle vaší smlouvy nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
Vyvěšeno: 12. 10. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Poplatek za odvod odpadních vod
100. výročí republiky
Obecní zastupitelstvo a spolky obce Petrovice srdečně zvou k oslavě 100. výročí republiky 27. 10. 2018.
Vyvěšeno: 10. 10. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 12. 2018 Ke stažení 100. výročí republiky
Pálení odpadu
V otevřených ohništích je dle § 16 odst. 4 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, povoleno spalovat jen suché rostlinné materiály neznečištěné chemickými látkami (jedná se o všechny části rostlin i stromů). Pokud dojde ke spalování jiných materiálů, např. vlhkých rostlinných materiálů, chemicky ošetřeného dřeva (okenní rámy, dřevotříska, dřevo ošetřené lakem nebo barvou), igelitů, plastů, apod., je možno uložit za tento přestupek sankci až do výše 50.000 Kč.
Vyvěšeno: 09. 10. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Pálení odpadu
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 25. 09. 2018.
Vyvěšeno: 02. 10. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 12. 2018 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Stálá služba na občanských průkazech
době konání voleb dne 05.10.-06.10.2018 je na Městském úřadu k dispozici stálá služba na občanských průkazech tel. 495 703 924 (Zuzana Svěcená) pátek 05.10. 8:00-18:00, sobota 06.10. 8:00-12:00 k novému OP je nutné 2x foto + starý OP fotografie zajistíte na SILVANO FOTO tel. 736 763 138, 495 493 401.
Vyvěšeno: 02. 10. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 10. 2018 Ke stažení Stálá služba na občanských průkazech
Drakiáda
Obec Petrovice a klub Petrovický Senior srdečně zvou všechny občany a zvláště děti na drakiádu v sobotu 13. října 2018 od 14:00 na hřišti v Petrovicích. Co nás čeká: soutěže pro děti, bramboráky od našich seniorek.
Vyvěšeno: 28. 09. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 10. 2018 Ke stažení Drakiáda
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 7/2018.
Vyvěšeno: 25. 09. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Vyrozumění
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření – Mateřská škola Petrovice najdete Vyrozumění „Sdělujeme Vám tímto, že obecní zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání dne 25.9.2018 vyhovělo Vaší žádosti 20.9.2018 o navýšení rozpočtu Mateřské školy v Petrovicích o částku 60.000 Kč, …“
Vyvěšeno: 25. 09. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 12. 2018 Ke stažení Vyrozumění
Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Oznámení zveřejnění Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a Úplného znění Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje po vydání Aktualizace č. 1.
Vyvěšeno: 21. 09. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 11. 2018 Ke stažení Oznámení o vydání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
V souladu § 29 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů OZNAMUJEME Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech: v pátek dne 5. října 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 6. října 2017 od 08.00 hod. do 14.00 hod. V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice
Vyvěšeno: 20. 09. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 12. 2018 Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 25.9.2018 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 14. 09. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 25. 09. 2018 Ke stažení Oznámení
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2018.
Vyvěšeno: 07. 09. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 03. 2019 Ke stažení Seznam nemovitostí
Upozornění
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 07. 09. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Upozornění
Rozhodnutí
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 2/2018 ze dne 05. 09. 2018 o ukončení mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 07. 09. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 10. 2018 Ke stažení Rozhodnutí
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 6.10.2018 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 07. 09. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 10. 2018 Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb.,o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: úklidu sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Vyvěšeno: 07. 09. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 10. 2018 Ke stažení Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 28. 8. 2018.
Vyvěšeno: 05. 09. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2018 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška
Městský úřad Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, příslušný orgán podle § 124/ odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a změn na základě ust. § 77/ odst. 5) zákona č. 361/2000 Sb., v souladu s ustanovením § 171) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn vydává opatření obecné povahy stanovení dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve smyslu ustanovení § 77/ odst. 1, písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 294/2015 Sb. na křižovatce č. A146 silnici č. III/3263 a č. III/32338 v obci Petrovice, spadající do správního území Obecního úřadu obce s rozšířenou působností Nový Bydžov.
Vyvěšeno: 04. 09. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 09. 2018 Ke stažení Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 6/2018.
Vyvěšeno: 28. 08. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu § 17 odst.6 zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, nar. 21.5.1964, byt. Petrovice 28.
Vyvěšeno: 25. 08. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 12. 2018 Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu § 15 odst.1 písm. g) zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů informujeme: V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 21. 08. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 12. 2018 Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 28.8.2018 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 17. 08. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 08. 2018 Ke stažení Oznámení
Plánování v oblasti vod
Obracíme se na Vás jménem Ministerstva zemědělství ve spolupráci s nímž, bychom Vás chtěli požádat o vyplnění dvou dotazníků týkající se „Plánování v oblasti vod“. Dotazník Vám zabere max. 5 minut. Výsledky těchto dotazníků pomůžou ke zjištění názorů a postojů, které zaujímá veřejnost a občané k přijatým opatřením. Odkaz na dotazník: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYO4pg8Y5LVWlx4xD2vesO1kWAg5rS5ZiQya-M6u1ojWIAJw/viewform
Vyvěšeno: 07. 08. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2018 Ke stažení Plánování v oblasti vod
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu § 15 písm. d) zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č.491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 06. 08. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 12. 2018 Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Období mimořádných klimatických podmínek
V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace v y h l a š u j i pro celé území Královéhradeckého kraje V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace v y h l a š u j i pro celé území Královéhradeckého kraje období mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 27. 07. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 10. 2018 Ke stažení Období mimořádných klimatických podmínek
Závěrečný účet Petrovice za rok 2017
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice - najdete Závěrečný účet Petrovice za rok 2017 včetně všech svých příloh.
Vyvěšeno: 09. 07. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 05. 2019 Ke stažení Závěrečný účet Petrovice za rok 2017
Oznámení
Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Petrovice pro volební období 2018 - 2022.
Vyvěšeno: 26. 06. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 12. 2018 Ke stažení Oznámení
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 22. 06. 2018.
Vyvěšeno: 26. 06. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2018 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Cestovní doklady a občanské průkazy
Změny při vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů
Vyvěšeno: 15. 06. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 12. 2018 Ke stažení Cestovní doklady a občanské průkazy
Počty podpisů
Registrační úřad Nový Bydžov v souladu s ust. § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby konané ve dnech 05. a 06. 10. 2018.
Vyvěšeno: 12. 06. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 10. 2018 Ke stažení Počty podpisů
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 22.6.2018 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 12. 06. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 06. 2018 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Návrh Závěrečného účtu Petrovice za rok 2017
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice - najdete Návrh Závěrečného účtu Petrovice za rok 2017 včetně všech svých příloh
Vyvěšeno: 06. 06. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 06. 2018 Ke stažení Návrh Závěrečného účtu Petrovice za rok 2017
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 5/2018.
Vyvěšeno: 01. 06. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 25. 05. 2018.
Vyvěšeno: 01. 06. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2018 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr obce
Záměr obce – pronájem nebytového prostoru v obci Petrovice u Nového Bydžova čp.104
Vyvěšeno: 01. 06. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 07. 2018 Ke stažení Záměr obce
Záměr obce
Záměr obce – uzavření smlouvy o pachtu
Vyvěšeno: 01. 06. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 07. 2018 Ke stažení Záměr obce
Záměr obce
Záměr obce – pronájem bytu v obci Petrovice u Nového Bydžova čp.24
Vyvěšeno: 29. 05. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 10. 2018 Ke stažení Záměr obce
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 25.5.2018 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 17. 05. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 25. 05. 2018 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 4/2018.
Vyvěšeno: 10. 05. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Den dětí
Obec Petrovice srdečně zve všechny děti na výlet k oslavě Dnu dětí. V sobotu 26. května 2018 navštívíme ZOO v Liberci. Odjezd bude v 9:00 z parkoviště u prodejny Hruška. Zájemci hlaste se v kanceláři OÚ.
Vyvěšeno: 04. 05. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2018 Ke stažení Den dětí
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 24. 04. 2018.
Vyvěšeno: 02. 05. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 07. 2018 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 27.04.2018 do dne 28.05.2018 je na všech územních pracovištích (s výjimkou Územního pracoviště v Nové Pace) Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 899490/18/2700-11460-608125, jímž se uvedeným daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018.
Vyvěšeno: 25. 04. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 05. 2018 Ke stažení Veřejná vyhláška
Vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 23. 04. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 07. 2018 Ke stažení Vodné a stočné
Pozvánka
Pozvánka na Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO dne 17. 5. 2018 od 15,30 v zasedací místnosti MÚ Nový Bydžov.
Vyvěšeno: 17. 04. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 07. 2018 Ke stažení Pozvánka
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne: 24.4.2018 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 16. 04. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 25. 04. 2018 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 3/2018.
Vyvěšeno: 03. 04. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 2/2018.
Vyvěšeno: 31. 03. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 7.4.2018 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku. Petrovice 15:00 hodin.
Vyvěšeno: 27. 03. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 04. 2018 Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2018.
Vyvěšeno: 23. 03. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2018 Ke stažení Seznam nemovitostí
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13. 13. 2018.
Vyvěšeno: 19. 03. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 05. 2018 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Konkurs
Starosta obce Nepolisy vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy, Nepolisy s nástupem od 1.8.2018 nebo dle dohody.
Vyvěšeno: 02. 03. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 04. 2018 Ke stažení Konkurs
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne: 13.03.2018 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 02. 03. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 03. 2018 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č. 1/2018.
Vyvěšeno: 26. 02. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Rozpočtové opatření
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (říjen 2016 – leden 2018)
Vyvěšeno: 19. 02. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 03. 2018 Ke stažení Veřejná vyhláška
Poplatek za komunální odpad
OÚ Petrovice oznamujeme občanům, že poplatek za komunální odpad na rok 2018 činí 500,- Kč za osobu s trvalým pobytem a 500,- Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek na rok 2018 za psa činí 100,-Kč. Poplatek lze uhradit v úředních hodinách v kanceláři OÚ Petrovice nebo na obecní účet. Hromadný výběr poplatků bude probíhat v sobotu 7.4.2018 od 9:00-11:00. Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.7.2018. Děkujeme za včasné zaplacení.
Vyvěšeno: 16. 02. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 10. 2018 Ke stažení Poplatek za komunální odpad
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2017 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 13. 02. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Jarní zábava
Obecní úřad Petrovice Vás srdečně zve na 8. ročník jarní zábavy v sobotu 14. dubna 2018 od 20.00 v prostorách jídelny Petrovice, nekuřácká zábava, vstupné 50 Kč, hraje Turbo Roští.
Vyvěšeno: 12. 02. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 04. 2018 Ke stažení Jarní zábava
Maškarní karneval
OZ obce Petrovice zve srdečně všechny děti na zábavné odpoledne plné her a tancování, sobota 17.3.2018 od 14:00 v jídelně v Petrovicích.
Vyvěšeno: 12. 02. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 03. 2018 Ke stažení Maškarní karneval
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 26. 01. 2018.
Vyvěšeno: 30. 01. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 05. 2018 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovice na rok 2018
Vyvěšeno: 26. 01. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 12. 2018 Ke stažení Rozpočet
Oznámení o vydání ÚP Petrovice
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, úřad územního plánování (dále jen "pořizovatel"), příslušný podle § 6 odst. 1 písmena c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořídil pro obec Petrovice v souladu s § 50 až § 54 stavebního zákona Územní plán Petrovice. Pořizovatel v souladu s § 165 odst. 3 stavebního zákona oznamuje, že: Zastupitelstvo obce Petrovice, příslušné podle § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona, vydalo usnesením č. 10 na svém zasedání dne 19. 12. 2017 Územní plán Petrovice jako opatření obecné povahy podle § 54 odst. 2 a § 43 odst. 4 stavebního zákona - toto opatření obecné povahy nabylo účinnosti dne 4. 1. 2018.
Vyvěšeno: 24. 01. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 02. 2018 Ke stažení Oznámení o vydání ÚP Petrovice
Opatření obecné povahy
Stanovení dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci
Vyvěšeno: 19. 01. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 04. 02. 2018 Ke stažení Opatření obecné povahy
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne: 26.01.2018 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 18. 01. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 01. 2018 Ke stažení Oznámení
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.12/2017.
Vyvěšeno: 12. 01. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové opatření
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.13/2017.
Vyvěšeno: 12. 01. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové opatření
Záměr obce – umístění vysílače na střeše objektu Mateřské školy, Petrovice.
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: - umístění vysílače na střeše objektu Mateřské školy, Petrovice
Vyvěšeno: 12. 01. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 03. 2018 Ke stažení Záměr obce – umístění vysílače na střeše objektu Mateřské školy, Petrovice.
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2018
Vyvěšeno: 09. 01. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Návrh rozpočtu
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 05. 01. 2018.
Vyvěšeno: 09. 01. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 02. 2018 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Střednědobý rozpočtový výhled
Střednědobý rozpočtový výhled na rok 2019 a 2020
Vyvěšeno: 02. 01. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 12. 2018 Ke stažení Střednědobý rozpočtový výhled
Rozpočtové provizorium
Rozpočtové provizorium na rok 2018 pro hospodaření obce Petrovice
Vyvěšeno: 02. 01. 2018Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové provizorium
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Oznamujeme Volby prezidenta České republiky se konají: v pátek dne 12. ledna 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 13. ledna 2018 od 08.00 hod. do 14.00 hod. Případné II.kolo v pátek dne 26. ledna 2018 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 27. ledna 2018 od 08.00 hod. do 14.00 hod. V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 28. 12. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 02. 2018 Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne: 5.1.2018 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 28. 12. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 01. 2018 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 19. 12. 2017.
Vyvěšeno: 22. 12. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 02. 2018 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška
Vydání opatření obecné povahy - Územní plán Petrovice
Vyvěšeno: 20. 12. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 04. 01. 2018 Ke stažení Veřejná vyhláška
Rozpočet
Rozpočet Mateřské školy, Petrovice, na rok 2018
Vyvěšeno: 19. 12. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 12. 2018 Ke stažení Rozpočet
Střednědobý rozpočtový výhled
Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy, Petrovice na rok 2019 a 2020.
Vyvěšeno: 19. 12. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 12. 2018 Ke stažení Střednědobý rozpočtový výhled
Sbírka v Petrovicích
Sbírka v Petrovicích se uskuteční v sobotu 6. ledna 2018
Vyvěšeno: 19. 12. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 01. 2018 Ke stažení Sbírka v Petrovicích
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne: 19.12.2017 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 05. 12. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 12. 2017 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14 odst. 1 písm. e) a § 19 zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, nar. 21.5.1964, byt. Petrovice 28
Vyvěšeno: 02. 12. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 02. 2018 Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Mateřské školy, Petrovice, na rok 2018
Vyvěšeno: 01. 12. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 12. 2017 Ke stažení Návrh rozpočtu
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu na rok 2019 a 2020
Vyvěšeno: 01. 12. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 12. 2017 Ke stažení Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
Návrh střednědobého rozpočtového výhledu Mateřské školy, Petrovice na rok 2019 a 2020.
Vyvěšeno: 01. 12. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 12. 2017 Ke stažení Návrh střednědobého rozpočtového výhledu
Rozpočtové provizorium - návrh
Rozpočtové provizorium na rok 2018 pro hospodaření obce Petrovice
Vyvěšeno: 01. 12. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 12. 2017 Ke stažení Rozpočtové provizorium - návrh
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.11/2017.
Vyvěšeno: 30. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové opatření
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 28. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 02. 2018 Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, věcně příslušný podle ustanovení § 49 odst. 2 písm. a) zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „lesní zákon“), vydává s odkazem na ustanovení § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, následující opatření obecné povahy: 1. Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření, a to nejpozději do 31. března 2018. 2. Nařízení uvedené v odstavci 1. se nevztahuje na lesy na území národních parků a na lesy v jejich ochranných pásmech. 3. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství.
Vyvěšeno: 28. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 12. 2017 Ke stažení Veřejná vyhláška
Pozvánka
Pozvánka na seminář k nastavení bezpečnosti osobních údajů (GDPR) 6. prosince 2017 v zasedací místnosti MÚ Nový Bydžov
Vyvěšeno: 28. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 12. 2017 Ke stažení Pozvánka
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.10/2017.
Vyvěšeno: 22. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové opatření
Plán zimní údržby obce Petrovice
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků, obce Petrovice je zajistit po dobu zimního období (od 1. listopadu do 31. března následujícího roku) zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich vznikly v důsledku zimních povětrnostních podmínek.
Vyvěšeno: 17. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Plán zimní údržby obce Petrovice
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 10. 11. 2017.
Vyvěšeno: 17. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 02. 2018 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení - Pronájem pěti bytových jednotek v obci Petrovice
Obecní zastupitelstvo na svém zasedání, konané 10.11.2017, schválilo pronájem pěti bytů v bytovém domě čp. 24 v obci Petrovice o velikosti 26 m2 , 26,3 m2 , 31 m2 , 58,4 m2 , 41,2 m2 . Bližší informace podá starosta obce Petrovice Mgr.Luboš Žilka, tel.773119490, místostarosta obce Petrovice Josef Čadík, tel. 602446062. Možnost prohlídky bytů po telefonní domluvě se starostou nebo místostarostou obce Petrovice. Přihlášky do výběrového řízení budou přijímány do 15.12.2017 do 18.00.
Vyvěšeno: 16. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 12. 2017 Ke stažení Oznámení - Pronájem pěti bytových jednotek v obci Petrovice
Návrh rozpočtu
Na internetových stránkách obce Petrovice v sekci Finanční hospodaření - Dobrovolný svaz obcí Podcidlinsko naleznete jeho Návrh Rozpočtu na rok 2018.
Vyvěšeno: 13. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Návrh rozpočtu
Rozpočtový výhled
Na internetových stránkách obce Petrovice v sekci Finanční hospodaření - Dobrovolný svaz obcí Podcidlinsko naleznete jeho Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2019 až 2021.
Vyvěšeno: 13. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Rozpočtový výhled
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.9/2017.
Vyvěšeno: 13. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové opatření
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu § 14 odst. 1 písm. c) zákona č.275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 13. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 03. 2018 Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Mikulášská besídka
OZ srdečně zve všechny děti na mikulášskou besídku, která se bude konat v sobotu 9.prosince 2017 od 14:00 hodin v jídelně v Petrovicích. Čekání na Mikuláše, anděla a čerta si zpestříme soutěžemi a tancováním.
Vyvěšeno: 13. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 12. 2017 Ke stažení Mikulášská besídka
Strojení vánočního stromečku
OZ srdečně zve všechny občany na strojení vánočního stromečku před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a rozsvícení stromu před obecním úřadem, které se bude konat v pátek 24.11.2017 od 16:30. Přijďte si posedět se spoluobčany do přízemí obecního úřadu a načerpat adventní atmosféru.
Vyvěšeno: 13. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 12. 2017 Ke stažení Strojení vánočního stromečku
Oznámení obecního úřadu Petrovice
Zájemci o palivové dřevo hlaste se v úředních hodinách obecního úřadu o přidělení jednotlivých dílů. Termín nahlášení je do konce měsíce listopad 2017.
Vyvěšeno: 10. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 12. 2017 Ke stažení Oznámení obecního úřadu Petrovice
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 04. 11. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 11. 2017 Ke stažení Veřejná vyhláška
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.8/2017.
Vyvěšeno: 25. 10. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové opatření
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne: 10.11.2017 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 24. 10. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 11. 2017 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Záměr obce – pronájem bytů v obci Petrovice u Nového Bydžova čp.24 o velikosti
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: - pronájem bytů v obci Petrovice u Nového Bydžova čp.24 o velikosti: 26 m2, 26,3m2, 31m2, 58,4m2, 41,2m2. Bližší informace podá starosta obce Petrovice Mgr.Luboš Žilka, tel.773119490.
Vyvěšeno: 24. 10. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 11. 2017 Ke stažení Záměr obce – pronájem bytů v obci Petrovice u Nového Bydžova čp.24 o velikosti
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 18. 10. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 11. 2017 Ke stažení Veřejná vyhláška
Pozvání na informační schůzku obcí ORP Nový Bydžov
Pozvání na informační schůzku obcí ORP Nový Bydžov dne 15. 11. 2017 od 15.30 ve velké zasedací síni MěÚ NB.
Vyvěšeno: 17. 10. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 11. 2017 Ke stažení Pozvání na informační schůzku obcí ORP Nový Bydžov
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 06. 10. 2017.
Vyvěšeno: 10. 10. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 02. 2018 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr obce
Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Vyvěšeno: 10. 10. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 11. 2017 Ke stažení Záměr obce
Záměr obce
Záměr obce – smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
Vyvěšeno: 10. 10. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 11. 2017 Ke stažení Záměr obce
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.7/2017.
Vyvěšeno: 06. 10. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové opatření
Pozvánka
Pozvánka na Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO dne 30. 11. 2017 od 15,30 v Obecní hospodě Hlušice.
Vyvěšeno: 06. 10. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 12. 2017 Ke stažení Pozvánka
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
V souladu s § 15 odst. 1 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) OZNAMUJEME Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech: v pátek dne 20. října 2017 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 21. října 2017 od 08.00 hod. do 14.00 hod. V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 05. 10. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 11. 2017 Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Splatnost poplatku za odvod odpadních vod
Připomínáme občanům, že splatnost poplatku za odvod odpadních vod je do 30.11.2017. Poplatek na rok 2017 činí 288,-Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a 288,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek lze uhradit na účet obce dle vaší smlouvy nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
Vyvěšeno: 29. 09. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 12. 2017 Ke stažení Splatnost poplatku za odvod odpadních vod
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 6.10.2017 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 26. 09. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 10. 2017 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Obec Petrovice a klub Petrovický Senior srdečně zvou všechny občany a zvláště děti na drakiádu. V sobotu 14.října 2017 od 14:00 na hřišti v Petrovicích. Co nás čeká: soutěže pro děti, bramboráky od našich seniorek.
Vyvěšeno: 26. 09. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 10. 2017 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Upozornění
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 19. 09. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Upozornění
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2017
Vyvěšeno: 19. 09. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 02. 2018 Ke stažení Seznam nemovitostí
Veřejná vyhláška
Ministerstvo zemědělství podle ustanovení § 32 odst. 2 písm. a) lesního zákona nařizuje vlastníkům lesů na území České republiky - v lesních porostech dřevin rodu smrk (Picea spec.) a borovice (Pinus spec.) a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých, b) zpracování těžeb nahodilých, vzniklých ke dni účinnosti tohoto opatření.
Vyvěšeno: 19. 09. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 04. 10. 2017 Ke stažení Veřejná vyhláška
Pozvánka
Pozvánka na pracovní setkání dne 13. září v zasedací místnosti MÚ Nový Bydžov od 15:30 hod.
Vyvěšeno: 12. 09. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 09. 2017 Ke stažení Pozvánka
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s § 14e odst. 7 zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, nar. 21.5.1964, byt. Petrovice 28.
Vyvěšeno: 09. 09. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 11. 2017 Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Veřejná vyhláška
Řízení o návrhu Územního plánu Petrovice
Vyvěšeno: 06. 09. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 09. 2017 Ke stažení Veřejná vyhláška
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s § 14c písm. f) zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) informujeme: V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 05. 09. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 11. 2017 Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Nebezpečné odpady
Sbírané druhy nebezpečných odpadů
Vyvěšeno: 05. 09. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 10. 2017 Ke stažení Nebezpečné odpady
Vernisáž výstavy o dějinách Petrovic
Obec Petrovice, společně s Mateřskou školou v Petrovicích, Vás srdečně zve dne 16. září 2017: vernisáž výstavy o dějinách Petrovic.
Vyvěšeno: 05. 09. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 09. 2017 Ke stažení Vernisáž výstavy o dějinách Petrovic
Pozvánka
Pozvánka na pracovní setkání dne 13. září v zasedací místnosti MÚ Nový Bydžov od 15:30 hod. Témata k jednání: Zákon o střetu zájmů 14/2017 (Ing. Marcela Česáková, MPA), Pověřenec pro ochranu osobních údajů dle nařízení GDPR (Ing. Pavel Školník, MPA).
Vyvěšeno: 05. 09. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 09. 2017 Ke stažení Pozvánka
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.6/2017.
Vyvěšeno: 31. 08. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové opatření
Fungování dětské lékařské pohotovosti Nový Bydžov
Vážení spoluobčané města Nového Bydžova a okolí, vedení nemocnice v Novém Bydžově upozorňuje na změnu v době fungování dětské lékařské pohotovosti. K té dojde od 1.9.2017. I nadále bude pohotovost provozována o sobotách, nedělích a svátcích, ale ve zkráceném režimu, vždy od 8 do 12 hodin.
Vyvěšeno: 27. 08. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 10. 2017 Ke stažení Fungování dětské lékařské pohotovosti Nový Bydžov
Slavnosti piva
Slavnosti piva 2017 - Hřiště Petrovice 9. září 2017 od 14 hod.
Vyvěšeno: 22. 08. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2017 Ke stažení Slavnosti piva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.5/2017.
Vyvěšeno: 21. 08. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové opatření
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s § 14c písm. c) zákona č.247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů a vyhlášky Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška „) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů
Vyvěšeno: 21. 08. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 11. 2017 Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11. 08. 2017.
Vyvěšeno: 18. 08. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 11. 2017 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.4/2017.
Vyvěšeno: 11. 08. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové opatření
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 11.8.2017 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 28. 07. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 08. 2017 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznámení
Oznamujeme občanům, že v nejbližší době bude probíhat rekonstrukce chodníků před budovu jídelny v Petrovicích, budovou čp.24. Proto prosíme dbejte zvýšené opatrnosti při pohybu v blízkosti budovy jídelny. Děkujeme za pochopení.
Vyvěšeno: 11. 07. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 08. 2017 Ke stažení Oznámení
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16. 06. 2017.
Vyvěšeno: 23. 06. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 08. 2017 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Závěrečný účet Petrovice za rok 2016
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice - najdete schválený Závěrečný účet Petrovice za rok 2016 včetně všech svých příloh.
Vyvěšeno: 16. 06. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 07. 2018 Ke stažení Závěrečný účet Petrovice za rok 2016
Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Sukorady za období 2011-2016
Vyvěšeno: 10. 06. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 07. 2017 Ke stažení Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška
Oznámení o projednávání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovičky za období 2011-2016
Vyvěšeno: 10. 06. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 07. 2017 Ke stažení Veřejná vyhláška
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 16.6.2017 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 02. 06. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 06. 2017 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Záměr obce – smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: smluvně zřídit právo stavby u pozemku p.č. 408/10, 452/60, 376 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova
Vyvěšeno: 01. 06. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 08. 2017 Ke stažení Záměr obce – smluvně zřídit právo stavby k pozemku ve vlastnictví obce
Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016
Dne 31.5.2017 byl zveřejněn Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016 na internetových stránkách obce www.petrovice.eu v sekci finanční hospodaření včetně všech svých příloh a k nahlédnutí je v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.
Vyvěšeno: 31. 05. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 06. 2017 Ke stažení Návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2016
Mentální koučink v praxi
Mentální koučink v praxi. PhDr. Marian Jelínek, Ph.D. Úterý 6. června od 17:00 hod. Jiráskovo divadlo Nový Bydžov.
Vyvěšeno: 31. 05. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 06. 2017 Ke stažení Mentální koučink v praxi
Záměr obce na dodatek pachtovní smlouvy č.106/2013
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: uzavření dodatku pachtovní smlouvy č.106/2013 mezi obcí Petrovice a Rolnickou a.s. Králíky na rozšíření pronajatých pozemků v majetku obce Petrovice o pozemek p.č. 629/15 a p.č.700/18 v k.ú.Kanice.
Vyvěšeno: 12. 05. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 10. 2017 Ke stažení Záměr obce  na dodatek pachtovní smlouvy č.106/2013
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 2. 5. 2017.
Vyvěšeno: 08. 05. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 08. 2017 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.3/2017.
Vyvěšeno: 02. 05. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové opatření
Závěrečný účet svazku obcí-Mikroregion Novobydžovsko
Dne 28. 4. 2017 byl zveřejněn Závěrečný účet svazku obcí-Mikroregion Novobydžovsko na internetových stránkách obce www.petrovice.eu v sekci finanční hospodaření a k nahlédnutí je v listinné podobě v kanceláři obecního úřadu.
Vyvěšeno: 28. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2019 Ke stažení Závěrečný účet svazku obcí-Mikroregion Novobydžovsko
Voda
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 28. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 05. 2017 Ke stažení Voda
Pozvánka
Pozvánka na Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO dne 24. 5. 2017 od 15,30 v Klicperově domě v Chlumci n.C.
Vyvěšeno: 25. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 06. 2017 Ke stažení Pozvánka
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 2.5.2017 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 24. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 05. 2017 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona ač. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 28.04.2017 do dne 29.05.2017 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 838465/17/2700-11460-606264, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2017.
Vyvěšeno: 22. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2017 Ke stažení Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13. 04. 2017.
Vyvěšeno: 20. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 05. 2017 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zřizovatelé a MAP: Buďte v obraze!
Pořádáme další užitečnou akci, která je šitá na míru přímo pro vás! Moc dobře víme, že akční plánování ve vzdělávání je velmi komplexní záležitost. Právě proto jsme připravili infopanel pro zřizovatele, na kterém vám přineseme užitečné informace o strategickém řízení a plánování v území a o roli zřizovatelů v tomto procesu. Přijďte si vyměnit zkušenosti s dalšími kolegy, kteří se do tvorby MAP zapojili. Účasti nebudete zaručeně litovat! KDY: ve středu 3. 5. 2017 od 9:00 KDE: Krajské pracoviště NIDV Hradec Králové, Luční 460/6, 500 03 Hradec Králové KDO: zřizovatelé MŠ a ZŠ
Vyvěšeno: 19. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 05. 2017 Ke stažení Zřizovatelé a MAP: Buďte v obraze!
Průzkum sociálních služeb
Dotazování probíhá v rámci Analýzy potřebnosti v oblasti sociálních služeb a služeb další péče, kterou realizujeme v projektu Podpora sociální práce a služeb v Novém Bydžově, CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_023/0000829 a je jednou z fází celkového zjišťování potřebnosti v oblasti sociálních služeb v území.
Vyvěšeno: 15. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 05. 2017 Ke stažení Průzkum sociálních služeb
Záměr obce – pronájem pozemků ve vlastnictví obce Petrovice u Nového Bydžova
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: pronájem pozemků p.č.629/15 a p.č.700/18 v k.ú. Kanice.
Vyvěšeno: 13. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 05. 2017 Ke stažení Záměr obce – pronájem pozemků ve vlastnictví obce Petrovice u Nového Bydžova
Opatření obecné povahy
Městský úřad Nový Bydžov, dopravně-správní odbor, příslušný orgán podle § 124/ odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších předpisů a změn na základě ust. § 77/ odst. 5) zákona č. 361/2000 Sb., v souladu s ustanovením § 171) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů a změn vydává opatření obecné povahy stanovení dopravní značení pro přechodnou úpravu provozu na pozemní komunikaci ve smyslu ustanovení § 77/ odst. 1, písmene c) zákona č. 361/2000 Sb., a vyhlášky č. 294/2015 Sb. na silnici III/3263 a III/32338 v obci Petrovice, na území obecního úřadu obce s rozšířenou působností Nový Bydžov.
Vyvěšeno: 11. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 25. 04. 2017 Ke stažení Opatření obecné povahy
Program rozvoje venkova
Dne 3. dubna 2017 vyhlašuje MAS první výzvu k předkládání Žádostí o podporu v oblasti investic na založení nebo rozvoj nezemědělských činností, v rámci operace 19.2.1. Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020. Vyhlášená výzva je prostřednictvím Fiche č. 2 – Podpora podnikatelů zaměřena na podporu podnikatelských aktivit, na vybudování lepších podmínek pro podnikání a na tvorbu nových pracovních příležitostí.
Vyvěšeno: 07. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 08. 2017 Ke stažení Program rozvoje venkova
Vzdělávání praxí
Projekt Vzdělávání praxí znamená pro účastníky větší šanci na pracovním trhu a pro firmy příležitost kompenzovat si náklady za zaškolení potencionálního zaměstnance
Vyvěšeno: 07. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 08. 2017 Ke stažení Vzdělávání praxí
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 13.4.2017 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 06. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 04. 2017 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.2/2017.
Vyvěšeno: 01. 04. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové opatření
Vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 30. 03. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 05. 2017 Ke stažení Vodné a stočné
Rozpočet
Rozpočet obce Petrovice na rok 2017
Vyvěšeno: 23. 03. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočet
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, kterou se stanoví část společného školského obvodu mateřské školy
Vyvěšeno: 14. 03. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 12. 2017 Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 2/2017
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 03. 03. 2017.
Vyvěšeno: 10. 03. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 04. 2017 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Poplatek za komunální odpad na tok 2017
OÚ Petrovice oznamujeme občanům, že poplatek za komunální odpad na rok 2017 činí 500,-Kč za osobu s trvalým pobytem a 500,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek na rok 2017 za psa činí 100,-Kč. Poplatek lze uhradit v úředních hodinách v kanceláři OÚ Petrovice nebo na obecní účet. Hromadný výběr poplatků bude probíhat v sobotu 22.4.2017 od 9:00-11:00.Poplatek je splatný jednorázově a to nejpozději do 31.7.2017. Děkujeme za včasné zaplacení.
Vyvěšeno: 07. 03. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 08. 2017 Ke stažení Poplatek za komunální odpad na tok 2017
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude proveden 1.4.2017 v čase 10:05 hodin.
Vyvěšeno: 07. 03. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 04. 2017 Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.2.2017
Vyvěšeno: 01. 03. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Seznam nemovitostí
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 03.03.2017 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 21. 02. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 03. 2017 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Novobydžovská amatérská tenisová liga
TJ Jiskra Nový Bydžov pořádá již 3.ročník Novobydžovské amatérské tenisové ligy, startujeme v dubnu 2017 ve sportovním areálu SK Humburky.
Vyvěšeno: 17. 02. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 04. 2017 Ke stažení Novobydžovská amatérská tenisová liga
Rozpočtové opatření
Na internetových stránkách, v sekci Finanční hospodaření - Obecní úřad Petrovice najdete rozpočtové opatření č.1/2017.
Vyvěšeno: 15. 02. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2018 Ke stažení Rozpočtové opatření
Vedoucí příměstských táborů
Dobrovolný svazek obcí Pocidlinsko hledá nové vedoucí příměstských táborů.
Vyvěšeno: 07. 02. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 05. 2017 Ke stažení Vedoucí příměstských táborů
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27. 01. 2017.
Vyvěšeno: 03. 02. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 04. 2017 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - dne 10.2.2017 od 7:30 do 13:00 hodin.
Vyvěšeno: 27. 01. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 02. 2017 Ke stažení Oznámení o přerušení dodávky elektřiny
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 27.01.2017 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 17. 01. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 01. 2017 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Daň z nemovitých věcí
Nechte si posílat údaje pro placení daně z nemovitých věcí do Vaší e-mailové schránky!
Vyvěšeno: 13. 01. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 04. 2017 Ke stažení Daň z nemovitých věcí
Avirální influenza
Ptačí chřipka - informace pro veřejnost
Vyvěšeno: 10. 01. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 04. 2017 Ke stažení Avirální influenza
Dražební vyhláška
Usnesení o nařízení dražebního roku (dražební vyhláška) – elektronická dražba
Vyvěšeno: 10. 01. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 04. 2017 Ke stažení Dražební vyhláška
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2017 v Kč
Vyvěšeno: 06. 01. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 01. 2017 Ke stažení Návrh rozpočtu
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2016 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 03. 01. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 03. 2018 Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29. 12. 2016.
Vyvěšeno: 03. 01. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 01. 2017 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Tříkrálová sbírka 2017
Sbírka v Petrovicích se uskuteční v sobotu 7. ledna 2017
Vyvěšeno: 03. 01. 2017Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 01. 2017 Ke stažení Tříkrálová sbírka 2017
Rozpočtový výhled
Rozpočtový výhled na rok 2017 - 2020
Vyvěšeno: 29. 12. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 01. 2018 Ke stažení Rozpočtový výhled
Záměr obce – směna pozemků v obci Petrovice
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb., o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: - směna bez finančního či jiného vyrovnání pozemků dle GP č.198-118/2016 : pozemků p.č. 114/34 a p.č.114/64 v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova za pozemky p.č.114/60 díl „a“ a pozemek p.č.114/57 díl „b“ v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 20. 12. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 01. 2017 Ke stažení Záměr obce – směna pozemků v obci Petrovice
Oznámení
Oznamujeme občanům, že přes vánoční svátky budou úřední hodiny obecního úřadu Petrovice pouze ve čtvrtek 29.12.2016 od 17:00-19:00. Ve čtvrtek 29.12.2016 od 18:00 se bude konat zasedání OZ v zasedací místnosti OÚ Petrovice. Děkujeme za pochopení.
Vyvěšeno: 20. 12. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 01. 2017 Ke stažení Oznámení
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 29.12.2016 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 20. 12. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 01. 2017 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Návrh rozpočtu na rok 2017
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO - Návrh rozpočtu na rok 2017
Vyvěšeno: 29. 11. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 01. 2017 Ke stažení Návrh rozpočtu na rok 2017
Pozvánka
POZVÁNKA na Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO dne 13. 12. 2016 od 15,30 v Obecní hospodě v Chudeřicích.
Vyvěšeno: 28. 11. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 12. 2016 Ke stažení Pozvánka
Plán zimní údržby
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků, obce Petrovice je zajistit po dobu zimního období (od 1. listopadu do 31. března následujícího roku) zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich vznikly v důsledku zimních povětrnostních podmínek.
Vyvěšeno: 23. 11. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 04. 2017 Ke stažení Plán zimní údržby
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18. 11. 2016.
Vyvěšeno: 22. 11. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 01. 2017 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
OZ srdečně zve všechny občany na veřejnou schůzi, která se bude konat 2.12.2016 od 18:00 v jídelně v Petrovicích. Přijďte se dozvědět více o dění v obci a ochutnat guláš.
Vyvěšeno: 19. 11. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 11. 2016 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Strojení vánočního stromečku
OZ srdečně zve všechny občany na strojení vánočního stromečku před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a rozsvícení stromu před obecním úřadem, které se bude konat v pátek 25. 11. 2016 od 16:30. Přijďte si posedět se spoluobčany do přízemí obecního úřadu a načerpat adventní atmosféru.
Vyvěšeno: 19. 11. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 11. 2016 Ke stažení Strojení vánočního stromečku
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016) návrh
Vyvěšeno: 15. 11. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 12. 2016 Ke stažení Veřejná vyhláška
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 18.11.2015 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 10. 11. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 11. 2016 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb.,o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: úklidu sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice.
Vyvěšeno: 01. 11. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 11. 2016 Ke stažení Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Veřejná vyhláška
V souladu s ustanovením § 50 odst. 3 stavebního zákona doručuje Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí návrh Územního plánu Petrovice.
Vyvěšeno: 24. 10. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 11. 2016 Ke stažení Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14. 10. 2016.
Vyvěšeno: 21. 10. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 01. 2017 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr obce – směna pozemků v obci Petrovice
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1) Zákona 128/2000Sb.,o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: směna pozemku dle GP č.192-50/2015: díl „c“ z parcely 692/1 bez finančního či jiného vyrovnání za díl „b“ z parcely 692/3.
Vyvěšeno: 18. 10. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 11. 2016 Ke stažení Záměr obce – směna pozemků v obci Petrovice
Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31. 12. 2016, zpřísnění podmínek pro provozování
Povinnosti pro majitele kotlů na tuhá paliva ukládá zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (dále i „zákon o ochraně ovzduší“). Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je každý majitel spalovacího zdroje na pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu (běžné domovní kotle), povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu a provozu tohoto zdroje. Podle ustanovení § 41 odst. 15 zákona o ochraně ovzduší musí první kontrola proběhnout nejpozději do 31. 12. 2016.
Vyvěšeno: 07. 10. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 04. 2017 Ke stažení Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva do 31. 12. 2016, zpřísnění podmínek pro provozování
Poplatek za odvod odpadních vod
Připomínáme občanům, že splatnost poplatku za odvod odpadních vod je do 30.11.2016. Poplatek na rok 2016 činí 288,-Kč za osobu s trvalým pobytem v obci Petrovice a 288,-Kč za nemovitost určenou k individuální rekreaci. Poplatek lze uhradit na účet obce dle vaší smlouvy nebo v hotovosti v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.
Vyvěšeno: 04. 10. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 01. 2017 Ke stažení Poplatek za odvod odpadních vod
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 14.10.2016 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 04. 10. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 10. 2016 Ke stažení Oznámení
Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Obec Petrovice podle ustanovení § 38 odst. 1 písm. a) zákona 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) oznamuje na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrálního pracoviště Hradec Králové (dále jen „katastrální úřad“), sp.zn.: RO-1/2016-602, že v katastrálním území Kanice u Petrovic bude k 1. 1. 2017 zahájena revize katastru nemovitostí.
Vyvěšeno: 30. 09. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 04. 2017 Ke stažení Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). Oznamujeme - Volby do zastupitelstev krajů se konají ve dnech: v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 8. října 2016 od 08.00 hod. do 14.00 hod. V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice
Vyvěšeno: 22. 09. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2016 Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k datu 1.8.2016
Vyvěšeno: 20. 09. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 04. 2017 Ke stažení Seznam nemovitostí
Veřejná vyhláška
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje v uplynulém období (červenec 2014 – září 2016)
Vyvěšeno: 20. 09. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 11. 2016 Ke stažení Veřejná vyhláška
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 22.10.2016 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 20. 09. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 04. 11. 2016 Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Upozornění
Upozornění k odstranění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 11. 09. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 25. 11. 2016 Ke stažení Upozornění
Pozvánka
POZVÁNKA na Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO dne 22. 9. 2016 od 15,30 v Nepolisech na obecním úřadě.
Vyvěšeno: 05. 09. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 09. 2016 Ke stažení Pozvánka
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, nar. 21.5.1964, byt. Petrovice 28
Vyvěšeno: 26. 08. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2016 Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). informujeme: V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 19. 08. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2016 Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Elektronická evidence tržeb
Začínáme od 1. prosince! Přehledné informace o evidenci tržeb naleznete na www.etrzby.cz. Kontaktovat nás můžete také prostřednictvím webového formuláře nebo infolinky +420 225 092 392.
Vyvěšeno: 16. 08. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 04. 2017 Ke stažení Elektronická evidence tržeb
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 05. 08. 2016.
Vyvěšeno: 12. 08. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2016 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 05. 08. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 10. 2016 Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 5. 8. 2016 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 26. 07. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 08. 2016 Ke stažení Oznámení
Záměr obce
Záměr obce – pronájem nebytový prostoru v budově čp.104 v Petrovicích
Vyvěšeno: 01. 07. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 08. 2016 Ke stažení Záměr obce
Zadávací dokumentace
Žádost o vypracování cenové nabídky na akci malého rozsahu: „ Výměna střešní krytiny – odstranění krytiny“.
Vyvěšeno: 30. 06. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 07. 2016 Ke stažení Zadávací dokumentace
Vesnice roku 2016 v Královéhradeckém kraji
Do 22. ročníku soutěže Vesnice roku 2016 v Programu obnovy venkova se v Královéhradeckém kraji přihlásilo celkem 32 obcí. Na základě nominace vyhlašovatelů a spoluvyhlašovatelů soutěže předseda krajské hodnotitelské komise jmenoval členy této komise. Každá obec zařazená do soutěže byla podle zpracovaného harmonogramu v termínu od 13. června do 24. června 2016 navštívena krajskou hodnotitelskou komisí. O této návštěvě byli všichni starostové soutěžících obcí předem informováni. Návštěva každé obce trvala 120 minut. Základní informace a podklady pro hodnocení získala krajská hodnotitelská komise z prezentace obce, rozhovorů se zástupci obce, prohlídky obce a obsahu materiálů doložených jako součást přihlášky do soutěže.
Vyvěšeno: 28. 06. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 09. 2016 Ke stažení Vesnice roku 2016 v Královéhradeckém kraji
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 24. 06. 2016.
Vyvěšeno: 28. 06. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 08. 2016 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zadávací dokumentace
Žádost o vypracování cenové nabídky na akci malého rozsahu: „Prodloužení kanalizace v obci Petrovice“. Přílohy: kvalifikační předpoklady, projektová dokumentace.
Vyvěšeno: 28. 06. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 07. 2016 Ke stažení Zadávací dokumentace
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 24.6.2016 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 17. 06. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 06. 2016 Ke stažení Oznámení
Opatření obecné povahy
Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod - CZ05
Vyvěšeno: 03. 06. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 08. 2017 Ke stažení Opatření obecné povahy
Pozvánka
Přijměte naše srdečné pozvání na jednání DSO POCIDLINSKO a Společné CIDLINY, z.s., které se koná v úterý 14. června 2016 ve sportovním areálu v Barchově
Vyvěšeno: 30. 05. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 06. 2016 Ke stažení Pozvánka
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 20. 05. 2016.
Vyvěšeno: 27. 05. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 07. 2016 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Závěrečný účet za rok 2015
Závěrečný účet za rok 2015 je v plném rozsahu k nahlédnutí také v úředních hodinách v budově obecního úřadu. Jeho součástí je i zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy, Petrovice.
Vyvěšeno: 27. 05. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 06. 2016 Ke stažení Závěrečný účet za rok 2015
Záměr obce – prodej pozemku v obci Petrovice
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb.,o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: - prodej pozemku parcelní číslo 422/56 o výměře 37 m2 v obci Petrovice, k.ú.Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 25. 05. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 07. 2016 Ke stažení Záměr obce – prodej pozemku v obci Petrovice
Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Rodinné dovolené spojené s cestováním do zahraničí znamenají i vyřizování cestovních dokladů. Co vše je potřeba zařídit při cestování s dětmi? Věděli jste například, že i děti mohou do členských států Evropské unie a dalších vybraných evropských zemí cestovat na vlastní občanský průkaz?
Vyvěšeno: 10. 05. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 11. 2016 Ke stažení Jak je to s cestovními doklady pro děti?
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 20.5.2016 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 10. 05. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 05. 2016 Ke stažení Oznámení
Tajný výlet
OZ srdečně zve všechny občany na tajný výlet, který se bude konat v sobotu 11.6.2016. Odjezd bude v 10:00 z parkoviště u prodejny Hruška. Dále zveme všechny účastníky i neúčastníky tajného výletu na posezení ve večerních hodinách na hřiště v Petrovicích. Zájemci hlaste se v úředních hodinách v kanceláři obecního úřadu.
Vyvěšeno: 03. 05. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 07. 2016 Ke stažení Tajný výlet
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 29.04.2016 do dne 30.05.2016 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitých věcí na rok 2016.
Vyvěšeno: 29. 04. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 07. 2016 Ke stažení Veřejná vyhláška
Vyúčtování vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 29. 04. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 05. 2016 Ke stažení Vyúčtování vodné a stočné
Záměr obce – prodej pozemku
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: směny části pozemku v majetku obce Petrovice v k.ú.Petrovice u Nového Bydžova dle GP č.196-137/2015.
Vyvěšeno: 22. 04. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 05. 2016 Ke stažení Záměr obce – prodej pozemku
Slet čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií
Na vědomost se dává Slet čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií 30. dubna 2016 od 18:30. Sraz u svatého Václava.
Vyvěšeno: 18. 04. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 04. 2016 Ke stažení Slet čarodějnic a čarodějů všech věkových kategorií
Vyúčtování ceny pro vodné a stočné
Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 08. 04. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 07. 2016 Ke stažení Vyúčtování ceny pro vodné a stočné
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 01. 04. 2016.
Vyvěšeno: 08. 04. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 05. 2016 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 1.4.2016 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 22. 03. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 04. 2016 Ke stažení Oznámení
Veřejná vyhláška
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, ruší podle ustanovení § 115a vodního zákona opatření obecné povahy, vydané dne 10.08.2015, pod č.j.: V/13856/2015/Vor/1854/2015, kterým byl zakázán odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích a omezen odběr podzemních vod z domovních studní, v období přechodného nedostatku vody.
Vyvěšeno: 18. 03. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 09. 2016 Ke stažení Veřejná vyhláška
Pozvánka
Pozvánka na Shromáždění starostů DSO Pocidlinsko dne 30.5.2016 od 15,30 v Barchově
Vyvěšeno: 15. 03. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 05. 2016 Ke stažení Pozvánka
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace 1.2.2016.
Vyvěšeno: 11. 03. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 09. 2016 Ke stažení Seznam nemovitostí
Výběr poplatků za komunální odpad a psy
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za komunální odpad a psy na rok 2016 bude probíhat v sobotu 26.března od 9 do 11 hodin v kanceláři OÚ Petrovice. Poplatek za osobu trvale bydlící činí 500,- Kč. Poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci činí 500,- Kč. Poplatek za psa činí 100,- Kč.
Vyvěšeno: 11. 03. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 09. 2016 Ke stažení Výběr poplatků za komunální odpad a psy
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 16.4.2016 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 11. 03. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 04. 2016 Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 01. 03. 2016.
Vyvěšeno: 02. 03. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 04. 2016 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Karneval
OZ zve všechny občany a zvláště děti na 27. února 2016 od 14 hod. v jídelně v Petrovicích.
Vyvěšeno: 24. 02. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 03. 2016 Ke stažení Karneval
Palivové dřevo
Tímto oznamujeme občanům obce, kteří mají přidělen díl palivového dřeva v obecních lesích, že byla stanovena cena za díl ve výši 460,-Kč (včetně DPH). Platbu uhraďte do konce měsíce března 2016 na obecním úřadě v Petrovicích v úředních hodinách.
Vyvěšeno: 23. 02. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 04. 2016 Ke stažení Palivové dřevo
Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko
Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2016
Vyvěšeno: 23. 02. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 03. 2016 Ke stažení Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko
Návrh rozpočtu na rok 2016
Dobrovolný svazek obcí POCIDLINSKO - Návrh rozpočtu na rok 2016
Vyvěšeno: 23. 02. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 03. 2016 Ke stažení Návrh rozpočtu na rok 2016
Závěrečný účet Mikroregionu Novobydžovsko
Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Novobydžovsko za rok 2015.
Vyvěšeno: 23. 02. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 03. 2016 Ke stažení Závěrečný účet Mikroregionu Novobydžovsko
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 1.3.2016 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 22. 02. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 03. 2016 Ke stažení Oznámení
Záměr č. 2/2016
Obec Petrovice se sídlem Petrovice 104, 503 55 Petrovice, ve smyslu zákona o obcích oznamuje záměr č. 2/2016 darovat Královéhradeckému kraji pozemek v. k.ú. Petrovice.
Vyvěšeno: 12. 02. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 03. 2016 Ke stažení Záměr č. 2/2016
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 28. 01. 2016.
Vyvěšeno: 05. 02. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 03. 2016 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Vyjádření o existenci sítí
Vyžádejte si ZDARMA vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí.
Vyvěšeno: 29. 01. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 04. 2016 Ke stažení Vyjádření o existenci sítí
Pozvání do nově zrekonstruovaných prostor myslivny
Myslivecký spolek Starý Háj Petrovice srdečně zve všechny občany obce Petrovice a Kanice do nově zrekonstruovaných prostor myslivny. Přijďte si prohlédnout nové prostory myslivny a ochutnat zvěřinový guláš v sobotu 6. února 2016 od 16 hodin. Občerstvení je pro všechny návštěvníky ZDARMA .
Vyvěšeno: 29. 01. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 02. 2016 Ke stažení Pozvání do nově zrekonstruovaných prostor myslivny
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2015 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 19. 01. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 01. 2017 Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Veřejná vyhláška
Oznámení o vydání opatření obecné povahy - povodí
Vyvěšeno: 15. 01. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 09. 2016 Ke stažení Veřejná vyhláška
Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu Veřejně prospěšné práce
V období od 1. 5. 2015 do 31. 10. 2015 byla v obci Petrovice, v rámci projektu podpořena 2 pracovní místa na VPP částkou 148 701,- Kč, z toho maximálně 85 % tvořil příspěvek z Evropského sociálního fondu.
Vyvěšeno: 12. 01. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 07. 2016 Ke stažení Projekt financovaný z Evropského sociálního fondu Veřejně prospěšné práce
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Obce Petrovice na rok 2016
Vyvěšeno: 12. 01. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 01. 2016 Ke stažení Návrh rozpočtu
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 28.1.2016 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 12. 01. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 01. 2016 Ke stažení Oznámení
Záměr obce
Záměr obce – pronájem bytové jednotky č.1 v budově čp.24 v Petrovicích
Vyvěšeno: 12. 01. 2016Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 01. 2016 Ke stažení Záměr obce
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18. 12. 2015.
Vyvěšeno: 22. 12. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 03. 2016 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 18.12.2015 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 08. 12. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 12. 2015 Ke stažení Oznámení
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace 1.11.2015.
Vyvěšeno: 05. 12. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 03. 2016 Ke stažení Seznam nemovitostí
Zrušeny úřední hodiny OU
Z důvodů schůze Klubu přátel Petrovic na hřišti v Petrovicích budou v pátek 4.12.2015 zrušeny úřední hodiny OÚ.
Vyvěšeno: 27. 11. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2015 Ke stažení Zrušeny úřední hodiny OU
Pozvánka
POZVÁNKA na Shromáždění starostů DSO POCIDLINSKO dne 9.12.2015 od 15,30 v Lužci nad Cidlinou
Vyvěšeno: 26. 11. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 12. 2015 Ke stažení Pozvánka
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o doručení návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje a vyhodnocení vlivů této aktualizace na udržitelný rozvoj území.
Vyvěšeno: 24. 11. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 01. 2016 Ke stažení Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 17. 11. 2015.
Vyvěšeno: 20. 11. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2015 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako obecní úřad obce s rozšířenou působností, vykonávající státní správu myslivosti podle § 57 odst. 4 a § 60 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, a doplněním některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o myslivosti“) v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., o správním řízení I. r o z h o d l podle § 9 odst. 3 zákona o myslivosti takto: vydává zákaz vstupu do honitby Skřivanská myslivna na dobu do 3 1 . 1 . 2 0 1 6 .
Vyvěšeno: 19. 11. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 03. 2016 Ke stažení Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Plán zimní údržby
Plán zimní údržby obce Petrovice
Vyvěšeno: 18. 11. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 04. 2016 Ke stažení Plán zimní údržby
Mikulášská besídka
OZ srdečně zve všechny děti na mikulášskou besídku, která se bude konat v sobotu 12.prosince 2015 od 14:00 hod. v jídelně v Petrovicích.
Vyvěšeno: 18. 11. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2015 Ke stažení Mikulášská besídka
Strojení vánočního stromečku
OZ srdečně zve všechny občany na strojení vánočního stromečku před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a rozsvícení stromu před obecním úřadem, které se bude konat v pátek 27.11.2015 od 16:30. Přijďte si posedět se spoluobčany do přízemí obecního úřadu a načerpat adventní atmosféru.Občerstvení zajištěno OZ. Možnost ochutnat Mžanské překvapení za nákupní cenu.
Vyvěšeno: 18. 11. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 12. 2015 Ke stažení Strojení vánočního stromečku
Oznámení
Městský úřad Nový Bydžov oznamuje, že z důvodu novely zákona o občanských průkazech dojde od 24.12.2015 k odstávce systému občanských průkazů a cestovních dokladů.
Vyvěšeno: 07. 11. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 01. 2016 Ke stažení Oznámení
Vydávání Parkovacích průkazů – upozornění pro občany
Oddělení sociálních věcí upozorňuje občany, kteří si ještě do současné doby nevyměnili parkovací průkaz za nový, aby tak co nejdříve učinili, jelikož platnost vydaného parkovacího průkazu končí 31.12.2015.
Vyvěšeno: 06. 11. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 01. 2016 Ke stažení Vydávání Parkovacích průkazů – upozornění pro občany
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 17.11.2015 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 06. 11. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 11. 2015 Ke stažení Oznámení
Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst.1)Zákona 128/2000Sb.,o obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: úklidu sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice.
Vyvěšeno: 30. 10. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 12. 2015 Ke stažení Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Veřejná vyhláška
Uživatel honitby Skřivanská myslivna žádá o vydání zákazu vstupu na dobu nezbytně nutnou a to do 31. 1. 2016
Vyvěšeno: 26. 10. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 11. 2015 Ke stažení Veřejná vyhláška
Kotlíkové dotace
Dotace na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlíkové dotace“) z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020
Vyvěšeno: 16. 10. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 11. 2017 Ke stažení Kotlíkové dotace
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 09. 10. 2015.
Vyvěšeno: 16. 10. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 11. 2015 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřská škola Starý Bydžov
OBEC STARÝ BYDŽOV vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřská škola Starý Bydžov s nástupem od 1.12.2015 nebo dle dohody.
Vyvěšeno: 07. 10. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 12. 2015 Ke stažení Konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ky Mateřská škola Starý Bydžov
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 9.10.2015 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 29. 09. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 10. 2015 Ke stažení Oznámení
Přijďte si zasportovat na nově oplocené hřiště
OZ srdečně zve všechny občany obce Petrovice a Kanice na sportovní odpoledne na hřišti v Petrovicích, které se bude konat v sobotu 3. října 2015 od 14:00.
Vyvěšeno: 22. 09. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 10. 2015 Ke stažení Přijďte si zasportovat na nově oplocené hřiště
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu bude proveden dne 24.10.2015 v 10:05 hodin.
Vyvěšeno: 18. 09. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 12. 2015 Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Upozornění
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 15. 09. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 12. 2015 Ke stažení Upozornění
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 04. 09. 2015.
Vyvěšeno: 11. 09. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 10. 2015 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška
Oznámení o projednání návrhu zadání Územního plánu Petrovice
Vyvěšeno: 28. 08. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 09. 2015 Ke stažení Veřejná vyhláška
Seznam nemovitostí
Nemovitosti s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Vyvěšeno: 25. 08. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 12. 2015 Ke stažení Seznam nemovitostí
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 4.9.2015 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 25. 08. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 04. 09. 2015 Ke stažení Oznámení
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje č. 2/2015 ze dne 18. 08. 2015 o ukončení období mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 18. 08. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 09. 2015 Ke stažení Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje
Upřesňující informace
Upřesňující informace k vydanému opatření obecné povahy pro přechodný nedostatek vody
Vyvěšeno: 13. 08. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 09. 2015 Ke stažení Upřesňující informace
Karma v koupelně
Aktuální počasí výrazně zvyšuje riziko otravy oxidem uhelnatým (CO), ke které nejčastěji dochází přímo v domácnosti. Obyčejné sprchování nebo koupání se tak může během chvíle změnit v boj o život. Informovanost veřejnosti je stále velmi nízká. Lidé netuší, kdy a proč se může se může jejich plynový spotřebič stát smrtícím nástrojem. Neznají všechny souvislosti, nevěnují pozornost varovným znakům. Ani pravidelné kontroly spotřebičů a spalinových cest totiž nemusí v současných horkých dnech stačit... Prosíme vás o zveřejnění tohoto linku: http://www.azrodina.cz/5475-karma-v-koupelne. Článek bude zveřejněn trvale a průběžně ho budeme aktualizovat.
Vyvěšeno: 11. 08. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 04. 2016 Ke stažení Karma v koupelně
Opatření obecné povahy
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a podle ustanovení § 106 odst.1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen „vodní zákon“), ve znění pozdějších předpisů, jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve veřejném zájmu, podle ustanovení § 6 odst.4 a § 109 odst.1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje bez náhrady I. odběr povrchových vod z vodních toků a vodních nádrží na vodních tocích II. odběr podzemních vod z domovních studní pro plnění bazénů, zálivku trávníků a mytí aut
Vyvěšeno: 11. 08. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 09. 2015 Ke stažení Opatření obecné povahy
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy při přechodném nedostatku vody
Vyvěšeno: 10. 08. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 09. 2015 Ke stažení Veřejná vyhláška
Období mimořádných klimatických podmínek
Období mimořádných klimatických podmínek
Vyvěšeno: 04. 08. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 09. 2015 Ke stažení Období mimořádných klimatických podmínek
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 24. 07. 2015.
Vyvěšeno: 31. 07. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 09. 2015 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr obce – prodej obecního majetku
Obec Petrovice vyhlašuje ve smyslu § 39, odst. 1.) Zákona 128/2000 Sb., O obcích, v platném znění záměr obce Petrovice ve věci: - prodeje pozemku parcelní číslo st. 39/1 díl a) o výměře 73 m2, v obci Petrovice, katastrální území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 28. 07. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 09. 2015 Ke stažení Záměr obce – prodej obecního majetku
Základní registry jedou naplno!
Návod pro občana: Co mám dělat, když měním adresu trvalého pobytu?
Vyvěšeno: 27. 07. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 09. 2016 Ke stažení Základní registry jedou naplno!
Návrh opatření obecné povahy
Ministerstvo životního prostředí (dále jen „MŽP“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění, (dále jen „zákon“), v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), vydává Program zlepšování kvality ovzduší zóna Severovýchod – CZ05
Vyvěšeno: 21. 07. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 08. 2015 Ke stažení Návrh opatření obecné povahy
Výzva občanům
Vzhledem ke stávajícímu období bez vydatných srážek a na základě dlouhodobě nepříznivého vývoje hydrologické situace na vodních tocích obecní úřad vyzývá občany k maximálnímu omezení čerpání vody z vodotečí. V případě, že nedojde ke zlepšení situace, může být vydán zákaz tuto vodu odebírat. Předem děkujeme za pochopení a uvědomělý přístup.
Vyvěšeno: 17. 07. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 09. 2015 Ke stažení Výzva občanům
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 24.7.2015 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 14. 07. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 07. 2015 Ke stažení Oznámení
Upozornění
Upozornění pro fyzické a právnické osoby ve věci možnosti podání návrhu na případnou změnu územního plánu obce Petrovice
Vyvěšeno: 26. 06. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 08. 2015 Ke stažení Upozornění
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16. 06. 2015.
Vyvěšeno: 19. 06. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 08. 2015 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Stavební úpravy komunikace III/3263 Myštěves - Petrovice na pozemku pozemková parcela číslo 116/2, 116/3, 116/6, 556, 557, 558 v katastrálním území Myštěves, 339, 711, 712/1 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova (dále jen „stavba“).
Vyvěšeno: 19. 06. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 07. 2015 Ke stažení Veřejná vyhláška - rozhodnutí
DEN BEZ MRTVÝCH NA SILNICÍCH
Je lépe být o pět minut později doma, než o pět minut dříve v márnici!
Vyvěšeno: 09. 06. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 07. 2015 Ke stažení DEN BEZ MRTVÝCH NA SILNICÍCH
Prodloužení termínu pro podání nabídek
Výběrová komise určená zastupitelstvem obce Petrovice rozhodla dne 9.června 2015 o prodloužení termínu pro podávání nabídek do 17.00 hod. dne 16.června 2015
Vyvěšeno: 09. 06. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 07. 2015 Ke stažení Prodloužení termínu pro podání nabídek
Závěrečný účet za rok 2014
Závěrečný účet za rok 2014 je v plném rozsahu k nahlédnutí také v úředních hodinách v budově obecního úřadu. Jeho součástí je i zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy, Petrovice.
Vyvěšeno: 29. 05. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 06. 2015 Ke stažení Závěrečný účet za rok 2014
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 16.6.2015 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 28. 05. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 07. 2015 Ke stažení Oznámení
Záměr obce – pronájem pozemků
Obec Petrovice v souladu se zákonem č.128/2000Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,dle §39 ods.1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci pronájem pozemků.
Vyvěšeno: 28. 05. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 07. 2015 Ke stažení Záměr obce – pronájem pozemků
Seznam nemovitostí
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Vyvěšeno: 19. 05. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 09. 2015 Ke stažení Seznam nemovitostí
Oplocení asfaltového hřiště v obci Petrovice
Podklady na vypracování nabídky na oplocení asfaltového hřiště v obci Petrovice
Vyvěšeno: 19. 05. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 07. 2015 Ke stažení Oplocení asfaltového hřiště v obci Petrovice
Veřejná vyhláška - oznámení
Dne 6. 5. 2015 podal Královéhradecký kraj, IČ 70889546, Pivovarské náměstí č. p. 1245, 500 03 Hradec Králové 3, zast. SÚS Královéhradeckého kraje a. s., IČ 27502988, Kutnohorská č. p. 59, Plačice, 500 04 Hradec Králové 4 (dále jen „stavebník“) žádost o vydání stavebního povolení pro stavbu: stavební úpravy komunikace III/3263 Myštěves - Petrovice.
Vyvěšeno: 12. 05. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 05. 2015 Ke stažení Veřejná vyhláška - oznámení
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení §50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb,, daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2015 do 01.06.2015 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam.
Vyvěšeno: 05. 05. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 06. 2015 Ke stažení Veřejná vyhláška
Závěrečný účet
Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Novobydžovsko
Vyvěšeno: 05. 05. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 05. 2015 Ke stažení Závěrečný účet
Vodné a stočné - obec Petrovice
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - obec Petrovice
Vyvěšeno: 04. 05. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 04. 06. 2015 Ke stažení Vodné a stočné - obec Petrovice
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 17. 04. 2015.
Vyvěšeno: 24. 04. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 06. 2015 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice
Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech: 22.10.2014 a 23.2.2015 na základě písemné žádosti obce v souladu s ustanovením § 42 odst. 1, zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Předmět přezkoumání je určen zákonem č. 420/2004 Sb.,o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Vyvěšeno: 10. 04. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 08. 2015 Ke stažení Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Petrovice
Veřejná vyhláška
Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
Vyvěšeno: 07. 04. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 25. 01. 2016 Ke stažení Veřejná vyhláška Druhý dokument Veřejná vyhláška
Oznámení
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání Obecního zastupitelstva obce Petrovice se bude konat v zasedací místnosti OÚ Petrovice dne 17.4.2015 od 17.30 hodin.
Vyvěšeno: 07. 04. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 05. 2015 Ke stažení Oznámení
Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Na základě smlouvy bude proveden dne 25.4.2015 svoz nebezpečných složek komunálního odpadu v rozsahu odpadů uvedených ve smlouvě, či dodatku.
Vyvěšeno: 01. 04. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 06. 2015 Ke stažení Svoz nebezpečných složek komunálního odpadu
Vodné a stočné
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
Vyvěšeno: 24. 03. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 06. 2015 Ke stažení Vodné a stočné
Výběr poplatků za komunální odpad a za psy
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za komunální odpad a za psy na rok 2015 bude probíhat v sobotu 11.4.2015 od 9hod. do 11hod. v kanceláři OÚ v Petrovicích. Poplatek za osobu trvale bydlící činí 500,-Kč, poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci činí 500,-Kč, poplatek za psa činí 100,-Kč.
Vyvěšeno: 20. 03. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 06. 2015 Ke stažení Výběr poplatků za komunální odpad a za psy
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13. 03. 2015.
Vyvěšeno: 17. 03. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 05. 2015 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Obecně závazná vyhláška č.1/2015
Obecně závazná vyhláška obce Petrovice č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Petrovice
Vyvěšeno: 16. 03. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 03. 2016 Ke stažení Obecně závazná vyhláška č.1/2015
Výzva všem majitelům nemovitostí v obci Kanice
Obec Petrovice vyzývá všechny majitele nemovitostí, aby se dostavili v úředních hodinách na obecní úřad v obci Petrovice. Důvodem k této výzvě je kontrola všech povinných plateb za komunální odpad a užitkovou vodu v Kanicích. Dále Vás žádáme o opis stavu užitkové vody na svém vodoměru, který přineste na obecní úřad.
Vyvěšeno: 10. 03. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 06. 2015 Ke stažení Výzva všem majitelům nemovitostí v obci Kanice
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 13.03.2015 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 03. 03. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 03. 2015 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici- 2140-0-85/.
Vyvěšeno: 20. 02. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 05. 2015 Ke stažení Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Obce Petrovice na rok 2015
Vyvěšeno: 17. 02. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 05. 2015 Ke stažení Návrh rozpočtu
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30. 01. 2015.
Vyvěšeno: 06. 02. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 03. 2015 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Posuzování vlivů koncepce
Posuzování vlivů koncepce „Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 – 2020“ na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – předání závěru zjišťovacího řízení podle §10d
Vyvěšeno: 03. 02. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 02. 2015 Ke stažení Posuzování vlivů koncepce
Záměr obce – pronájem nebytových prostorů v přízemí budovy čp.104 v obci Petrovice
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: pronájem nebytových prostorů v přízemí budovy čp.104 v obci Petrovice.
Vyvěšeno: 30. 01. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 03. 2015 Ke stažení Záměr obce – pronájem nebytových prostorů v přízemí budovy čp.104 v obci Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2014 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 23. 01. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 01. 2016 Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 30.01.2015 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 21. 01. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 30. 01. 2015 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
V letech 2012 - 2014 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. V období od 1. 4. 2014 do 30. 11. 2014 byla v obci Petrovice v rámci projektu podpořena celkem 4 pracovní místa.
Vyvěšeno: 13. 01. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 06. 2015 Ke stažení Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Posuzování vlivů na životní prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe“
Vyvěšeno: 09. 01. 2015Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 03. 2015 Ke stažení Posuzování vlivů na životní prostředí
Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 – 2020
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 – 2020“
Vyvěšeno: 30. 12. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 03. 2015 Ke stažení Program rozvoje cestovního ruchu v Královéhradeckém kraji pro období 2014 – 2020
Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů – zahájení zjišťovacího řízení ke koncepci „Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast“
Vyvěšeno: 30. 12. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 03. 2015 Ke stažení Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 19. 12. 2014.
Vyvěšeno: 28. 12. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 02. 2015 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 19.12.2014 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 09. 12. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 12. 2014 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 25. 11. 2014.
Vyvěšeno: 27. 11. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 02. 2015 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Směrnice
Směrnice, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek.
Vyvěšeno: 25. 11. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 10. 2016 Ke stažení Směrnice
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2015
Vyvěšeno: 18. 11. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 04. 12. 2014 Ke stažení Návrh rozpočtu
Strojení vánočního stromu
OZ obce Petrovice srdečně zve všechny občany na strojení vánočního stromu před kostelem Nanebevzetí Panny Marie a rozsvícení stromu před obecním úřadem v pátek 28.11.2014 od 16.30 hodin.
Vyvěšeno: 18. 11. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 11. 2014 Ke stažení Strojení vánočního stromu
Oznámení
Obec Petrovice hledá na částečný pracovní úvazek účetní obce Petrovice s nástupem dle dohody.
Vyvěšeno: 18. 11. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 25. 11. 2014 Ke stažení Oznámení
Zápis z ustavujícího zasedání OZ
Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 10.11. 2014, od 18:00 hodin.
Vyvěšeno: 14. 11. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 12. 2014 Ke stažení Zápis z ustavujícího zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 25.11.2014 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 14. 11. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 25. 11. 2014 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem je současně zveřejněn na webových stránkách Úřadu: http://www.uzsvm.cz/nedostatecne-urcite-identifikovani-vlastnici- 2140-0-85/.
Vyvěšeno: 04. 11. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 02. 2015 Ke stažení Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice
Obecní úřad Petrovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, svolaného dosavadním starostou obce Mgr. Lubošem Žilkou v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.
Vyvěšeno: 31. 10. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 11. 2014 Ke stažení Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice
Oznamujeme občanům, že poplatek za odvod odpadních vod se bude vybírat v sobotu 8.11.2014 9 - 11 hod
Dle zákona o odpadních vodách je paušální sazba za jednoho trvale bydlícího občana za jeden rok 35 m3. OZ schválilo na rok 2014 výši stočného 6,- Kč za 1 m3., což činí náklady jednoho občana 210,- Kč za jeden rok. Poplatek za nemovitost sloužící k individuální rekreaci činí 210,-Kč.
Vyvěšeno: 31. 10. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 11. 2014 Ke stažení Oznamujeme občanům, že poplatek za odvod odpadních vod se bude vybírat v sobotu 8.11.2014 9 - 11 hod
Stálá služba na občanských průkazech
V době konání druhého kola voleb do Senátu Parlamentu ČR dne 17. a 18. 10. 2014 je na Městském úřadu k dispozici stálá služba na občanských průkazech tel. 495 703 924, pátek 17.10. - 8:00-17:00. K novému OP je nutné 2x foto + starý OP, fotografie zajistíte na SILVANO FOTO tel. 736 763 138.
Vyvěšeno: 14. 10. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 10. 2014 Ke stažení Stálá služba na občanských průkazech
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30. 09. 2014.
Vyvěšeno: 07. 10. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 10. 2014 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Volby do Senátu Parlamentu České republiky a Volby do zastupitelstva obce Petrovice se konají: v pátek 10. října 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 11. října 2014 od 08.00 hod. do 14.00 hod.
Vyvěšeno: 23. 09. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 10. 2014 Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 30.09.2014 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 19. 09. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 10. 2014 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 41/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, nar. 21.5.1964, byt. Petrovice 28
Vyvěšeno: 29. 08. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 10. 2014 Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků
Pro volby do Senátu Parlamentu České republiky a volby do zastupitelstva obce Petrovice je jeden volební okrsek na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice
Vyvěšeno: 25. 08. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 10. 2014 Ke stažení Poskytnutí informací o počtu a sídle volebních okrsků
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 15. 08. 2014.
Vyvěšeno: 21. 08. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2014 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Nabídka pozemků
Nabídka pozemků ve vlastnictví státu a příslušnosti hospodařit pro Státní pozemkový úřad k propachtování/pronájmu
Vyvěšeno: 08. 08. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 08. 2015 Ke stažení Nabídka pozemků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 41/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“). stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů
Vyvěšeno: 08. 08. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 10. 2014 Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Oznámení
Obec Petrovice hledá uklízečku pro obecní prostory v budově čp.104. Jedná se o práci cca 3 hodiny za týden. Pracovní poměr bude uzavřen dle dohody o pracovní činnosti. Předpokládaný nástup 1.9.2014. Zájemci hlaste se na obecním úřadě v úředních hodinách (út a pá 17:00-19:00), nebo podejte písemnou žádost na adresu obce - Petrovice 104. Bližší informace budou podány v kanceláři OÚ.
Vyvěšeno: 05. 08. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2014 Ke stažení Oznámení
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 15.08.2014 od 17.30 hodin.
Vyvěšeno: 05. 08. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2014 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Záměr obce – prodej pozemku
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: prodej pozemku p.č. 15/16 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova o výměře 211m2, druh pozemku zahrada - prodej pozemku p.č. 15/8 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova o výměře 229 m2, druh pozemku zahrada
Vyvěšeno: 29. 07. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 08. 2014 Ke stažení Záměr obce – prodej pozemku
Seznam nemovistostí
Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem na území obce Petrovice a Kanice
Vyvěšeno: 18. 07. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2014 Ke stažení Seznam nemovistostí
Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v katastrálním území Petrovice
Oznamujeme, že Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové dokončil obnovu souboru popisných a geodetických informací katastru nemovitostí přepracováním v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 18. 07. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2014 Ke stažení Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v katastrálním území Petrovice
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11. 07. 2014.
Vyvěšeno: 18. 07. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2014 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zrušení úředních hodin
Z důvodů výměny oken na budově Obecního úřadu Petrovice budou úřední hodiny obecního úřadu zrušeny a to v : úterý 12.8, pátek 15.8., úterý 19.8.. Děkujeme za pochopení.
Vyvěšeno: 15. 07. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2014 Ke stažení Zrušení úředních hodin
Oznámení o počtu zastupitelů obce Petrovice pro volební období 2014 - 2018
Obecní zastupitelstvo obce Petrovice na svém zasedání konané dne 10. 6. 2014 schválilo sedm zastupitelů pro volební období 2014 - 2018.
Vyvěšeno: 08. 07. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 10. 2014 Ke stažení Oznámení o počtu zastupitelů obce Petrovice pro volební období 2014 - 2018
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 11.07.2014 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 01. 07. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2014 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Posuzování vlivů na životní prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – předání závěru a závěr zjišťovacího řízení podle § 7 zákona k záměru „Výstavba přístřešku pro chov mladého skotu v rámci stávajícího areálu stř. Petrovice“
Vyvěšeno: 24. 06. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 07. 2014 Ke stažení Posuzování vlivů na životní prostředí
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 10. 06. 2014.
Vyvěšeno: 17. 06. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2014 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 10.06.2014 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 03. 06. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30. 05. 2014.
Vyvěšeno: 03. 06. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Posuzování vlivů
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o uměně některých souvisejících zákonů "Výstavba přístřešku pro chov mladého skotu v rámci stávajícího areálu stř. Petrovice".
Vyvěšeno: 30. 05. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2014 Ke stažení Posuzování vlivů
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 30.05.2014 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 20. 05. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
Dne 5.5.2014 byla dokončena obnova katastrálního operátu katastrálního území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 13. 05. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2014 Ke stažení Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu
Dětský den
Petrovické ženy zvou všechny a zvláště děti na dětský den, který se bude konat v sobotu 31. května 2014 od 14 hodin na hřišti v Petrovicích. Pro děti jsou připraveny soutěže a malé občerstvení.
Vyvěšeno: 13. 05. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Dětský den
Závěrečný účet
Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Novobydžovsko
Vyvěšeno: 12. 05. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 06. 2014 Ke stažení Závěrečný účet
Oznámení o době a místě konání voleb v obci
V souladu s ustanovením zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“). OZNAMUJEME Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech: v pátek dne 23. května 2014 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 24.května 2014 od 08.00 hod. do 14.00 hod.
Vyvěšeno: 07. 05. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb v obci
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29. 04. 2014.
Vyvěšeno: 05. 05. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 30.04.2014 do dne 02.06.2014 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 768661/14/2700-14400-605566, hromadný předpisný seznam čj. 768662/14/2700-14400-605566, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovité věci nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2014.
Vyvěšeno: 02. 05. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 09. 2014 Ke stažení Veřejná vyhláška
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 29.04.2014 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 18. 04. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Výzva k nabídce na zpracování změny Územního plánu obce Petrovice a digitalizace Územního plánu obce
Základní údaje: Obec Petrovice je tvořena dvěma katastry – Petrovice u Nového Bydžova a Kanice u Petrovic. Územní plán Petrovice vydalo Zastupitelstvo obce Petrovice formou opatření obecné povahy usnesením č. 2/2008 dne 13. května 2008 s nabytím účinnosti 29. května 2008. Územní plán Petrovice byl pořízen v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími právními předpisy. Pořizovatelem tohoto územního plánu byl odbor výstavby a životního prostředí Městského úřadun v Novém Bydžově jako obecní úřad s rozšířenou působností, který je v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen: stavební zákon) úřadem územního plánování ve svém správním obvodu.
Vyvěšeno: 18. 04. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Výzva k nabídce na zpracování změny Územního plánu obce Petrovice a digitalizace Územního plánu obce
Závěrečný účet za rok 2013
Závěrečný účet za rok 2013 je v plném rozsahu k nahlédnutí také v úředních hodinách v budově obecního úřadu. Jeho součástí je i zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy, Petrovice.
Vyvěšeno: 14. 04. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Závěrečný účet za rok 2013 Druhý dokument Závěrečný účet za rok 2013
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“). jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, nar. 21.5.1964, byt. Petrovice 28.
Vyvěšeno: 11. 04. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 01. 04. 2014.
Vyvěšeno: 08. 04. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr na pronájem klubového zařízení v objektu Klubu přátel Petrovic v katastru obce Petrovice
Nabídky budou přijímány v termínu do 25.dubna 2014 v zalepené obálce, označené nápisem „Pronájem klubového zařízení v objektu Klubu přátel Petrovic - neotvírat“. Nabídky lze podat osobně, nejlépe v úřední dny do kanceláře Obecního úřadu v Petrovicích, tj. vždy v úterý od 17.00 do 19.00 hodin a pátek od 17.00 do 19.00 hodin nebo doporučenou poštou na adresu: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 15 Nechanice. Obálka musí být zřetelně označena adresou odesílatele.
Vyvěšeno: 03. 04. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Záměr na pronájem klubového zařízení v objektu Klubu přátel Petrovic v katastru obce Petrovice
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVS SVS pro Královéhradecký kraj) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 17 veterinárního zákona tímto ukončuje mimořádná veterinární opatření nařízená dne 4.6.2013 pod č.j. SVS/2013/034461-H při výskytu a k zamezení šíření nákazy varroázy včel v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 28. 03. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 08. 2015 Ke stažení Nařízení Státní veterinární správy
Výzva
Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
Vyvěšeno: 28. 03. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 09. 2014 Ke stažení Výzva
Nařízení města Nový Bydžov
Nařízení města Nový Bydžov, o záměru zadat zpracování lesní hospodářské osnovy
Vyvěšeno: 28. 03. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 04. 2014 Ke stažení Nařízení města Nový Bydžov
Celkové vyúčtování
Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné.
Vyvěšeno: 21. 03. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 08. 2015 Ke stažení Celkové vyúčtování
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 01.04.2014 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 21. 03. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., k provedení zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“). Stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 21. 03. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Karneval
OZ zve všechny občany a zvláště děti na na maškarní karneval 15. března 2014 od 14 hod. v jídelně v Petrovicích.
Vyvěšeno: 24. 02. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 03. 2014 Ke stažení Karneval
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18. 02. 2014.
Vyvěšeno: 21. 02. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 03. 2014 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočet obce Petrovice na rok 2014
Rozpočet na rok 2014 pro Obec Petrovice je schválen jako schodkový ve výdajích 7.301.000,- Kč a 4.818.000,- Kč v příjmech. Rozdíl bude hrazen přebytkem minulého období.
Vyvěšeno: 18. 02. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 08. 2015 Ke stažení Rozpočet obce Petrovice na rok 2014
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 18.02.2014 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 07. 02. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 02. 2014 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Obce Petrovice na rok 2014
Vyvěšeno: 31. 01. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 02. 2014 Ke stažení Návrh rozpočtu
Výzva pro místní výrobce potravin
Oslovujeme Vás s nabídkou zapojit se do našeho projektu „Na venkově zdravě jíme“. Záměrem tohoto projektu je zvyšování kvality života obyvatelstva v našem regionu. Společně chceme podpořit regionální potravinářské výrobce a producenty a nabídnout spotřebitelům místní kvalitní potraviny z regionu kde žijí.
Vyvěšeno: 21. 01. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Výzva pro místní výrobce potravin
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
V období od 1. 4. 2013 do 30. 11. 2013 byla v obci Petrovice v rámci projektu podpořena 3 pracovní místa na VPP za 188 247,- Kč, z toho výše příspěvku z Evropského sociálního fondu činila 85%, tj. 160 009,95 Kč a ze státního rozpočtu České republiky činila 15%, tj. 28 237,05 Kč.
Vyvěšeno: 13. 01. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2013 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 10. 01. 2014Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 12. 2014 Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Informace o dani z nemovitostí
Informace o dani z nemovitostí vyměřované podle zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, za nemovitosti na území obce Petrovice.
Vyvěšeno: 17. 12. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Informace o dani z nemovitostí
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 06. 12. 2013.
Vyvěšeno: 10. 12. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 06. 2014 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 06.12.2013 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 27. 11. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 12. 2013 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Veřejná nabídka pozemků
Veřejná nabídka pozemků určených k prodeji podle §12 zákona č. 503/2012 Sb., o státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uveřejněná státním pozemkovým úřadem dne 18. 11. 2013.
Vyvěšeno: 18. 11. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 12. 2013 Ke stažení Veřejná nabídka pozemků
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2014
Vyvěšeno: 18. 11. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 12. 2013 Ke stažení Návrh rozpočtu
Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána, se sídlem Exekutorského úřadu Přerov, Komenského 38, pověřený provedením exekuce na základě pověření, které vydal Okresní soud v Hradci Králové dne 12.4.2013, č.j. 31EXE863/2013-12, kterým byla nařízena exekuce podle pravomocných a vykonatelných rozhodnutí: platební rozkaz ze dne 22.11.2012, č.j. 9C391/2012-8 vydal Okresní soud v Hradci Králové k uspokojení pohledávky oprávněného: D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s., Vyskočilova 1481/4, 14000 Praha 4-Michle, IČO 61860701, zast. Mgr. Pavel Géci, advokát, U Studánky 250/3, 17000 Praha 7, IČO 66241260, proti povinnému: Marie Janáčková, Petrovice 25, 50355 Petrovice, nar. 21.12.1972, vydává tuto dražební vyhlášku o oznámenídražebního roku.
Vyvěšeno: 14. 11. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 09. 2014 Ke stažení Usnesení
Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje jako příslušný orgán podle ustanovení § 7 odst. 2 písmene a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), rozhodlo na svém 22. zasedání dne 8. září 2011, usnesením č. 22/1564/2011 vydat Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje. Zásady územního rozvoje Královéhradeckého kraje nabyly účinnost ke dni 16. listopadu 2011.
Vyvěšeno: 29. 10. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 11. 2013 Ke stažení Zpráva o uplatňování Zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 23. 10. 2013.
Vyvěšeno: 27. 10. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 12. 2013 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 23.10.2013 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 15. 10. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 10. 2013 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb
V souladu s ustanovením zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon“), s odkazem na ustanovení § 55 zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) oznamujeme Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se konají ve dnech: v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a v sobotu 26. října 2013 od 08.00 hod. do 14.00 hod. V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 08. 10. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 11. 2013 Ke stažení Zveřejnění oznámení o době a místě konání voleb
Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dle §39 odst.1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: úklidu sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice.
Vyvěšeno: 08. 10. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 10. 2013 Ke stažení Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon“), s odkazem na ustanovení § 55 zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuši Kleplovou, nar. 21.5.1964, byt. Petrovice 28.
Vyvěšeno: 04. 10. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 11. 2013 Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku.
Vyvěšeno: 26. 09. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 09. 2014 Ke stažení Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s ustanovením zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon“), s odkazem na ustanovení § 55 zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) informujeme: V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 24. 09. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 11. 2013 Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
V souladu s ustanovením zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen„zákon“), s odkazem na ustanovení § 55 zákona, a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 212/1996 Sb., nálezu Ústavního soudu uveřejněného pod č. 243/1999 Sb. a zákona č. 204/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“) stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 24. 09. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 11. 2013 Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
Územní rozhodnutí
Dne 10.07.2013 podala Dana Dědová, nar. 08.10.1959, Parmská č.p.358, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Vodovodní přípojka a venkovní domovní rozvod vodovodu pro RD č.p. 74 v obci Petrovice na pozemcích stavební parcela číslo 148, pozemková parcela číslo 489/2, 513/7, 729, 732, (dle PK) p.č. 735 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 17. 09. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 10. 2013 Ke stažení Územní rozhodnutí
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13. 08. 2013.
Vyvěšeno: 15. 08. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 11. 2013 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Období mimořádných klimatických podmínek
Na základě návrhu ředitele HZS Královéhradeckého kraje odvolávám ke dni 9. srpna 2013: Období mimořádných klimatických podmínek.
Vyvěšeno: 09. 08. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 11. 2013 Ke stažení Období mimořádných klimatických podmínek
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 13.8.2013 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 05. 08. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 08. 2013 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30. 7. 2013.
Vyvěšeno: 02. 08. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 08. 2013 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Usnesení
Dražba nemovitostí nařízená dražební vyhláškou č. j. 167 EX 3139/11-99, kterou vydal dne 18. 06. 2013 soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, se odročuje na neurčito.
Vyvěšeno: 26. 07. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 11. 2013 Ke stažení Usnesení
Období mimořádných klimatických podmínek
Období mimořádných klimatických podmínek počíná dnem vyhlášení a platí až do odvolání.
Vyvěšeno: 23. 07. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 11. 2013 Ke stažení Období mimořádných klimatických podmínek
Posuzování vlivů na životní prostředí
Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení vlivů koncepce na životní prostředí.
Vyvěšeno: 23. 07. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 08. 2013 Ke stažení Posuzování vlivů na životní prostředí
Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Dne 10.07.2013 podala Dana Dědová, nar. 08.10.1959, Parmská č.p.358, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 111 žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Vodovodní přípojka a venkovní domovní rozvod vodovodu pro RD č.p. 74 v obci Petrovice na pozemcích stavební parcela číslo 148, pozemková parcela číslo 489/2, 513/7, 729, 732, (dle PK) p.č. 735 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Vyvěšeno: 23. 07. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 08. 2013 Ke stažení Veřejná vyhláška - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 30.7.2013 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 12. 07. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 08. 2013 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Záměr obce – pronájem bytů v budově č.p.24 v obci Petrovice
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: pronájem tří bytů v budově č.p.24 v obci Petrovice.
Vyvěšeno: 11. 07. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 08. 2013 Ke stažení Záměr obce – pronájem bytů v budově č.p.24 v obci Petrovice
Záměr obce – prodej pozemku
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: prodej pozemku p.č.496/24 v k.ú. Petrovice u Nového Bydžova o výměře 23m2.
Vyvěšeno: 11. 07. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 08. 2013 Ke stažení Záměr obce – prodej pozemku
Usnesení
Soudní exekutor JUDr. Igor Ivanko, Exekutorský úřad Praha 10, Na Zátorce 590/12, 160 00 Praha 6, rozhodl ve věci exekuce ve prospěch oprávněného: Anacreon a.s., Husitská 344/63, 13000, Praha 3, IČ 24667161, zast. Mgr. Šimona Mašková,advokát, Boušova 792, 19014, Praha 9 a v neprospěch povinného: Hana Šindelářová, TŘÍDA SNP 699/1, 50003, Hradec Králové, nar.25.08.1976, adresa pro doručování V HOnech 686, 25067, Klecany, zast. JUDr. František Scholz, advokát, Revoluční 1200/16, 11000, Praha 1 o vymožení povinnosti na peněžité plnění a nákladů exekuce, a vydává dle § 336o zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OSŘ“) usnesení o nařízení elektronického dražebního jednání.
Vyvěšeno: 02. 07. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 26. 07. 2013 Ke stažení Usnesení
Usnesení
Usnesení Ústřední povodňové komise a Ústředního krizového štábu ze dne 8.6.2013.
Vyvěšeno: 09. 06. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 11. 2013 Ke stažení Usnesení
Usnesení
Usnesení Ústřední povodňové komise a Ústředního krizového štábu ze dne 7.6.2013.
Vyvěšeno: 09. 06. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 11. 2013 Ke stažení Usnesení
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 04. 06. 2013.
Vyvěšeno: 07. 06. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 08. 2013 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVS SVS pro Královéhradecký kraj) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 04. 06. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 08. 2015 Ke stažení Nařízení Státní veterinární správy
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 4.6.2013 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 24. 05. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 06. 2013 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 09. 05. 2013.
Vyvěšeno: 13. 05. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 06. 2013 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 9.5.2013 od 18.30 hodin.
Vyvěšeno: 30. 04. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 06. 2013 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2013 do dne 27.05.2013 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 782311/13/2700-14400-606264, jímž se v něm uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovitostí na rok 2013.
Vyvěšeno: 23. 04. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 08. 2013 Ke stažení Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27. 03. 2013.
Vyvěšeno: 29. 03. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 05. 2013 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Nařízení Státní veterinární správy
Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 49 odst. 1 písm. c) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen “veterinární zákon“), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 15 odst. 1, § 54 odst. 1, odst. 2 písm. a) a odst. 3 a § 76 odst. 3 písm. a) veterinárního zákona nařizuje tato mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v chovech včel na katastrálních územích Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 26. 03. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 09. 2014 Ke stažení Nařízení Státní veterinární správy
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 27.3.2013 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 19. 03. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 05. 2013 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Rozhodnutí
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
Vyvěšeno: 15. 03. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 09. 2014 Ke stažení Rozhodnutí
Záměr obce – pronájem pozemku p.č. 308/2
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: pronájem pozemku p.č. 308/2 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 15. 03. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 06. 2013 Ke stažení Záměr obce – pronájem pozemku p.č. 308/2
Závěrečný účet za rok 2012
Závěrečný účet za rok 2012 je v plném rozsahu k nahlédnutí také v úředních hodinách v budově obecního úřadu. Jeho součástí je i zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2012 a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy, Petrovice.
Vyvěšeno: 12. 03. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 05. 2013 Ke stažení Závěrečný účet za rok 2012 Druhý dokument Závěrečný účet za rok 2012
Výběr poplatků za komunální odpad a za psy na rok 2013
Oznamujeme občanům, že výběr poplatků za komunální odpad a za psy na rok 2013 bude probíhat v sobotu 23.3.2013 od 9hod. do 11hod. v kanceláři OÚ v Petrovicích. Poplatek za osobu trvale bydlící činí 500,-Kč, poplatek za stavbu určenou k individuální rekreaci činí 500,-Kč, poplatek za psa činí 100,-Kč.
Vyvěšeno: 03. 03. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 05. 2013 Ke stažení Výběr poplatků za komunální odpad a za psy na rok 2013
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2012 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 28. 02. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 10. 12. 2013 Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Honební společenstvo
Honební společenstvo Petrovice u Nového Bydžova oznamuje vlastníkům pozemků přiřazených do honitby, že nájem za pronájem těchto pozemků bude vyplácen v úterý 26. února 2013 v době od 17.00 – do 19.00 hod. v kanceláři obecního úřadu v Petrovicích.
Vyvěšeno: 22. 02. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 03. 2013 Ke stažení Honební společenstvo
Rozpočet obce Petrovice na rok 2013
Rozpočet na rok 2013 pro Obec Petrovice je schodkový ve výdajích 4.854.000,- Kč a 3.980.400,- Kč v příjmech.
Vyvěšeno: 13. 02. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 06. 2013 Ke stažení Rozpočet obce Petrovice na rok 2013
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 08. 02. 2013.
Vyvěšeno: 13. 02. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 03. 2013 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Dne 30.11.2012 podali Miroslav Žilka, nar. 14.08.1949, Petrovice č.p.13, 503 55 Petrovice, Božena Žilková, nar. 17.06.1926, Petrovice č.p.13, 503 55 Petrovice žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Komunikace, prodloužení STL plynovodního řadu vč. 3 přípojek, prodloužení vodovodního řadu vč. 3 přípojek, prodloužení splaškové kanalizace vč. 2 přípojek, prodloužení dešťové kanalizace vč. 2 přípojek - pro 3RD v obci Petrovice na pozemcích (dle PK) p.č. 496/2, (dle GP č. 160-135/2011 jsou to pozemkové parcely číslo 496/28, 496/29, 496/30, 496/31), pozemková parcela číslo 496/23, 734 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 29. 01. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2013 Ke stažení Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2013
Vyvěšeno: 25. 01. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 06. 2013 Ke stažení Návrh rozpočtu
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 8.2.2013 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 23. 01. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 02. 2013 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Jak pomohla Evropská unie a Evropský sociální fond naší obci? V letech 2012 - 2013 jsou vytvářena pracovní místa veřejně prospěšných prací (VPP) také v rámci projektu Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti, který je v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Vyvěšeno: 22. 01. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 04. 2013 Ke stažení Vzdělávejte se pro růst! – pracovní příležitosti
Oznámení
Oznámení o zahájení obnovy katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby
Vyvěšeno: 11. 01. 2013Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 02. 2013 Ke stažení Oznámení
Zveřejnění oznámení o době o místě konání voleb v obci
V souladu s ustanovením zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky OZNAMUJEME Volby prezidenta České republiky se konají: v pátek dne 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 12. ledna 2013 od 08.00 hodin do 14.00 hodin případné druhé kolo se uskuteční: v pátek dne 25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 26. ledna od 08.00 hodin do 14.00 hodin V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním pasem České republiky) Každému voliči budou dodány nejpozději tři dny přede dnem konání voleb hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Vyvěšeno: 27. 12. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 05. 2013 Ke stažení Zveřejnění oznámení o době o místě konání voleb v obci
Usnesení
Dražební jednání nemovitých věcí nařízených na den 12.12.2012 v 09.30 hod. v sídle Exekutorského úřadu Praha 3, Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, usnesením č.j. 144 EX 882/12-41, jehož předmětem měla být nemovitost: pozemek parcelní číslo St. 14, o vyměře 567m2 ,druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parcelní číslo 512, o vyměře 44m2 ,druh pozemku ostatní plocha, stavba číslo popisné 10, stojící na pozemku parc. č. St. 14, to vše zapsáno v katastru nemovitostí, vedeném Katastrálním úřadem pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové, pro obec Králíky, katastrální území Podoliby, na listu vlastnictví č. 30. se nekoná.
Vyvěšeno: 18. 12. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2013 Ke stažení Usnesení
Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Dne 30.11.2012 podali Miroslav Žilka, nar. 14.08.1949, Petrovice č.p.13, 503 55 Petrovice, Božena Žilková, nar. 17.06.1926, Petrovice č.p.13, 503 55 Petrovice žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Komunikace, prodloužení STL plynovodního řadu vč. 3 přípojek, prodloužení vodovodního řadu vč. 3 přípojek, prodloužení splaškové kanalizace vč. 2 přípojek, prodloužení dešťové kanalizace vč. 2 přípojek – pro 3 RD v obci Petrovice, na pozemcích (dle PK) p.č. 496/2 (dle GP č. 160-135/2011 jsou to pozemkové parcely číslo 496/28, 496/29, 496/30, 496/31), pozemková parcela číslo 496/23, 734 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Vyvěšeno: 18. 12. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 01. 2013 Ke stažení Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyvěšeno: 14. 12. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 05. 2013 Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 2/2012
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 12. 12. 2012.
Vyvěšeno: 14. 12. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 01. 2013 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
V souladu s ustanovením zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky jmenuji zapisovatele okrskové volební komise: paní Libuše Kleplová, nar. 21.5.1964, byt. Petrovice 28.
Vyvěšeno: 30. 11. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 05. 2013 Ke stažení Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
Veřejná vyhláška
Upozornění vlastníkům pozemků v evropsky významných lokalitách nebo jejich částech, jejichž ochranu je podle nařízení vlády ve smyslu § 45a odst. 2 a § 45c odst. 5 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění - třeba zajistit vyhlášením zvláště chráněného území, že jejich ochrana na dotčeném pozemku v případě, že to § 39 cit. zákona připouští, může být zajištěna i smluvně.
Vyvěšeno: 29. 11. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 12. 2012 Ke stažení Veřejná vyhláška
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 12.12.2012 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 27. 11. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 12. 2012 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s ustanovením zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky informujeme: V obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 23. 11. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 05. 2013 Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2013
Vyvěšeno: 21. 11. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 12. 2012 Ke stažení Návrh rozpočtu
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
V souladu s ustanovením zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky) a vyhlášky č. 294/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o volbě prezidenta republiky stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 16. 11. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 05. 2013 Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 02. 11. 2012.
Vyvěšeno: 07. 11. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 12. 2012 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
OZ zve všechny občany na veřejnou schůzi s posezením, která se bude konat v pátek 16.11.2012 od 18 hod. v jídelně v Petrovicích.
Vyvěšeno: 27. 10. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 11. 2012 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 02.11.2012 od 17.30 hodin.
Vyvěšeno: 23. 10. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 11. 2012 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Kolaudační rozhodnutí
Dne 14.09.2012 podal Ing. Karel Novotný, nar. 28.04.1944, Vachkova 828/4, 500 09 Hradec Králové 9 návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, jehož předmětem je stavba: Rekreační domek na pozemku: dle GP č. 165-39/2012 stavební parcela číslo 139/3, pozemková parcela číslo 168/4 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova, na kterou Okresní národní výbor, Odbor výstavby a územního plánování, Hradec Králové vydal dne 28.04.1986 stavební povolení pod č.j. výst./332.6/490/86-La.
Vyvěšeno: 22. 10. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 11. 2012 Ke stažení Kolaudační rozhodnutí
Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
Dne 08.08.2012 podali Ladislav Poustevník, nar. 18.02.1958, Černilov č.p.561, 503 43 Černilov, Lenka Poustevníková, nar. 07.05.1961, Černilov č.p.561, 503 43 Černilov žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Vrtaná studna, venkovní domovní rozvod vodovodu, kabelové připojení čerpadla na pozemku pozemková parcela číslo 496/22 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 19. 10. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 11. 2012 Ke stažení Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí
Záměr obce – pronájem části budovy čp.24 – prostory jídelny
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: pronájem části budovy čp. 24 – prostory jídelny
Vyvěšeno: 16. 10. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 11. 2012 Ke stažení Záměr obce – pronájem části budovy čp.24 – prostory jídelny
Dražební vyhláška
Soudní exekutor JUDr. Miloslav Zwiefelhofer, Exekutorský úřad Praha 3, se sídlem Strojírenská 47/18, 155 21 Praha 5 - Zličín, pověřený provedením exekuce podle vykonatelného rozsudku Okresního soudu v Hradci Králové č.j. 115 EC 145/2011-11 ze dne 25.07.2011 (exekuční titul) a na základě usnesení Okresního soudu v Hradci Králové ze dne 26.01.2012 č.j. 32 EXE 1307/2012-11 ve prospěch oprávněného: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Pobřežní 665/21, Praha 8, 186 00, IČO: 47116617 práv.zast. JUDr. Michal Marcinka, advokát, Ladova 389/10, Olomouc, 779 00 povinnému: proti Marie Janáčková bytem Petrovice 25, Petrovice, 503 55, dat.nar. 21.12.1972 pro 3.300,- Kč s přísl., vydává tuto dražební vyhlášku.
Vyvěšeno: 12. 10. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 02. 2013 Ke stažení Dražební vyhláška
Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/200 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů dle §39 odst.1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci. - úklidu sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice.
Vyvěšeno: 09. 10. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 11. 2012 Ke stažení Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Vyvěšeno: 25. 09. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 12. 2012 Ke stažení Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
Zveřejnění oznámení o době o místě konání voleb v obci
Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční: v pátek dne 12. října 2012 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 13.října 2012 od 08.00 hodin do 14.00 hodin V obci Petrovice je volební místnost na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice
Vyvěšeno: 25. 09. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 11. 2012 Ke stažení Zveřejnění oznámení o době o místě konání voleb v obci
Varování Ministerstva zdravotnictví ČR
Ministerstvo zdravotnictví ČR varuje širokou veřejnost v souvislosti s rostoucím počtem případů týkajících se otravy metylalkoholem před konzumací alkoholických nápojů, u kterých není jasný a zaručený původ.
Vyvěšeno: 22. 09. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 12. 2012 Ke stažení Varování Ministerstva zdravotnictví ČR
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18. 09. 2012.
Vyvěšeno: 21. 09. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 11. 2012 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Dne 14.09.2012 podal Ing. Karel Novotný, nar. 28.04.1944, Vachkova 828/4, 500 09 Hradec Králové 9 návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí, jehož předmětem je stavba: Rekreační domek na pozemku: dle GP č. 165-39/2012 stavební parcela číslo 139/3, pozemková parcela číslo 168/4 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova. Uvedeným dnem bylo zahájeno kolaudační řízení.
Vyvěšeno: 18. 09. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 10. 2012 Ke stažení Oznámení zahájení kolaudačního řízení a pozvání k ústnímu jednání
Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání.
Dne 08.08.2012 podali Ladislav Poustevník, nar. 18.02.1958, Černilov č.p.561, 503 43 Černilov, Lenka Poustevníková, nar. 07.05.1961, Černilov č.p.561, 503 43 Černilov žádost na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Vrtaná studna, venkovní domovní rozvod vodovodu, kabelové připojení čerpadla na pozemcích pozemková parcela číslo 496/22 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Vyvěšeno: 07. 09. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 10. 2012 Ke stažení Oznámení - Zahájení územního řízení a pozvání k ústnímu jednání.
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 18.9.2012 od 17.00 hodin.
Vyvěšeno: 07. 09. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 09. 2012 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Přizvání účastníků řízení
Přizvání účastníků řízení k ústnímu jednání spojenému s místním ohledáním. Dne 03.09.2012 podal Vladislav Turnovský, nar. 08.05.1931, K Sokolovně č.p.245, Uhříněves, 10400 Praha 114, zast. JUDr. Zuzana Greco, IČ 13815474, K Sokolovně 37/2, Praha 10, 104 00 Praha 114, Jaroslav Turnovský, nar. 17.08.1932, Družstevní č.p.1670, 508 01 Hořice v Podkrkonoší, zast. JUDr. Zuzana Greco, IČ 13815474, K Sokolovně 37/2, Praha 10, 104 00 Praha 114 žádost o ověření zjednodušené dokumentace na stavbu: Stodola na pozemku stavební parcela číslo 141 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova. Uvedeným dnem bylo řízení zahájeno.
Vyvěšeno: 06. 09. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 09. 2012 Ke stažení Přizvání účastníků řízení
Oznámení o provedení závěreční kontrolní prohlídky stavby
Dne 15.08.2012 podal NOVOS Nová Paka s.r.o., IČ 25299174, Jičínská č.p.66, 507 11 Valdice žádost o vydání kolaudačního souhlasu na stavbu: Přístavba zkušební vývojové dílny na pozemku pozemková parcela číslo 39/1, dle nově předloženého GP č. 166-92/2012 stavební parcela číslo 172 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 31. 08. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 09. 2012 Ke stažení Oznámení o provedení závěreční kontrolní prohlídky stavby
Rozvojový plán 2013-2020
Program rozvoje obce je pořizován v souladu se zákonem č. 128/2000 (zákon o obcích) jako dokument střednědobé i dlouhodobé koordinace veřejných a soukromých aktivit na území obce. Hlavním smyslem programu je organizace komplexního rozvoje obce na úrovni slaďování jednotlivých zájmů tak, aby obec prosperovala.
Vyvěšeno: 31. 08. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 09. 2012 Ke stažení Rozvojový plán 2013-2020
Informace o počtu a sídle volebních okrsků
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbě do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), informujeme: v obci Petrovice je jeden volební okrsek. Sídlo volebního okrsku je na adrese: Obecní úřad Petrovice, Petrovice 104, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 28. 08. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 11. 2012 Ke stažení Informace o počtu a sídle volebních okrsků
Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
V souladu s ustanovením zákona č. 130/2000Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 152/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 130/2000 Sb., o volbě do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“), stanovuji minimální počet členů okrskové volební komise v počtu šesti členů.
Vyvěšeno: 10. 08. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 11. 2012 Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové komise
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 7. 8. 2012.
Vyvěšeno: 09. 08. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 09. 11. 2012 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 7.8.2012 od 17.00 hodin.
Vyvěšeno: 30. 07. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 08. 2012 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby
Přístavba krytého výběhu pro porodnu dojnic, přístavba volného výběhu a přístavba kolny pro závěsnou techniku na pozemku stavební parcela číslo 157, pozemková parcela číslo 354/5 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 20. 07. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 12. 2012 Ke stažení Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí o umístění stavby
Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovice za období 2008 – 2012
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako úřad územního plánování, příslušný podle § 6 odst.1 písm c) zákona. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění (dále jen stavební zákon), který je příslušným pořizovatelem, oznamuje, že Zastupitelstvo obce Petrovice, příslušné podle ustanovení § 6 odst. 5 písm e) stavebního zákona, na svém zasedání dne 25.6.2012 schválilo za použití § 55 odst. 1 stavebního zákona Zprávu o uplatňování Územního plánu Petrovice za období 2008 – 2012.
Vyvěšeno: 10. 07. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 07. 2012 Ke stažení Oznámení o schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Petrovice za období 2008 – 2012
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 25. 06. 2012
Vyvěšeno: 26. 06. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 08. 2012 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 25.6.2012 od 17.00 hodin.
Vyvěšeno: 18. 06. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 07. 2012 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 21. 05. 2012.
Vyvěšeno: 25. 05. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 07. 2012 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Směrnice
Směrnice, kterou se stanovuje postup obce Petrovice při zadávání veřejných zakázek
Vyvěšeno: 21. 05. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 25. 11. 2014 Ke stažení Směrnice
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 21.5.2012 od 17.00 hodin.
Vyvěšeno: 14. 05. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 07. 2012 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznámení o zahájení řízení
Obec Petrovičky, IČ 00578509, 508 01 Petrovičky 35, dne 29.02.2012 podal žádost o vydání stavebního povolení ke zřízení vodního díla Vodovod Petrovičky.
Vyvěšeno: 25. 04. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 12. 2012 Ke stažení Oznámení o zahájení řízení
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 11. 04. 2012.
Vyvěšeno: 16. 04. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 07. 2012 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyvěšeno: 16. 04. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 04. 05. 2012 Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2012
Zápis dětí
Zápis dětí na školní rok 2012-2013 se uskuteční ve čtvrtek dne 3. května 2012 od 10:00 do 15:00 hodin v Mateřské škole v Petrovicích.
Vyvěšeno: 13. 04. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 07. 2012 Ke stažení Zápis dětí
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 11.4.2012 od 17.00 hodin.
Vyvěšeno: 03. 04. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 04. 2012 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Rozhodnutí
Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.
Vyvěšeno: 27. 03. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 09. 2014 Ke stažení Rozhodnutí
Závěrečný účet
Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Novobydžovsko
Vyvěšeno: 27. 03. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 04. 2012 Ke stažení Závěrečný účet
Závěrečný účet za rok 2011
Závěrečný účet za rok 2011 je v plném rozsahu k nahlédnutí také v úředních hodinách v budově obecního úřadu. Jeho součástí je i zpráva o přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 a výsledek hospodaření příspěvkové organizace Mateřské školy, Petrovice.
Vyvěšeno: 26. 03. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 12. 2012 Ke stažení Závěrečný účet za rok 2011 Druhý dokument Závěrečný účet za rok 2011
Nařízení Státní veterinární správy
Státní veterinární správa nařizuje tato mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v chovech včel na katastrálních územích regionu Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 16. 03. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 14. 06. 2013 Ke stažení Nařízení Státní veterinární správy
Veřejná nabídka pozemků
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění (zákon o půdě), uveřejněná pozemkovým fondem ČR dne 16. 3. 2012.
Vyvěšeno: 16. 03. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 16. 04. 2012 Ke stažení Veřejná nabídka pozemků
Záměr obce – umístění bezdrátové technologie na budovu MŠ, Petrovice
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: umístění bezdrátové technologie na budovu č.p.52 , budovu mateřské školy v Petrovicích.
Vyvěšeno: 16. 03. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 04. 2012 Ke stažení Záměr obce – umístění bezdrátové technologie na budovu MŠ, Petrovice
Usnesení o odročení dražebního jednání
Usnesením č.j. 103 Ex 23265/11-58, které vydal soudní exekutor JUDr. Tomáš Vrána dne 12.2.2012 byla nařízena dražba nemovitostí ve vlastnictví povinného. Vzhledem k tomu, že předmětná dražební vyhláška dosud nenabyla právní moci, odročuje se dle § 336i odst.1 o.s.ř. dražební rok na den 2.5.2012 ve 13:00 hodin. Dražební jednání se koná prostřednictvím elektronického systému dražeb na adrese www.okdrazby.cz.
Vyvěšeno: 13. 03. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 07. 2012 Ke stažení Usnesení o odročení dražebního jednání
Výběr poplatků
V sobotu dne 17.3.2012 od 9:00 do 11:00 hodin se budou v kanceláři obecního úřadu vybírat poplatky za odpad a psy. Poplatek za jednoho občana s trvalým pobytem je 500,- Kč, poplatek za chalupu je 500,- Kč, poplatek za každého psa je 100,- Kč.
Vyvěšeno: 06. 03. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 04. 2012 Ke stažení Výběr poplatků
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 02. 03. 2012.
Vyvěšeno: 06. 03. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 04. 2012 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Vážení podnikatelé, drobní živnostníci
Vážení podnikatelé, drobní živnostníci, v červnu 2012 proběhne další kolo žádostí o dotaci Evropské unie z programu Rozvoje venkova. Dotace podporuje rozvoj stávajících, ale i nově vzniklých firem. Jedná se s nejvyšší pravděpodobností o poslední možnost v programovacím období do 2013.
Vyvěšeno: 24. 02. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 07. 2012 Ke stažení Vážení podnikatelé, drobní živnostníci
Dražební vyhláška
Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovitosti.
Vyvěšeno: 17. 02. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 12. 2012 Ke stažení Dražební vyhláška
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 2.3.2012 od 17.00 hodin.
Vyvěšeno: 17. 02. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 03. 2012 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Návrh rozpočtu
Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2012
Vyvěšeno: 15. 02. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 07. 2012 Ke stažení Návrh rozpočtu
Záměr obce – prodej pozemků v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci prodeje pozemků v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 10. 02. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 03. 2012 Ke stažení Záměr obce – prodej pozemků v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27. 01. 2012.
Vyvěšeno: 31. 01. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 02. 2012 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Řízení o povolení výjimky
Řízení o povolení výjimky ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů obojživelníků a plazů v kategorii ohrožený, silně ohrožený a kriticky ohrožený druh.
Vyvěšeno: 20. 01. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2012 Ke stažení Řízení o povolení výjimky
Veřejná nabídka pozemků
Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění (zákon o půdě), uveřejněná pozemkovým fondem ČR dne 20.1.2012.
Vyvěšeno: 20. 01. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 02. 2012 Ke stažení Veřejná nabídka pozemků
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 27.01.2012 od 17.00 hodin.
Vyvěšeno: 20. 01. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 28. 01. 2012 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Záměr obce – prodej hasičského automobilu značky Avia
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: prodej hasičského automobilu značky Avia
Vyvěšeno: 10. 01. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 13. 04. 2012 Ke stažení Záměr obce – prodej hasičského automobilu značky Avia
Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby
Městský úřad Hořice vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření rozhodnutí o umístění stavby: Vodovod Petrovičky.
Vyvěšeno: 10. 01. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2012 Ke stažení Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby
Záměr obce – pronájem budovy jídelny
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: pronájem budovy jídelny
Vyvěšeno: 10. 01. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2012 Ke stažení Záměr obce – pronájem budovy jídelny
Záměr obce – prodej pozemků v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci - prodeje pozemků v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 10. 01. 2012Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 01. 2012 Ke stažení Záměr obce – prodej pozemků v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova
Plán zimní údržby obce Petrovice
Úkolem zimní údržby místních komunikací a chodníků, obce Petrovice je zajistit po dobu zimního období (od 1. listopadu do 31. března následujícího roku) zmírňování nebo odstraňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti, které na nich vznikly v důsledku zimních povětrnostních podmínek.
Vyvěšeno: 09. 12. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 03. 2012 Ke stažení Plán zimní údržby obce Petrovice
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 06. 12. 2011.
Vyvěšeno: 09. 12. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 01. 2012 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 6.12.2011 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 28. 11. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 01. 2012 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 23. 11. 2011.
Vyvěšeno: 25. 11. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 01. 2012 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení územního řízení - vodovod Petrovičky
Vyvěšeno: 25. 11. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 22. 12. 2011 Ke stažení Veřejná vyhláška
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 23.11.2011 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 15. 11. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 12. 2011 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2012
Vyvěšeno: 14. 11. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 29. 11. 2011 Ke stažení Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2012
Záměr obce
Záměr obce – poptávka na úklid sněhu veřejných prostranství obce Petrovice a Kanice
Vyvěšeno: 06. 11. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 12. 2011 Ke stažení Záměr obce
Zavedení elektronických občanských průkazů k 1.1.2012
Od 1. 1. 2012 se začnou vydávat nové typy občanských průkazů e-OP
Vyvěšeno: 04. 11. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 03. 2012 Ke stažení Zavedení elektronických občanských průkazů k 1.1.2012
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 28. 10. 2011.
Vyvěšeno: 01. 11. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 02. 12. 2011 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 28.10.2011 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 20. 10. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 11. 2011 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Stavební povolení
Rozhodnutí o vydání stavebního povolení na stavbu STL plynovod včetně 16 ks přípojek, veřejné osvětlení a místní rozhlas pro 16 rodinných domů v obci Petrovice.
Vyvěšeno: 04. 10. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 01. 2012 Ke stažení Stavební povolení
Drakiáda
Obecní zastupitelstvo zve všechny děti na drakiádu, která se koná dne 15. října od 14 hodin na hřišti v Petrovicích.
Vyvěšeno: 03. 10. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 10. 2011 Ke stažení Drakiáda
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 23. 09. 2011.
Vyvěšeno: 29. 09. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 10. 2011 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Stavební povolení k provedení stavby vodního díla: „Sídliště RD Petrovice technická infrastruktura-vodovod,kanalizace“.
Vyvěšeno: 20. 09. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 10. 2011 Ke stažení Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Veřejná vyhláška
Veřejná vyhláška o vydání zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 20. 09. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 07. 10. 2011 Ke stažení Veřejná vyhláška
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 23.9.2011 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 15. 09. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 24. 09. 2011 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Nabídka pozemků
Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná pozemkovým fondem ČR.
Vyvěšeno: 12. 09. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 10. 2011 Ke stažení Nabídka pozemků
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30. 08. 2011.
Vyvěšeno: 05. 09. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 10. 2011 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Dne 30.5.2011 podal(a) NOVOS Nová Paka s.r.o., IČ 25299174, Jičínská č.p.66, 507 11 Valdice návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení na stavbu Přístavba zkušební vývojové dílny (dále jen stavba) na pozemku: pozemková parcela číslo 39/1 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 23. 08. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 10. 2011 Ke stažení Veřejná vyhláška - rozhodnutí
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 30.8.2011 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 22. 08. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 09. 2011 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Nabídka prodeje nemovitosti
Státní podnik Lesy České republiky nabízí k prodeji rodinný dům Lodín č.p. 69.
Vyvěšeno: 06. 08. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 10. 2011 Ke stažení Nabídka prodeje nemovitosti
Veřejná vyhláška - oznámení
Městský úřad Nový Bydžov, odbor výstavby a životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb.,správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a speciální stavební úřad podle § 15 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a dle ustanovení § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění ( dále jen „zákon“), obdržel podáním ze dne 12.07.2011 od stavebníka, kterým je: dle ustanovení § 27 odst.1 písm.a) správního řádu Obec Petrovice, IČ 002 69 301, 503 55 Petrovice zast. PROIS, a.s., IČ 259 43 022 , Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové 2 žádost ve věci: Povolení vodního díla (stavby) : „Sídliště RD Petrovice technická infrastruktura-vodovod,kanalizace“ na pozemku: pozemková parcela číslo 688/1, 422/24, 408/1 dle (PK) p.č.415/5, 722/1 dle (PK) p.č. 722, dle (PK) p.č.424 a 425/4 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 05. 08. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 10. 2011 Ke stažení Veřejná vyhláška - oznámení
Veřejná vyhláška
Oznámení zahájení spojeného územního a stavebního řízení, nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání.
Vyvěšeno: 19. 07. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 10. 2011 Ke stažení Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27. 6. 2011.
Vyvěšeno: 01. 07. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 08. 2011 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr obce – pronájem pozemků
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: pronájmu honebních pozemků , jedná se o pozemky vedené katastrálním úřadem v Hradci Králové v k.ú.Petrovice, Kanice o celkové výměře: lesní půda 151ha, zemědělská půda 64 ha.
Vyvěšeno: 17. 06. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 10. 2011 Ke stažení Záměr obce – pronájem pozemků
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 27.6.2011 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 17. 06. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 27. 06. 2011 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznámení Veolia
Oznámení týkající se zákazu čerpání vody z hydrantů na vodovodní síti.
Vyvěšeno: 16. 06. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 08. 2011 Ke stažení Oznámení Veolia
Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Novobydžovsko 2010
Vyvěšeno: 16. 05. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 05. 2011 Ke stažení Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Novobydžovsko 2010
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 6. 5. 2011.
Vyvěšeno: 12. 05. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 06. 2011 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení návrhu
Oznámení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území, přírodní památky Kanice - lesní rybník, podle ust. §40 odst. 2 zákona číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
Vyvěšeno: 10. 05. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 05. 08. 2011 Ke stažení Oznámení návrhu
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 6.5.2011 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 28. 04. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 06. 05. 2011 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznámení zahájení stevebního řízení a pozvání k ústnímu projednání
Dne 4.4.2011 podal(a) Lenka Poustevníková, nar. 7.5.1961, Černilov č.p.561, 503 43 Černilov, Ladislav Poustevník, nar. 18.2.1958, Černilov č.p.561, 503 43 Černilov žádost na vydání stavebního povolení na stavbu: Novostavba RD s garáží, připojení na IS, opěrná zeď, zasakovací studna na pozemku: pozemková parcela číslo 496/22 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova. Uvedeným dnem bylo stavební řízení zahájeno.
Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, jako stavební úřad příslušný dle ustanovení § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon") oznamuje v souladu s ustanovením § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení řízení dotčeným orgánům a známým účastníkům řízení. Současně nařizuje k projednání návrhu ústní jednání spojené s místním šetřením na den 28. dubna 2011 (čtvrtek) v 10:00 hodin, se schůzkou pozvaných na místě samém, tj. na par.č. 496/22 k.ú. Petrovice u Nov
Vyvěšeno: 08. 04. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 05. 2011 Ke stažení Oznámení zahájení stevebního řízení a pozvání k ústnímu projednání
Veřejná vyhláška
Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 10.04.2011 do dne 10.05.2011 je v budově Finančního úřadu v Novém Bydžově kancelář č. dveří 41 ve dnech pondělí, středa od 8.00 do 17.00 hodin zpřístupněn k nahlédnutí hromadný předpisný seznam čj. 12636/11, jímž se uvedeným daňovým subjektům stanovuje za nemovitosti nacházející se v obvodu územní působnosti shora uvedeného správce daně daň z nemovtostí na rok 2011.
Vyvěšeno: 08. 04. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 05. 2011 Ke stažení Veřejná vyhláška
Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v katastrálním území Kanice u Petrovic
Oznamujeme, že Katastrální úřad pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Hradec Králové dokončil obnovu souboru popisných a geodetických informací katastru nemovitostí přepracováním v katastrálním území Kanice u Petrovic.
Vyvěšeno: 30. 03. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 05. 2011 Ke stažení Vyhlášení platnosti obnoveného operátu v katastrálním území Kanice u Petrovic
Seznam sběrných míst České pošty v Královéhradeckém kraji
Vyvěšeno: 18. 03. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 05. 2011 Ke stažení Seznam sběrných míst České pošty v Královéhradeckém kraji
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 15. 3. 2011.
Vyvěšeno: 18. 03. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 04. 2011 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení Českého statistického úřadu
Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 30. listopadu 2010 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v České republice.
Vyvěšeno: 10. 03. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 05. 2011 Ke stažení Oznámení Českého statistického úřadu
Pracoviště Českého statistického úřadu v Královéhradeckém kraji
Vyvěšeno: 10. 03. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 05. 2011 Ke stažení Pracoviště Českého statistického úřadu v Královéhradeckém kraji
Sčítání lidu, domů a bytů 2011
V příloze naleznete informaci o sčítacím obvodu a sčítacím komisaři v Obci Petrovice a Kanice.
Vyvěšeno: 10. 03. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 17. 05. 2011 Ke stažení Sčítání lidu, domů a bytů 2011
Nařízení Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj č.02/2011.
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj (dále i jen KVSH) jako místně a věcně příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen veterinární zákon) v souladu s § 15 a § 54 odst. 2 písm. a) a odst. 3 nařizuje podle § 49 odst. 1 písm. c) téhož zákona tato mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel v chovech včel na katastrálních územích regionu Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 09. 03. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 04. 2011 Ke stažení Nařízení Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj č.02/2011.
Rozhodnutí
Českému rybářského svazu, Východočeskému územnímu svazu, IČ: 00434141, sídlem Kovová 1121, 503 Hradec Králové - se povoluje výjimka ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů živočichů v kategorii ohrožený druh – jelec jesen (Leuciscus idus) a mník jednovousý (Lota lota), ve smyslu ust. § 48 odst. 2 písm. c) zákona, ve znění § 14 a přílohy č. III. vyhlášky Ministerstva životního prostředí České republiky č. 3951992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona (dále jen „vyhláška“).
Vyvěšeno: 04. 03. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 21. 10. 2011 Ke stažení Rozhodnutí
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Dne 19. 1. 2011 podala Obec PETROVICE, IČ 00269301, Petrovice, 503 55 Petrovice, zast. Prois a.s., Hradec Králové, Veverkova č. p. 1343, 500 02 Hradec Králové 2 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Infrastruktura pro 16 rodinných domů v obci Petrovice na pozemku: pozemková parcela číslo 688/1, 422/24, 728, (dle PK) p. č. 423/15, 722, pozemková parcela číslo 408/2, 37/2, (dle PK) p. č. 415/5, 424, 425/4 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 04. 03. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 04. 2011 Ke stažení Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 15.03.2010 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 04. 03. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 03. 2011 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Záměr obce – pronájem pozemku
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: pronájmu pozemků ve výměře 41,8 ha (soupis viz. příloha obecní úřad)
Vyvěšeno: 28. 02. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 15. 03. 2011 Ke stažení Záměr obce – pronájem pozemku
Závěrečný účet Obce Petrovice za rok 2010
Závěrečný účet v pném rozsahu je k nahlédnutí v budově obecního úřadu v úředních hodinách. Jeho součástí je rozvaha, příloha, zpráva o přezkoumání hospodaření za rok 2010, výkaz pro hodnocení rozpočtu.
Vyvěšeno: 26. 02. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 04. 2011 Ke stažení Závěrečný účet Obce Petrovice za rok 2010
Rozpočet obce Petrovice na rok 2011
Vyvěšeno: 25. 02. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 08. 04. 2011 Ke stažení Rozpočet obce Petrovice na rok 2011
Výběr poplatků
V sobotu dne 19.3.2011 od 9:00 do 11:00 hodin se budou v kanceláři obecního úřadu vybírat poplatky za odpad a psy. Poplatek za jednoho občana s trvalým pobytem je 500,- Kč, poplatek za chalupu je 500,- Kč, poplatek za každého psa je 100,- Kč.
Vyvěšeno: 25. 02. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 19. 03. 2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Vyvěšeno: 18. 02. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 03. 2011 Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 1/2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místním poplatku ze psů.
Vyvěšeno: 18. 02. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 03. 2011 Ke stažení Obecně závazná vyhláška č. 2/2011
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 10. 2. 2011.
Vyvěšeno: 15. 02. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 03. 2011 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 10.02.2010 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 28. 01. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 03. 2011 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání
Dne 19. 1. 2011 podala Obec PETROVICE, IČ 00269301, Petrovice, 503 55 Petrovice, zast. Prois a.s., Hradec Králové, Veverkova č. p. 1343, 500 02 Hradec Králové 2 návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Infrastruktura pro 16 rodinných domů v obci Petrovice na pozemku: pozemková parcela číslo 688/1, 422/24, 728, (dle PK) p. č. 423/15, 722, pozemková parcela číslo 408/2, 37/2, (dle PK) p. č. 415/5, 424, 425/4 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.
Vyvěšeno: 28. 01. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 03. 2011 Ke stažení Oznámení zahájení územního řízení a nařízení veřejného projednání a pozvání k ústnímu jednání
Územní rozhodnutí (změna)
Dne 1.12.2010 podali Lenka Poustevníková, nar.07.05.1961, Černilov č.p.561, 503 43 Černilov, Ladislav Poustevník, nar. 18.02.1958, Černilov č.p.561, 503 43 Černilov návrh na vydání změny územního rozhodnutí o umístění stavby Novostavba RD s garáží, připojení na IS, zpevněné plochy, oplocení, opěrná zeď a zasakovací studna na pozemku: pozemková parcela číslo 496/22 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 28. 01. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 03. 2011 Ke stažení Územní rozhodnutí (změna)
Záměr obce – pronájem místnosti v budově obecního úřadu
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: pronájmu místnosti v budově obecního úřadu (pro účely provozování masáží)
Vyvěšeno: 28. 01. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 03. 2011 Ke stažení Záměr obce – pronájem místnosti v budově obecního úřadu
Návrh rozpočtu Obce Petrovice na rok 2011
Vyvěšeno: 25. 01. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 03. 2011 Ke stažení Návrh rozpočtu Obce Petrovice na rok 2011
Výroční zpráva Obce Petrovice
Výroční zpráva Obce Petrovice o činnosti v oblasti poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, za rok 2010 § 18 odst. 1 písm. a).
Vyvěšeno: 23. 01. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 31. 12. 2011 Ke stažení Výroční zpráva Obce Petrovice
Nařízení Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj č. 01/2011.
Krajská veterinární správa pro Královéhradecký kraj jako místně a věcně příslušný orgán státní správy ve věcech veterinární péče podle § 47 odst. 1 písm. b) zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění (dále jen veterinární zákon), v souladu s § 15, § 54 a v souladu s § 17 odst. 1 písm. c) a odst. 3 veterinárního zákona nařizuje podle § 49 odst.1 písm. c) téhož zákona tato mimořádná veterinární opatření při výskytu nebezpečných nákaz tularemie zajíců a brucelózy zajíců v katastrálních územích regionu Královéhradeckého kraje, k zamezení jejich šíření, k jejich zdolání a k zabezpečení zdravotní nezávadnosti živočišných produktů.
Vyvěšeno: 21. 01. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 03. 2011 Ke stažení Nařízení Krajské veterinární správy pro Královéhradecký kraj č. 01/2011.
Oznámení
Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu přepracováním a zahájení řízení o námitkách proti obnovenému katastrálnímu operátu.
Vyvěšeno: 18. 01. 2011Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 03. 2011 Ke stažení Oznámení
Metodický pokyn č. 1/2010
Metodický pokyn č. 1/2010 ve věci zveřejnění informace o transformaci Zemědělské vodohospodářské správy (ZVHS) do státních podniků Povodí Vltavy, Povodí Labe, Povodí Ohře, Povodí Moravy, Povodí Odry a do státního podniku Lesy České republiky
Vyvěšeno: 13. 12. 2010Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 01. 2011 Ke stažení Metodický pokyn č. 1/2010
Veřejná vyhláška
Oznámení o zahájení územního řízení (změna) a pozvání k ústnímu jednání.
Vyvěšeno: 08. 12. 2010Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 11. 01. 2011 Ke stažení Veřejná vyhláška
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30. 11. 2010.
Vyvěšeno: 05. 12. 2010Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 18. 01. 2011 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Mikulášská besídka
Obecní úřad v Petrovicích Vás srdečně zve na Mikulášskou besídku, která se bude konat v sobotu 11.12.2010 od 14.00h v jídelně v Petrovicích.
Vyvěšeno: 01. 12. 2010Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 12. 12. 2010 Ke stažení Mikulášská besídka
Oznámení
Oznámení o veřejném projednání návrhu zásad územního rozvoje Královéhradeckého kraje.
Vyvěšeno: 30. 11. 2010Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2010 Ke stažení Oznámení
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 9. 11. 2010.
Vyvěšeno: 23. 11. 2010Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 23. 12. 2010 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 30.11.2010 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 22. 11. 2010Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 01. 12. 2010 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Dne 1.6.2010 podal(a) Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou č.p.266, Michle, 140 22 Praha 4, zast. Martin Šíša, 5.května č.p.120, Chrást u Chrudimi návrh na vydání územního rozhodnutí o umístění stavby Veřejná komunikační síť (VKS) na pozemku: pozemková parcela číslo 732, 16, 692/2, 734, 496/18, 496/19, 496/20, 496/21, 496/22, 491 v katastrálním území Petrovice u Nového Bydžova (dále jen stavba). Odbor výstavby a životního prostředí MÚ Nový Bydžov, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen "stavební zákon"), posoudil návrh podle § 76 a dále podle § 79 stavebního zákona a na základě tohoto posouzení vydává podle § 92 odstavec 1 stavebního zákona a podle vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení rozhodnut í o umístění stavby.
Vyvěšeno: 19. 11. 2010Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 20. 12. 2010 Ke stažení Veřejná vyhláška - územní rozhodnutí
Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2011
Vyvěšeno: 08. 11. 2010Vyvěsil: Žilka LubošSejmuto: 03. 12. 2010 Ke stažení Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2011
Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice
Obecní úřad Petrovice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, svolaného dosavadním starostou obce Petrovice v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích. Místo konání: Obec Petrovice, místnost obecního úřadu, Petrovice čp.104, doba konání: 9.11.2010 od 18.00 hod.
Vyvěšeno: 01. 11. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 09. 11. 2010 Ke stažení Informace o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Petrovice
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 1. 10. 2010.
Vyvěšeno: 05. 10. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 06. 11. 2010 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb
Vyvěšeno: 30. 09. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 30. 10. 2010 Ke stažení Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 1.10.2010 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 17. 09. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 01. 10. 2010 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Potřebný počet podpisů voličů na peticích
Registrační úřad Nový Bydžov v souladu s ust. § 21 odst. 4 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje potřebný počet podpisů na peticích pro nezávislé kandidáty a sdružení nezávislých kandidátů pro volby konané ve dnech 15. a 16. 10. 2010
Vyvěšeno: 24. 07. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 24. 09. 2010 Ke stažení Potřebný počet podpisů voličů na peticích
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16. 7. 2010.
Vyvěšeno: 17. 07. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 18. 08. 2010 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v místním Klubu přátel Petrovic dne 16.07.2010 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 07. 07. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 17. 07. 2010
Veřejná zakázka malého rozsahu - komunikace
Obec Petrovice jako veřejný zadavatel vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 12 odst. 6 veřejnou zakázku malého rozsahu. Na realizaci výstavby komunikace pro čtyři rodinné domy v obci Petrovice
Vyvěšeno: 22. 06. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 16. 07. 2010 Ke stažení Veřejná zakázka malého rozsahu - komunikace Druhý dokument Veřejná zakázka malého rozsahu - komunikace
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 25. 5. 2010.
Vyvěšeno: 28. 05. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 29. 06. 2010 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 25.05.2010 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 18. 05. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 26. 05. 2010 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16. 3. 2010.
Vyvěšeno: 23. 03. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 24. 04. 2010 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočet obce Petrovice na rok 2010
Vyvěšeno: 16. 03. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 16. 05. 2010 Ke stažení Rozpočet obce Petrovice na rok 2010
Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2010
Vyvěšeno: 28. 02. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 17. 03. 2010 Ke stažení Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2010
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 16.03.2010 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 28. 02. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 17. 03. 2010 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Závěrečný účet Obce Petrovice za rok 2009
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Petrovice návrh na závěrečný účet obce za rok 2009
Vyvěšeno: 28. 02. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 17. 03. 2010 Ke stažení Závěrečný účet Obce Petrovice za rok 2009
Záměr obce - prodej pozemků
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci prodeje pozemků: části z pozemku v katastrálním území Petrovice. Jedná se o prodej části pozemku parcelní číslo: 688/5
Vyvěšeno: 19. 01. 2010Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 17. 03. 2010 Ke stažení Záměr obce - prodej pozemků
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 1. 12. 2009.
Vyvěšeno: 04. 12. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 19. 12. 2009 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2010
V příloze naleznete podrobný rozpis příspěvků obcí do rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2010
Vyvěšeno: 23. 11. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 08. 12. 2009 Ke stažení Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2010
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 1.12.2009 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 17. 11. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 01. 12. 2009 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 27. 10. 2009.
Vyvěšeno: 30. 10. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 15. 11. 2009 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 27.10.2009 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 10. 10. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 27. 10. 2009 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Záměr obce – prodej pozemku
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci prodeje pozemků: pozemku v katastrálním území Petrovice. Jedná se o prodej pozemku parcelní číslo: 139/2
Vyvěšeno: 18. 09. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 27. 10. 2009 Ke stažení Záměr obce – prodej pozemku
Miniatur golf Petrovice
Dovolujeme si Vás, v souladu s naplněním zásad transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace (dle nařízení Rady č. 1605/2002, ve znění pozdějších předpisů, dále čl. 2 Smlouvy ES a čl. 9 nařízení Rady č. 1290/2005) vyzvat k podání nabídky na zhotovení díla (na akci) Miniatur golf Petrovice, č. parc. 423/17 katastrální území Petrovice u Nového Bydžova.
Vyvěšeno: 18. 09. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 05. 10. 2009 Ke stažení Miniatur golf Petrovice
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 28. 8. 2009.
Vyvěšeno: 01. 09. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 16. 09. 2009 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 28.08.2009 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 18. 08. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 03. 09. 2009 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Veřejná zakázka malého rozsahu - komunikace
Obec Petrovice jako veřejný zadavatel vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 12 odst. 6 veřejnou zakázku malého rozsahu. Na realizaci rekonstrukce komunikace v obci Petrovice
Vyvěšeno: 31. 07. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 16. 08. 2009 Ke stažení Veřejná zakázka malého rozsahu - komunikace Druhý dokument Veřejná zakázka malého rozsahu - komunikace
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18. 6. 2009.
Vyvěšeno: 20. 06. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 20. 07. 2009 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 18.06.2009 od 17.30 hodin
Vyvěšeno: 04. 06. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 19. 06. 2009
Závěrečný účet Obce Petrovice za rok 2008
Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Petrovice návrh na závěrečný účet obce za rok 2008
Vyvěšeno: 01. 06. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 17. 06. 2009 Ke stažení Závěrečný účet Obce Petrovice za rok 2008 Druhý dokument Závěrečný účet Obce Petrovice za rok 2008
Veřejná zakázka malého rozsahu - komunikace
Obec Petrovice jako veřejný zadavatel vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 12 odst. 6 veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci výstavby komunikace pro čtyři rodinné domy v obci Petrovice
Vyvěšeno: 23. 05. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 09. 06. 2009 Ke stažení Veřejná zakázka malého rozsahu - komunikace Druhý dokument Veřejná zakázka malého rozsahu - komunikace
Veřejná zakázka malého rozsahu - zasíťování
Obec Petrovice jako veřejný zadavatel vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 12 odst. 6 veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavebních prací - zasíťování stavebních pozemků v Petrovicích
Vyvěšeno: 23. 05. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 09. 06. 2009 Ke stažení Veřejná zakázka malého rozsahu - zasíťování Druhý dokument Veřejná zakázka malého rozsahu - zasíťování
Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu, které se uskuteční: v pátek dne 5. června 2009 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 6. června 2009 od 8.00 hodin do 14.00 hodin v místnosti obecního úřadu v Petrovicích čp. 104 v přízemí.
Vyvěšeno: 21. 05. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 05. 06. 2009 Ke stažení Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
Veřejná zakázka malého rozsahu - komunikace
Obec Petrovice jako veřejný zadavatel vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 12 odst. 6 veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci výstavby komunikace pro čtyři rodinné domy v obci Petrovice
Vyvěšeno: 31. 03. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 23. 05. 2009 Ke stažení Veřejná zakázka malého rozsahu - komunikace Druhý dokument Veřejná zakázka malého rozsahu - komunikace
Veřejná zakázka malého rozsahu - zasíťování
Obec Petrovice jako veřejný zadavatel vyhlašuje v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., § 12 odst. 6 veřejnou zakázku malého rozsahu na realizaci stavebních prací - zasíťování stavebních pozemků v Petrovicích
Vyvěšeno: 31. 03. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 23. 05. 2009 Ke stažení Veřejná zakázka malého rozsahu - zasíťování Druhý dokument Veřejná zakázka malého rozsahu - zasíťování
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 10. 3. 2009.
Vyvěšeno: 16. 03. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 21. 05. 2009 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Rozpočet obce Petrovice na rok 2009
Vyvěšeno: 06. 03. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 23. 05. 2009 Ke stažení Rozpočet obce Petrovice na rok 2009
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 3. 3. 2009.
Vyvěšeno: 06. 03. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 21. 05. 2009 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 10.03.2009 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 03. 03. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 21. 05. 2009 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 03.03.2009 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 23. 02. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 21. 05. 2009 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zveřejnění záměru o pronájmu provozovny masáže
Zveřejnění záměru o pronájmu provozovny masáže
Vyvěšeno: 23. 02. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 15. 03. 2009
Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2009
Vyvěšeno: 13. 02. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 06. 03. 2009 Ke stažení Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2009
Záměr obce – pronájem místnosti v budově obecního úřadu
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci: pronájmu místnosti v budově obecního úřadu (pro účely provozování masáží)
Vyvěšeno: 30. 01. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 01. 03. 2009 Ke stažení Záměr obce – pronájem místnosti v budově obecního úřadu
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 21. 1. 2009.
Vyvěšeno: 23. 01. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 23. 02. 2009 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 21.01.2009 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 09. 01. 2009Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 09. 02. 2009 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 5. 12. 2008.
Vyvěšeno: 05. 12. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 05. 01. 2009 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 05.12.2008 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 25. 11. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 25. 12. 2008 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18. 11. 2008.
Vyvěšeno: 25. 11. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 25. 12. 2008 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr obce – prodej pozemku
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci principu prodeje pozemků: pozemků v katastrálním území Kanice. Jedná se o prodej pozemků parcelní číslo 877 o výměře 1062 metrů čtverečních a pozemek číslo 874 o výměře 102 metrů čtverečních.
Vyvěšeno: 19. 11. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 19. 12. 2008 Ke stažení Záměr obce – prodej pozemku
Záměr obce – prodej pozemku
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci prodeje pozemků: pozemků v katastrálním území Petrovice. Jedná se o prodej pozemků parcelní číslo: 496/18, 496/19, 496/20, 496/21, 496/22.
Vyvěšeno: 19. 11. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 19. 12. 2008 Ke stažení Záměr obce – prodej pozemku
Oznámení o zasedání zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům, že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 18.11.2008 od 18.00 hodin
Vyvěšeno: 10. 11. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 10. 12. 2008 Ke stažení Oznámení o zasedání zastupitelstva
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 10. 10. 2008.
Vyvěšeno: 14. 10. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 14. 11. 2008 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o době a konání voleb do zastupitelstev krajů a senátu 2008
Vyvěšeno: 02. 10. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 02. 11. 2008 Ke stažení Oznámení o době a konání voleb do zastupitelstev krajů a senátu 2008
Oznámení o mimořádném veřejném zasedání OZ 10. 10. 2008
Vyvěšeno: 23. 09. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 23. 10. 2008 Ke stažení Oznámení o mimořádném veřejném zasedání OZ 10. 10. 2008
Záměr obce – pronájem garáže
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci pronájmu: Garáže v objektu Mateřské školy, Petrovice.
Vyvěšeno: 12. 09. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 12. 10. 2008 Ke stažení Záměr obce – pronájem garáže
Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
V souladu s § 15 , písm. d) zákona č. 247/1995 Sb. , o volbách do Parlamentu České republiky a zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně a doplnění některých dalších zákonů a ve zněná pozdějších předpisů stanovuji minimální počet členů okrskové komise v počtuš e s t i členů se sídlem Petrovice 104 , 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 18. 08. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 18. 09. 2008 Ke stažení Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 25.7. 2008.
Vyvěšeno: 28. 07. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 28. 08. 2008 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o mimořádném veřejném zasedání OZ 25. 7. 2008
Vyvěšeno: 11. 07. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 11. 08. 2008 Ke stažení Oznámení o mimořádném veřejném zasedání OZ 25. 7. 2008
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 17. 6. 2008.
Vyvěšeno: 20. 06. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 20. 07. 2008 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Oznámení o mimořádném veřejném zasedání OZ 17. 6. 2008
Vyvěšeno: 03. 06. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 03. 07. 2008 Ke stažení Oznámení o mimořádném veřejném zasedání OZ 17. 6. 2008
Návrh závěrečného účtu Obce Petrovice za rok 2007
Zpráva o přezkoumání hospodaření Obce za rok 2007 je k nahlédnutí na obecním úřadě.
Vyvěšeno: 30. 05. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 30. 06. 2008 Ke stažení Návrh závěrečného účtu Obce Petrovice za rok 2007
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13. 5. 2008.
Vyvěšeno: 14. 05. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 14. 06. 2008 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Záměr obce - prodej pozemků
Obec Petrovice v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, dle § 39 odst. 1, vyhlašuje záměr obce Petrovice ve věci prodeje pozemku: pozemků v katastrálním území Kanice. Jedná se o prodej pozemků parcelní číslo 877 o výměře 1062 metrů čtverečních a pozemek číslo 874 o výměře 102 metrů čtverečních.
Vyvěšeno: 13. 05. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 13. 06. 2008 Ke stažení Záměr obce - prodej pozemků
Oznámení o mimořádném veřejném zasedání OZ 13. 5. 2008
Vyvěšeno: 02. 05. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 02. 06. 2008 Ke stažení Oznámení o mimořádném veřejném zasedání OZ 13. 5. 2008
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 18. 4. 2008.
Vyvěšeno: 22. 04. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 22. 05. 2008 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Výměna oken v MŠ Petrovice
Obec Petrovice jako veřejný zadavatel vyhlašuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., § 12 odst.6 VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na realizaci akce Výměna oken v MŠ Petrovice
Vyvěšeno: 11. 04. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 11. 05. 2008 Ke stažení Výměna oken v MŠ Petrovice
Výměna topení v MŠ Petrovice
Obec Petrovice jako veřejný zadavatel vyhlašuje v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., § 12 odst.6 VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU na realizaci akce Výměna vytápění v budově MŠ Petrovice
Vyvěšeno: 11. 04. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 11. 05. 2008 Ke stažení Výměna topení v MŠ Petrovice
Oznámení o mimořádném veřejném zasedání OZ 18. 4. 2008
Vyvěšeno: 10. 04. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 18. 04. 2008 Ke stažení Oznámení o mimořádném veřejném zasedání OZ 18. 4. 2008
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 13. 3. 2008.
Vyvěšeno: 15. 03. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 14. 04. 2008 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Platba poplatků
Obec Petrovice oznamuje občanům, že poplatky za komunální odpad a psy budou vybírány v sobotu dne 15. března 2008 od 09.00 – do 11.00 hod. v kanceláři OÚ Petrovice
Vyvěšeno: 01. 03. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 01. 04. 2008 Ke stažení Platba poplatků
Oznámení o mimořádném veřejném zasedání OZ 13. 3. 2008
Vyvěšeno: 26. 02. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 18. 04. 2008 Ke stažení Oznámení o mimořádném veřejném zasedání OZ 13. 3. 2008
Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2008
Vyvěšeno: 26. 02. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 26. 03. 2008 Ke stažení Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2008
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 21. 1. 2008.
Vyvěšeno: 23. 01. 2008Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 22. 02. 2008 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 20. 11. 2007.
Vyvěšeno: 22. 11. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 22. 12. 2007 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 19. 10. 2007.
Vyvěšeno: 21. 10. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 20. 11. 2007 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 2. 8. 2007.
Vyvěšeno: 04. 08. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 03. 09. 2007 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zasedání obecního zastupitelstva
Oznamujeme všem občanům že mimořádné veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 2. 8. 2007 od 18.00 hodin.
Vyvěšeno: 26. 07. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 26. 08. 2007
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 8. 6. 2007.
Vyvěšeno: 10. 06. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 10. 07. 2007 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zasedání obecního zastupitelstva
Dne 15. 6. 2007 od 18:30 hodin se v místním klubu uskuteční veřejné zasedání obecního zastupiteltva.
Vyvěšeno: 08. 06. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 08. 07. 2007
Zápis z obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 16. 1. 2007.
Vyvěšeno: 08. 06. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 31. 01. 2007
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 22. 5. 2007.
Vyvěšeno: 24. 05. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 23. 06. 2007 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Novobydžovsko 2006
Vyvěšeno: 18. 05. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 18. 06. 2007
Zpráva o výsledku hospodažení za rok 2006
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí NOVOBYDŽOVSKO za rok 2006.
Vyvěšeno: 18. 05. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 18. 05. 2007
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 30. 3. 2007.
Vyvěšeno: 01. 04. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 01. 05. 2007 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14. 3. 2007.
Vyvěšeno: 16. 03. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 15. 04. 2007 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zasedání obecního zastupitelstva - 14. 3. 2007
Oznamujeme všem občanům, že veřejné zasedání obecního zastupitelstva se bude konat v zasedací místnosti obecního úřadu dne 14. 3. 2007 od 18:00 hodin.
Vyvěšeno: 27. 02. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 27. 03. 2007
Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2006
Na úplné znění závěrečného účtu včetně zápisu o přezkoumání hospodaření obce v roce 2006 lze nahlédnout v úředních hodinách na obecním úřadě.
Vyvěšeno: 27. 02. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 27. 03. 2007
Návrh rozpočtu Obce Petrovice na rok 2007
Vyvěšeno: 18. 02. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 18. 03. 2007
Návrh příspěvků obcí do rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2007
Vyvěšeno: 16. 02. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 16. 03. 2007 Druhý dokument Návrh příspěvků obcí do rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2007
Návrh rozpočtu Mikroregionu Novobydžovsko na rok 2007
Vyvěšeno: 16. 02. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 16. 03. 2007
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 16. 1. 2007.
Vyvěšeno: 18. 01. 2007Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 17. 02. 2007 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 29. 12. 2006.
Vyvěšeno: 31. 12. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 30. 01. 2007 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zápis z obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 29. 12. 2006.
Vyvěšeno: 30. 12. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 31. 01. 2007
Zasedání obecního zastupitelstva
Dne 29. 12. 2006 od 18:00 hodin se uskuteční veřejné zasedání obecního zastupiteltva.
Vyvěšeno: 12. 12. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 30. 12. 2006
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 8. 11. 2006.
Vyvěšeno: 10. 11. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 10. 12. 2006 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zápis z obecního zastupitelstva
Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 8. 11. 2006.
Vyvěšeno: 10. 11. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 24. 11. 2006
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 31. 10. 2006.
Vyvěšeno: 02. 11. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 02. 12. 2006 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Zveřejnění záměru o pronájmu klubu Petrovice
Vyvěšeno: 01. 11. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 01. 12. 2006
Zápis z ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva
Dne 31. 10. 2006 se konanala ustavující schůze obecního zastupitelstva.
Vyvěšeno: 01. 11. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 30. 11. 2006
Zasedání obecního zastupitelstva
Dne 8. 11. 2006 od 18:00 hodin se uskuteční veřejné zasedání obecního zastupiteltva.
Vyvěšeno: 01. 11. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 09. 11. 2006
Ustavující zasedání obecního zastupitelstva
Dne 31. 10. 2006 od 18:00 hodin se uskuteční Ustavující veřejné zasedání obecního zastupiteltva.
Vyvěšeno: 25. 10. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 01. 11. 2006
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 17. 10. 2006.
Vyvěšeno: 19. 10. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 18. 11. 2006 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Komunální volby
Komunální voby do zastupiteltva obce Petrovice se budou konat dne 20. 10. 2006 a 21. 10. 2006.
Vyvěšeno: 04. 10. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 22. 10. 2006
Zasedání obecního zastupitelstva
Dne 17. 10. 2006 od 18:00 hodin se uskuteční veřejné zasedání obecního zastupiteltva.
Vyvěšeno: 03. 10. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 18. 10. 2006
Podání kandidátních listin registračnímu úřadu
Tímto Vás upozorňujeme, že podání kandidátních listin registračnímu úřadu(tj. MěÚ Nový Bydžov) je nejpozději 15. 08. 2006 do 16:00 hodin.
Vyvěšeno: 10. 08. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 16. 08. 2006
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 23. 6. 2006.
Vyvěšeno: 25. 06. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 25. 07. 2006 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Pozvánka na veřejné zasedání obecního zastupitelstva - dne 23. 6. 2006
Vyvěšeno: 08. 06. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 24. 06. 2006
Závěrečný účet obce Petrovice za rok 2005
Vyvěšeno: 02. 05. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 24. 06. 2006
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 14. 4. 2006.
Vyvěšeno: 16. 04. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 16. 05. 2006 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Závěrečný účet svazku obcí Mikroregionu Novobydžovsko 2005
Vyvěšeno: 11. 04. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 24. 06. 2006
Vyhlášení konkurzu na funkci ředitely Mateřské školy, Petrovice
Vyhlášení konkurzu na funkci ředitelky Mateřské školy, Petrovice. Seznam požadavků a potřebných příloh naleznete v dokumentu níže. Přihlášku včetně všech požadovaných příloh zašlete nejpozději do 26.5 na adresu: Obec Petrovice, 503 55 Petrovice.
Vyvěšeno: 07. 04. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 21. 06. 2006
Oznámení občanům o vybírání poplatků
Obec Petrovice oznamuje občanům, že poplatky za komunální odpad a psy budou vybírány v sobotu dne 18. března 2006 od 09.00 - do 11.00 hod. v kanceláři OÚ Petrovice
Vyvěšeno: 21. 02. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 21. 03. 2006
Příloha č. 3 k Obecně závazné vyhlášce obce Petrovice č. 2/2004 ze dne 27.2.2004
Příloha č. 3 k Obecně závazné vyhlášce obce Petrovice č. 2/2004 ze dne 27.2.2004 k obecně závazné vyhlášce obce Petrovice o místním poplatku za provoz systému shromažďování , sběru , přepravy , třídění , využívání a odstraňování komunálních odpadů. Rozúčtování nákladů za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů v obci Petrovice na rok 2006.
Vyvěšeno: 21. 02. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 21. 03. 2006
Rozpočet na rok 2006 Obce Petrovice - IČ : 00269301
Vyvěšeno: 21. 02. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 21. 03. 2006
Zápis z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva
Zápis z mimořádného veřejného zasedání obecního zastupitelstva, konaného dne 17.2.2006 v zasedací místnosti obecního úřadu, od 18.00 hod.
Vyvěšeno: 21. 02. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 21. 03. 2006
Zápis ze zasedání OZ
Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Petrovice, konaného dne 17. 2. 2006.
Vyvěšeno: 19. 02. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 21. 03. 2006 Ke stažení Zápis ze zasedání OZ
Nabídka na realizaci akce: „Odbahnění rybníka v Petrovicích"
Obec Petrovice,Petrovice,PSČ 503 55 Petrovice, IČO 00269301 v souladu se zákonem č.40/2004 Sb., O zadávání veřejných zakázek v platném znění Vyhlašuje výzvu více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky na realizaci akce: „Odbahnění rybníka v Petrovicích"
Vyvěšeno: 16. 02. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 23. 02. 2006
Rozpočet Mikroregionu Novobydžovsko 2006
Rozpočet Mikroregionu Novobydžovsko 2006, příspěvky jednotlivých obcí. Materiál pro jednání Mikroregionu Novobydžovsko 1. 3. 2006
Vyvěšeno: 13. 02. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 13. 03. 2006
Koncept územního plánu Obce Petrovice
Obecní úřad Petrovice oznamuje v souladu s ustanovením § 21 zákona č.50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů. projednání konceptu Územního plánu obce Petrovice KONCEPT ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE PETROVICE
Vyvěšeno: 16. 01. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 20. 02. 2006
Plán oblasti Horního s středního Labe
Dne 1. 1. 2002 nabyl účinnosti zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, který ve svém 25 ukládá správcům povodí podle své působnosti ve spolupráci s příslušnými krajskými úřady a ústředními vodoprávními úřady pořídit Plány oblasti povodí.
Vyvěšeno: 02. 01. 2006Vyvěsil: Šaroun MiroslavSejmuto: 30. 01. 2006